Acceptance of disease in patients with colorectal cancer
 
More details
Hide details
1
Katedra i Zakład Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Corresponding author
Angelina Kaleta-Pilarska   

Katedra i Zakład Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2022;76:47-52
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Because of the importance of the problem for public health, which is the knowledge of psychological factors that may affect the course of cancer, a study was carried out to assess the frequency and determinants of disease acceptance in patients with colorectal cancer in the period immediately preceding the surgical intervention.

Material and methods:
200 patients with colorectal cancer participated in the questionnaire study. In order to identify the final predictors influencing the acceptance of cancer, logistic regression analysis was performed along with the verification of parametrization using the automatic backward selection method.

Results:
Slightly more than half of the respondents (56.5%) with colorectal cancer do not accept their disease in the period immediately preceding the surgical intervention. Among the determinants influencing the acceptance of the disease were the following variables: family history of colorectal cancer and satisfaction with medical care.

Conclusions:
More frequent acceptance of colorectal cancer occurs in patients who declare satisfaction with medical care and among patients with a family history of colorectal cancer.

 
REFERENCES (14)
1.
Sowa M., Głowacka-Mrotek I., Nowikiewicz T., Gastecka A., Senetrkiewicz L., Zegarski W. Ocena czynników wpływających na stopień akceptacji zachorowania na raka piersi u kobiet poddanych leczeniu oszczędzającemu gruczoł piersiowy: analiza odległa po upływie 5 lat od zabiegu – badanie wstępne. Pielęg. Pol. 2018; 67(1): 58–64, doi: 10.20883/pielpol.2018.7.
 
2.
Lewandowska-Abucewicz T., Kęcka K., Brodowski J. Akceptacja choroby nowotworowej u kobiet po mastektomii w województwie zachodniopomorskim – badania wstępne. Fam. Med. Primary Care Rev. 2016; 18(2): 143–148, doi: 10.5114/fmpcr/59998.
 
3.
Ryś J., Wysocki W.M., Chmielnik E., Olszewski W.P. Rodzaje operacji wykonywanych u chorych na raka piersi i zasady zabezpieczania materiału tkankowego do badania histologicznego. Pol. J. Pathol. 2009; 3(Supl. 1): 20–25.
 
4.
Uchmanowicz I. Wpływ zespołu kruchości na ocenę akceptacji choroby u chorych w wieku podeszłym na niewydolność serca. Gerontol. Pol. 2015; 1: 3–10.
 
5.
Rolka H., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Drozdowski W., Gołębiewska A., Kondzior D. Akceptacja choroby i strategie radzenia sobie z bólem jako istotne komponenty oceny jakości życia zależnej od stanu zdrowia u chorych z migreną – doniesienie wstępne. Probl. Pielęg. 2009; 17(3): 178–183.
 
6.
Juczyński Z. Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa 2012.
 
7.
Smoleń E., Jarema M., Hombek K., Słysz M., Kalita K. Akceptacja i przystosowanie do choroby u pacjentów leczonych onkologicznie. Probl. Pielęg. 2018; 26(1): 37–43, doi: 10.5603/PP.2018.0006.
 
8.
Didkowska J., Wojciechowska U., Olasek P., dos Santos F.C., Michałek I. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2019 roku. Krajowy Rejestr Nowotworów. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa 2021.
 
9.
Juczyński Z. Zmaganie się z chorobą. W: Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Red. Z. Juczyński. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa 2009, s. 162–166.
 
10.
Kapela I., Bąk E., Krzemińska S.A., Foltyn A. Ocena poziomu akceptacji choroby i satysfakcji z życia u chorych na raka jelita grubego leczonych chemioterapią. Piel. Zdr. Publ. 2017; 26(1): 53–61, doi: 10.17219/pzp/64689.
 
11.
Wardas M. Relationship between the degree of illness acceptance and depression, anxiety in women with breast cancer and men with colorectal cancer. Palliat. Med. Pract. 2020; 14(3): 141–148, doi: 10.5603/PMPI.2020.0015.
 
12.
Kołpa M., Wywrot-Kozłowska B., Jurkiewicz B., Grochowska A. Czynniki determinujące akceptację i przystosowanie do choroby nowotworowej. Pielęg. Chir. Angiol. 2015; 3: 165–169.
 
13.
Pawlik M., Karczmarek-Borowska B. Akceptacja choroby nowotworowej u kobiet po mastektomii. Prz. Med. Uniw. Rzesz. Inst. Leków 2013; 2: 203–211.
 
14.
Kaźmierczak M., Kubiak I., Gebuza G., Gierszewska M., Mieczkowska E. Czynniki determinujące akceptację choroby przez kobiety leczone z powodu zmian patologicznych szyjki macicy. Med. Og. Nauk. Zdr. 2015; 21(2): 181–186, doi: 10.5604/20834543.1152917.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top