Salubrious behaviour of the secondary schools’ adolescents on example of city and country communities Part II. Using psychoactive substances and spending free time
 
More details
Hide details
1
Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Corresponding author
Elżbieta Szczepańska   

Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 41-902 Bytom, ul. Piekarska 18 tel. służbowy: 032 397 65 22
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2010;64:48-59
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
The use of drugs and other stimulants, as well as a passive way of spending free time, are the most common unhealthy behaviors among adolescents. The aim of the study was an analysis of selected salubrious behaviour of the secondary schools’ pupils, identifi cation of the diff erences in occurrence of this behavior between the adolescents from the city and the country and estimation which sociological factors infl uenced the occurrence of the analysed behavior

Material and Methods:
The research tool was an author questionnaire conducted among 167 pupils at the age 13-14 of the secondary schools in Tarnowskie Góry and Boronów. Part I included questions referring to socio-economic status, the next parts referred to the occurrence of taking drugs and spending free time.

Results:
10% of the surveyed in the tested group of secondary schools’ adolescents admitted taking drugs. Comparable number of girls and boys took drugs in the country, whereas there was larger number of boys in the city. In the city the adolescents dedicated their free time to meeting friends and watching TV, and in the country the pupils spent their free time with PC or meeting friends.

Conclusions:
It had been ascertained that among the surveyed pupils there had been a group taking psychoactive substances. Passive way of spending free time was a common phenomenon in the milieu of the tested adolescents but there were differences in occurrence of the analysed behaviour be tween the pupils from the city and the country. The factors determining the occurrence of the discussed behaviour were the family structure and father’s education.

 
REFERENCES (16)
1.
Łuszczyńska A. Zmiana zachowań zdrowotnych - dlaczego dobre chęci nie wystarczają? Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004: 14-16.
 
2.
Rudawska I. Zachowania prozdrowotne jako przedmiot działań marketingowych. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2006; 1: 79-83.
 
4.
Bobrowski K. Zdrowie psychiczne i zachowania ryzykowne 15-latków – badania mokotowskie. Alkoholizm i Narkomania 2006; 19(3): 225-242.
 
6.
ESPAD Report 2007, http://www.espad.org.
 
7.
Bonomo Y., Proimos J. Substance misuse: alcohol, tobacco, inhalants, and other drugs. BMJ. 2005; 330: 777-780.
 
8.
HBSC Raport 2006, www.imid.med.pl.
 
9.
Narożna D. Młodzież wobec zagrożenia narkomanią. Lider - Promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fi zyczna. 2007; 5: 9-11.
 
11.
Wojnarowska B., Mazur J. Zachowania zdrowotne, zdrowie i postrzeganie szkoły przez młodzież w Polsce w 2002 roku. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2002.
 
13.
Brener ND., Kann L., Garcia D et al. Youth Risk Behavior Surveillance -Selected Steps Communities 2005, MMWR Surweillance Sumaries, 2007; 56: 1-16.
 
14.
Koziej S., Krawczyk S. Komputer i Internet w życiu młodzieży gimnazjalnej. Edukacja Medialna. 2002; 4: 35-37.
 
15.
Wojnarowska B., Mazur J., Kołoło H., Małkowska A. Zdrowie, zachowania zdrowotne i środowisko społeczne młodzieży w krajach Unii Europejskiej. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2005.
 
16.
Currie C., Gabhainn S., Godeau E. et al. Inequalities in young people’s health: HBSC international report from the 2005/2006 Survey. Copenhagen, WHO Regional Offi ce for Europe, 2008 (Health Policy for Children and Adolescents, No. 5).
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top