Akceptacja choroby u pacjentów z rakiem jelita grubego
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Angelina Kaleta-Pilarska   

Katedra i Zakład Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2022;76:47-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Ze względu na znaczenie dla zdrowia publicznego problemu, jakim jest poznanie czynników psychologicznych mogących mieć znaczenie dla przebiegu choroby nowotworowej, zrealizowano badanie, którego celem była ocena częstości i uwarunkowań akceptacji choroby u pacjentów z rakiem jelita grubego w okresie bezpośrednio poprzedzającym interwencję chirurgiczną.

Materiał i metody:
W badaniu kwestionariuszowym wzięło udział 200 pacjentów z rozpoznanym rakiem jelita grubego. W celu zidentyfikowania ostatecznych predyktorów mających wpływ na akceptację choroby nowotworowej wykonano analizę regresji logistycznej wraz z weryfikującą parametryzacją za pomocą automatycznej selekcji wstecznej.

Wyniki:
Nieco ponad połowa badanych (56,5%) z rakiem jelita grubego w okresie bezpośrednio poprzedzającym interwencję chirurgiczną nie akceptuje swojej choroby. Wpływ na akceptację choroby miały zmienne: występowanie raka jelita grubego w rodzinie oraz zadowolenie z opieki medycznej.

Wnioski:
Częstsza akceptacja choroby nowotworowej jelita grubego występuje u pacjentów deklarujących zadowolenie z opieki medycznej oraz u pacjentów, u których rak jelita grubego występował w rodzinie.

FINANSOWANIE
Praca sfinansowana w ramach pracy naukowo-badawczej realizowanej przez Młodego Naukowca ze środków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (nr umowy KNW-2-Z17/N/9/N pt. „Wpływ typu osobowości na poziom akceptacji choroby nowotworowej jelita grubego”).
 
REFERENCJE (14)
1.
Sowa M., Głowacka-Mrotek I., Nowikiewicz T., Gastecka A., Senetrkiewicz L., Zegarski W. Ocena czynników wpływających na stopień akceptacji zachorowania na raka piersi u kobiet poddanych leczeniu oszczędzającemu gruczoł piersiowy: analiza odległa po upływie 5 lat od zabiegu – badanie wstępne. Pielęg. Pol. 2018; 67(1): 58–64, doi: 10.20883/pielpol.2018.7.
 
2.
Lewandowska-Abucewicz T., Kęcka K., Brodowski J. Akceptacja choroby nowotworowej u kobiet po mastektomii w województwie zachodniopomorskim – badania wstępne. Fam. Med. Primary Care Rev. 2016; 18(2): 143–148, doi: 10.5114/fmpcr/59998.
 
3.
Ryś J., Wysocki W.M., Chmielnik E., Olszewski W.P. Rodzaje operacji wykonywanych u chorych na raka piersi i zasady zabezpieczania materiału tkankowego do badania histologicznego. Pol. J. Pathol. 2009; 3(Supl. 1): 20–25.
 
4.
Uchmanowicz I. Wpływ zespołu kruchości na ocenę akceptacji choroby u chorych w wieku podeszłym na niewydolność serca. Gerontol. Pol. 2015; 1: 3–10.
 
5.
Rolka H., Krajewska-Kułak E., Kułak W., Drozdowski W., Gołębiewska A., Kondzior D. Akceptacja choroby i strategie radzenia sobie z bólem jako istotne komponenty oceny jakości życia zależnej od stanu zdrowia u chorych z migreną – doniesienie wstępne. Probl. Pielęg. 2009; 17(3): 178–183.
 
6.
Juczyński Z. Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa 2012.
 
7.
Smoleń E., Jarema M., Hombek K., Słysz M., Kalita K. Akceptacja i przystosowanie do choroby u pacjentów leczonych onkologicznie. Probl. Pielęg. 2018; 26(1): 37–43, doi: 10.5603/PP.2018.0006.
 
8.
Didkowska J., Wojciechowska U., Olasek P., dos Santos F.C., Michałek I. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2019 roku. Krajowy Rejestr Nowotworów. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa 2021.
 
9.
Juczyński Z. Zmaganie się z chorobą. W: Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Red. Z. Juczyński. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa 2009, s. 162–166.
 
10.
Kapela I., Bąk E., Krzemińska S.A., Foltyn A. Ocena poziomu akceptacji choroby i satysfakcji z życia u chorych na raka jelita grubego leczonych chemioterapią. Piel. Zdr. Publ. 2017; 26(1): 53–61, doi: 10.17219/pzp/64689.
 
11.
Wardas M. Relationship between the degree of illness acceptance and depression, anxiety in women with breast cancer and men with colorectal cancer. Palliat. Med. Pract. 2020; 14(3): 141–148, doi: 10.5603/PMPI.2020.0015.
 
12.
Kołpa M., Wywrot-Kozłowska B., Jurkiewicz B., Grochowska A. Czynniki determinujące akceptację i przystosowanie do choroby nowotworowej. Pielęg. Chir. Angiol. 2015; 3: 165–169.
 
13.
Pawlik M., Karczmarek-Borowska B. Akceptacja choroby nowotworowej u kobiet po mastektomii. Prz. Med. Uniw. Rzesz. Inst. Leków 2013; 2: 203–211.
 
14.
Kaźmierczak M., Kubiak I., Gebuza G., Gierszewska M., Mieczkowska E. Czynniki determinujące akceptację choroby przez kobiety leczone z powodu zmian patologicznych szyjki macicy. Med. Og. Nauk. Zdr. 2015; 21(2): 181–186, doi: 10.5604/20834543.1152917.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top