Evaluation by electrical bioimpedance method of selected morphological parameters of the body of women aged 19 to 26 not engaging in physical activity
 
More details
Hide details
1
Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 
 
Corresponding author
Beata Całyniuk   

Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2022;76:118-126
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Inadequate nutrition and a lack of physical activity contribute to the development of many diseases, which may not be clinically manifested at first, therefore the regular monitoring of health is essential for its preservation. The basic test used in current practices is body composition analysis. This analysis makes it possible to assess the nutritional status of individuals as well as selected populations. It is widely available, simple to perform, non-invasive and therefore safe. The aim of the study was to assess the body composition of women aged 19 to 26 who are not physically active.

Material and methods:
The study involved 548 women aged 19–26. Body composition was assessed using an electrical bioimpedance analyzer. The study provided information on the body fat mass, muscle mass, bone mineral mass, total body water, including intra-cellular body water and extra-cellular body water and the proportion of extra-cellular body water to total body water, as well as body mass index (BMI), the visceral tissue index, metabolic age and basal metabolic rate.

Results:
Over 75% of the surveyed women aged 19-26 had normal body weight, and almost 90% had normal total body water. However, the ratio of extra-cellular body water to total body water was increased in 86.7% of the women surveyed. The ratio of extra-cellular body water to total body water increased statistically with age. Almost 45% of respondents were characterized by too high (at elevated and high level) body fat mass. The metabolic age in every third examined woman was higher than the record age.

Conclusions:
The better nutritional status assessed on the basis of BMI and body composition analysis was characteristic for the women aged 21 comparing to the other examined women.

 
REFERENCES (41)
1.
Biesalski H.K., Grimm P. Żywienie: atlas i podręcznik. Wyd. Edra Urban & Partner. Wrocław 2012.
 
2.
Praktyczny podręcznik dietetyki. M. Jarosz [red.]. Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa 2010.
 
3.
Bebelska K.P., Ehmke Vel Emczyńska E., Gmoch-Gajzlerska E. Otyłość jako czynnik zaburzający procesy rozrodcze. Nowiny Lek. 2011; 80(6): 499–507.
 
4.
Body mass index (BMI). World Health Organization [online]. Dostępny w internecine: https://www.who.int/data/gho/d... [dostęp: 05.10.2022].
 
5.
Kowalczyk W. O tkance tłuszczowej u kobiet i mężczyzn słów kilka. Festiwal Biegów [online], 5 grudnia 2014. Dostępny w internecie: https://www.festiwalbiegowy.pl... [dostęp: 05.10.2022].
 
6.
Kłosiewicz-Latoszek L. Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy. Probl. Hig. Epidemiol. 2010; 91(3): 339–343.
 
7.
Malczyk E., Krzonkalla-Bartnik K. Ocena stanu odżywiania i składu ciała mieszkańców dolnośląskich i opolskich wsi. Med. Ogólna Nauki Zdr. 2017; 23(4): 250–256, doi: 10. 26444/monz/81229.
 
8.
Janiszewska R. Ocena składu ciała metoda bioelektrycznej impedancji u studentów o różnym stopniu aktywności fizycznej. Med. Ogólna Nauki Zdr. 2013; 19(2): 173–176.
 
9.
Marchewka A., Jungiewicz M. Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku. Gerontol. Pol. 2008; 16(2): 127–130.
 
10.
Jurakić D., Pedisić Z., Andrijasević M. Physical activity of Croatian population: cross-sectional study using International Physical Activity Questionnaire. Croat. Med. J. 2009; 50(2): 165–173, doi: 10.3325/cmj.2009.50.165.
 
11.
Rütten A., Ziemainz H., Schena F., Stahl T., Stiggelbout M., Auweele Y.V. et al. Using different physical activity measurements in eight European countries. Results of the European Physical Activity Surveillance System (EUPASS) time series survey. Public Health Nutr. 2003; 6(4): 371–376, doi: 10.1079/PHN2002450.
 
12.
Biernat J., Wyka J. Stan odżywienia w aspekcie stanu zdrowia. Nowiny Lek. 2011; 80(3): 209–212.
 
13.
Mora S., Yanek L.R., Moy T.F., Fallin M.D., Becker L.C., Becker D.M. Interaction of body mass index and Framingham Risk Score in predicting incident coronary disease in families. Circulation 2005; 111(15): 1871–1876, doi: 10.1161/01.CIR.0000161956.75255.7B.
 
14.
Walentukiewicz A., Łysak A., Wilk. B. Styl życia studentek kierunków medycznych. Probl. Hig. Epidemiol. 2013; 94(2): 247–252.
 
15.
Szczepańska J., Wądołowska L., Słowińska M.A., Niedźwiedzka E., Biegańska J. Badanie wpływu częstości spożycia wybranych źródeł błonnika na skład ciała studentek. Probl. Hig. Epidemiol. 2011; 92(1): 103–109.
 
16.
Malczyk E., Fiszer K., Malczyk A. Ocena stanu odżywienia i składu ciała studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Bromat. Chem. Toksykol. 2019; 52(1): 77–84.
 
17.
Nieradko-Iwanicka B. Ocena stanu odżywienia studentów II roku I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – badanie pilotażowe. Fam. Med. Primary Care Rev. 2014; 16(2): 138–139.
 
18.
Kucharska A., Sińska B., Wronka L. Metaboliczna otyłość wśród osób z prawidłową masą ciała. Żyw. Człow. Metab. 2010; 37(1): 51–57.
 
19.
Bucyk B., Tupikowska M., Bednarek-Tupikowska G. Kryteria rozpoznania zespołu metabolicznej otyłości z prawidłową masą ciała (MONW). Endokrynol. Otył. Zab. Przem. Mat. 2009; 5(4): 226–232.
 
20.
Przybylska D., Kurowska M., Przybylski P. Otyłość i nadwaga w populacji rozwojowej. Hygeia Public Health 2012; 47(1): 28–35.
 
21.
Koszowska A., Dittfeld A., Zubelewicz-Szkodzińska B. Psychologiczny aspekt odżywiania oraz wpływ wybranych substancji na zachowania i procesy myślowe. Hygeia Public Health 2013; 48(3): 279–284.
 
22.
Malczyk E., Wyka J., Malczyk A. Body composition and Hashimoto disease. Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 2021; 72(4): 345–352, doi 10.32394/rpzh.2021.0179.
 
23.
WHO Consultation on Obesity and World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic: report of a WHO consultation. World Health Organization. Geneva, Switzerland, 2000.
 
24.
National Institutes of Health. Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults: The Evidence Report. National Heart, Lung, and Blood Institute. Bethesda, MD, U.S., 1998.
 
25.
Gacek M. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet w wieku 19–25 lat o zróżnicowanej aktywności fizycznej. Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 2007; 58(4): 649–655.
 
26.
Kopiczko A., Cieplińska J., Stecka A. Ocena występowania zaburzeń stanu odżywienia, ogólnego otłuszczenia oraz dystrybucji tkanki tłuszczowej u kobiet i mężczyzn w wieku 20–30 lat. Med. Ogólna Nauki Zdr. 2015; 21(4): 339–345.
 
27.
Ahima R.S. Digging deeper into obesity. J. Clin. Invest. 2011; 121(6): 2076–2079, doi: 10.1172/JCI58719.
 
28.
Pasiut U. Związki stylu życia z poziomem otłuszczenia oraz typem dystrybucji tkanki tłuszczowej u młodych kobiet i mężczyzn studiujących w Krakowie. Med. Ogólna Nauki Zdr. 2014; 20(2): 180–185, doi: 10.5604/20834543.1112235.
 
29.
Jak czytać pomiary? Tanita Polska [online]. Dostępny w internecie: http://www.tanitapolska.pl/baz... [do-stęp: 05.10.2022].
 
30.
Ervin R.B. Prevalence of metabolic syndrome among adults 20 years of age and over, by sex, age, race and ethnicity and body mass index: Unites States, 2003–2006. Natl. Health Stat. Report. 2009; 13: 1–7.
 
31.
Wyrzykowski B., Zdrojewski T., Sygnowska E., Biela U., Drygas W., Tykarski A., Tendera M., Broda G. Epidemiologia zespołu metabolicznego w Polsce: wyniki programu WOBASZ. Kardiol. Pol. 2005; 63(6 Supl. 4): S641–S644.
 
32.
Rębacz-Maron E., Pawlak M., Michnik K. Stan odżywienia i aktywność fizyczna wśród studentek Uniwersytetu Szczecińskiego. Probl. Hig. Epidemiol. 2013; 94(2): 371–377.
 
33.
Chumlea W.C., Schubert C.M., Sun S.S., Demerath E., Towne B., Siervogel R.M. A review of body water status and the effects of age and body fatness in children and adults. J. Nutr. Health Aging 2007; 11(2): 111–118.
 
34.
Jośko-Ochojska J., Spandel L., Brus R. Odwodnienie osób w podeszłym wieku jako problem zdrowia publicznego. Hygeia Public Health 2014; 49(4): 712–717.
 
35.
Telenga A., Rusinowicz T., Życińska K., Wardyn K.A. Odwodnienie u osób w wieku podeszłym – istotny problem kliniczny. Fam. Med. Primary Care Rev. 2012; 14(3): 434–437.
 
36.
Malczyk E., Dzięgielewska-Gęsiak S., Fatyga E., Ziółko E., Kokot T., Muc-Wierzgoń M. Body composition in healthy older persons: role of the ratio of extracellular/total body water. J. Biol. Regul. Homeost. Agents 2016; 30(3): 767–772.
 
37.
Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej: zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie [pdf]. Bruksela, 10 października 2008. Dostępny w internecie: https://ec.europa.eu/assets/ea... [dostęp: 05.10.2022].
 
38.
Czaja J., Lebiedzińska A., Panasiuk K., Dawidowska A., Szefer P. Stopień odżywienia a aktywność fizyczna mieszkańców Pomorza. Roczn. PZH 2011; 62(1): 53–57.
 
39.
Leszczyńska A. Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków. Acta Univ. Lodz. Folia Soc. 2013; 45: 179–189.
 
40.
Wojtasik W., Szulc A., Kołodziejczyk M., Szulc A. Wybrane zagadnienia dotyczące wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka. J. Educ. Health Sport 2015; 5(10): 350–372, doi: 10.5281/zenodo.44392.
 
41.
Samolińska W., Kiczorowska B. Ocena sposobu żywienia kobiet uczestniczących w zajęciach fitness na tle aktualnych zaleceń żywieniowych. Probl. Hig. Epidemiol. 2014; 95(2): 339–345.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top