Ocena metodą bioimpedancji elektrycznej wybranych parametrów morfologicznych ciała kobiet w wieku od 19 do 26 lat niepodejmujących aktywności fizycznej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 
 
Autor do korespondencji
Beata Całyniuk   

Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2022;76:118-126
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Niewłaściwe odżywianie i brak aktywności ruchowej sprzyjają rozwojowi wielu schorzeń, początkowo nie dających objawów klinicznych, dlatego regularne monitorowanie stanu zdrowia jest niezbędne dla jego zachowania. Podstawowym badaniem wykorzystywanym w ocenie stanu odżywienia indywidualnych osób, a także wybranych populacji jest analiza składu ciała. Celem pracy była ocena składu ciała kobiet w wieku 19–26 lat niepodejmujących aktywności fizycznej.

Materiał i metody:
W badaniu wzięło udział 548 kobiet w wieku 19–26 lat. Oceny składu ciała dokonano za pomocą analizatora wykorzystującego metodę bioimpedancji elektrycznej. Badanie pozwoliło na uzyskanie informacji na temat zawartości tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej w organizmie, masy mięśni, masy mineralnej kości, całkowitej zawartości wody, z uwzględnieniem wody wewnątrzkomórkowej i zewnątrzkomórkowej oraz proporcji wody zewnątrzkomórkowej do całkowitej, a także wskaźnika masy ciała (body mass index – BMI), wskaźnika tkanki wisceralnej, wieku metabolicznego i podstawowej przemiany materii.

Wyniki:
Ponad 75% badanych kobiet w wieku 19–26 lat miało prawidłową masą ciała, a prawie 90% prawidłową zawartość wody w organizmie. Jednak u 86,7% badanych stosunek wody zewnątrzkomórkowej do całkowitej zawartości wody w organizmie był podwyższony. Stosunek wody zewnątrzkomórkowej do całkowitej zawartości wody w organizmie wzrastał istotnie statystycznie wraz z wiekiem. U prawie 45% badanych występowała zbyt duża (na poziomie podwyższonym i wysokim) zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie. Wiek metaboliczny u co trzeciej badanej kobiety był wyższy niż wiek metrykalny.

Wnioski:
Lepszym stanem odżywienia – w porównaniu z pozostałymi badanymi – ocenianym na podstawie BMI i analizy składu ciała charakteryzowały się kobiety w wieku 21 lat.

 
REFERENCJE (41)
1.
Biesalski H.K., Grimm P. Żywienie: atlas i podręcznik. Wyd. Edra Urban & Partner. Wrocław 2012.
 
2.
Praktyczny podręcznik dietetyki. M. Jarosz [red.]. Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa 2010.
 
3.
Bebelska K.P., Ehmke Vel Emczyńska E., Gmoch-Gajzlerska E. Otyłość jako czynnik zaburzający procesy rozrodcze. Nowiny Lek. 2011; 80(6): 499–507.
 
4.
Body mass index (BMI). World Health Organization [online]. Dostępny w internecine: https://www.who.int/data/gho/d... [dostęp: 05.10.2022].
 
5.
Kowalczyk W. O tkance tłuszczowej u kobiet i mężczyzn słów kilka. Festiwal Biegów [online], 5 grudnia 2014. Dostępny w internecie: https://www.festiwalbiegowy.pl... [dostęp: 05.10.2022].
 
6.
Kłosiewicz-Latoszek L. Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy. Probl. Hig. Epidemiol. 2010; 91(3): 339–343.
 
7.
Malczyk E., Krzonkalla-Bartnik K. Ocena stanu odżywiania i składu ciała mieszkańców dolnośląskich i opolskich wsi. Med. Ogólna Nauki Zdr. 2017; 23(4): 250–256, doi: 10. 26444/monz/81229.
 
8.
Janiszewska R. Ocena składu ciała metoda bioelektrycznej impedancji u studentów o różnym stopniu aktywności fizycznej. Med. Ogólna Nauki Zdr. 2013; 19(2): 173–176.
 
9.
Marchewka A., Jungiewicz M. Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku. Gerontol. Pol. 2008; 16(2): 127–130.
 
10.
Jurakić D., Pedisić Z., Andrijasević M. Physical activity of Croatian population: cross-sectional study using International Physical Activity Questionnaire. Croat. Med. J. 2009; 50(2): 165–173, doi: 10.3325/cmj.2009.50.165.
 
11.
Rütten A., Ziemainz H., Schena F., Stahl T., Stiggelbout M., Auweele Y.V. et al. Using different physical activity measurements in eight European countries. Results of the European Physical Activity Surveillance System (EUPASS) time series survey. Public Health Nutr. 2003; 6(4): 371–376, doi: 10.1079/PHN2002450.
 
12.
Biernat J., Wyka J. Stan odżywienia w aspekcie stanu zdrowia. Nowiny Lek. 2011; 80(3): 209–212.
 
13.
Mora S., Yanek L.R., Moy T.F., Fallin M.D., Becker L.C., Becker D.M. Interaction of body mass index and Framingham Risk Score in predicting incident coronary disease in families. Circulation 2005; 111(15): 1871–1876, doi: 10.1161/01.CIR.0000161956.75255.7B.
 
14.
Walentukiewicz A., Łysak A., Wilk. B. Styl życia studentek kierunków medycznych. Probl. Hig. Epidemiol. 2013; 94(2): 247–252.
 
15.
Szczepańska J., Wądołowska L., Słowińska M.A., Niedźwiedzka E., Biegańska J. Badanie wpływu częstości spożycia wybranych źródeł błonnika na skład ciała studentek. Probl. Hig. Epidemiol. 2011; 92(1): 103–109.
 
16.
Malczyk E., Fiszer K., Malczyk A. Ocena stanu odżywienia i składu ciała studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Bromat. Chem. Toksykol. 2019; 52(1): 77–84.
 
17.
Nieradko-Iwanicka B. Ocena stanu odżywienia studentów II roku I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – badanie pilotażowe. Fam. Med. Primary Care Rev. 2014; 16(2): 138–139.
 
18.
Kucharska A., Sińska B., Wronka L. Metaboliczna otyłość wśród osób z prawidłową masą ciała. Żyw. Człow. Metab. 2010; 37(1): 51–57.
 
19.
Bucyk B., Tupikowska M., Bednarek-Tupikowska G. Kryteria rozpoznania zespołu metabolicznej otyłości z prawidłową masą ciała (MONW). Endokrynol. Otył. Zab. Przem. Mat. 2009; 5(4): 226–232.
 
20.
Przybylska D., Kurowska M., Przybylski P. Otyłość i nadwaga w populacji rozwojowej. Hygeia Public Health 2012; 47(1): 28–35.
 
21.
Koszowska A., Dittfeld A., Zubelewicz-Szkodzińska B. Psychologiczny aspekt odżywiania oraz wpływ wybranych substancji na zachowania i procesy myślowe. Hygeia Public Health 2013; 48(3): 279–284.
 
22.
Malczyk E., Wyka J., Malczyk A. Body composition and Hashimoto disease. Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 2021; 72(4): 345–352, doi 10.32394/rpzh.2021.0179.
 
23.
WHO Consultation on Obesity and World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic: report of a WHO consultation. World Health Organization. Geneva, Switzerland, 2000.
 
24.
National Institutes of Health. Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults: The Evidence Report. National Heart, Lung, and Blood Institute. Bethesda, MD, U.S., 1998.
 
25.
Gacek M. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet w wieku 19–25 lat o zróżnicowanej aktywności fizycznej. Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 2007; 58(4): 649–655.
 
26.
Kopiczko A., Cieplińska J., Stecka A. Ocena występowania zaburzeń stanu odżywienia, ogólnego otłuszczenia oraz dystrybucji tkanki tłuszczowej u kobiet i mężczyzn w wieku 20–30 lat. Med. Ogólna Nauki Zdr. 2015; 21(4): 339–345.
 
27.
Ahima R.S. Digging deeper into obesity. J. Clin. Invest. 2011; 121(6): 2076–2079, doi: 10.1172/JCI58719.
 
28.
Pasiut U. Związki stylu życia z poziomem otłuszczenia oraz typem dystrybucji tkanki tłuszczowej u młodych kobiet i mężczyzn studiujących w Krakowie. Med. Ogólna Nauki Zdr. 2014; 20(2): 180–185, doi: 10.5604/20834543.1112235.
 
29.
Jak czytać pomiary? Tanita Polska [online]. Dostępny w internecie: http://www.tanitapolska.pl/baz... [do-stęp: 05.10.2022].
 
30.
Ervin R.B. Prevalence of metabolic syndrome among adults 20 years of age and over, by sex, age, race and ethnicity and body mass index: Unites States, 2003–2006. Natl. Health Stat. Report. 2009; 13: 1–7.
 
31.
Wyrzykowski B., Zdrojewski T., Sygnowska E., Biela U., Drygas W., Tykarski A., Tendera M., Broda G. Epidemiologia zespołu metabolicznego w Polsce: wyniki programu WOBASZ. Kardiol. Pol. 2005; 63(6 Supl. 4): S641–S644.
 
32.
Rębacz-Maron E., Pawlak M., Michnik K. Stan odżywienia i aktywność fizyczna wśród studentek Uniwersytetu Szczecińskiego. Probl. Hig. Epidemiol. 2013; 94(2): 371–377.
 
33.
Chumlea W.C., Schubert C.M., Sun S.S., Demerath E., Towne B., Siervogel R.M. A review of body water status and the effects of age and body fatness in children and adults. J. Nutr. Health Aging 2007; 11(2): 111–118.
 
34.
Jośko-Ochojska J., Spandel L., Brus R. Odwodnienie osób w podeszłym wieku jako problem zdrowia publicznego. Hygeia Public Health 2014; 49(4): 712–717.
 
35.
Telenga A., Rusinowicz T., Życińska K., Wardyn K.A. Odwodnienie u osób w wieku podeszłym – istotny problem kliniczny. Fam. Med. Primary Care Rev. 2012; 14(3): 434–437.
 
36.
Malczyk E., Dzięgielewska-Gęsiak S., Fatyga E., Ziółko E., Kokot T., Muc-Wierzgoń M. Body composition in healthy older persons: role of the ratio of extracellular/total body water. J. Biol. Regul. Homeost. Agents 2016; 30(3): 767–772.
 
37.
Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej: zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie [pdf]. Bruksela, 10 października 2008. Dostępny w internecie: https://ec.europa.eu/assets/ea... [dostęp: 05.10.2022].
 
38.
Czaja J., Lebiedzińska A., Panasiuk K., Dawidowska A., Szefer P. Stopień odżywienia a aktywność fizyczna mieszkańców Pomorza. Roczn. PZH 2011; 62(1): 53–57.
 
39.
Leszczyńska A. Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków. Acta Univ. Lodz. Folia Soc. 2013; 45: 179–189.
 
40.
Wojtasik W., Szulc A., Kołodziejczyk M., Szulc A. Wybrane zagadnienia dotyczące wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka. J. Educ. Health Sport 2015; 5(10): 350–372, doi: 10.5281/zenodo.44392.
 
41.
Samolińska W., Kiczorowska B. Ocena sposobu żywienia kobiet uczestniczących w zajęciach fitness na tle aktualnych zaleceń żywieniowych. Probl. Hig. Epidemiol. 2014; 95(2): 339–345.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top