Lifestyle of students of Medical University of Silesia, Katowice, Poland, in years 2005 and 2020
 
More details
Hide details
1
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Corresponding author
Tomasz Szymon Klocek   

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2022;76:112-117
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Lifestyle is a broad concept with a large impact on health. It changes over time under the influence of scientific reports, social trends and individual conditions. The aim of this study was to make an intergenerational comparison of the lifestyle of students of the Medical University of Silesia, Katowice, Poland.

Material and methods:
A cross-sectional study was conducted using the author’s own questionnaire. Two groups of 221 subjects each, medical students in 2003–2005 and 2020, participated in the study. Recommendations of the World Health Organization were used to assess lifestyle and the variables were classified as “healthy” or “unhealthy”.

Results:
The students in 2020 exhibited “healthier” behaviors compared to the students in 2003–2005 in terms of the regularity of meals (p = 0.02), less frequent consumption of meals with a high salt content (p = 0.03), more frequent consumption of fruits and vegetables (p < 0.01) and longer sleep periods (p < 0.01). In contrast, caffeine use (p = 0.02), the frequency of alcoholic beverage consumption (p = 0.04) and the number of people experiencing stress (p < 0.01), which was destabilizing for most (p < 0.01), increased.

Conclusions:
The lifestyle of medical students improved over 15 years in terms of eating habits. Unfavorable changes are related to alcohol consumption and perceived stress.

 
REFERENCES (22)
1.
Romanowska-Tołłoczko A. Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych. Hygeia Public Health 2011; 46(1): 89–93.
 
2.
Woźniak M., Brukwicka I., Kopański Z., Kollár R., Kollárová M., Bajger B. Związki stylu życia ze zdrowiem. J. Clin. Healthcare 2015: 4: 4–9.
 
3.
Lalonde M. A new perspective on the health of Canadians: a working document. Government of Canada. Ottawa 1974. Dostępny w internecie: http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-... [dostęp: 07.10.2022].
 
4.
Woynarowska B. Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie. [W:] Edukacja zdrowotna. Red. B. Woynarowska. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2008, s. 44–74.
 
5.
World Health Organization. Healthy living: what is a healthy lifestyle? WHO Regional Office for Europe. Copenhagen 1999.
 
6.
Ponczek D., Olszowy I. Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. Probl. Hig. Epidemiol. 2012; 93(2): 260–268.
 
7.
Barbaresko J., Rienks J., Nöthlings U. Lifestyle indices and cardiovascular disease risk: a meta-analysis. Am. J. Prev. Med. 2018; 55(4): 555–564, doi: 10.1016/j.amepre.2018.04.046.
 
8.
Kowalska M., Zejda J.E., Krzych Ł. Biologiczna zmienność ciśnienia tętniczego krwi u młodych osób dorosłych. Med. Biol. Sci. 2006; 20(1): 63–69.
 
9.
Nishida C., Uauy R., Kumanyika S., Shetty P. The Joint WHO/FAO Expert Consultation on diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: process, product and policy implications. Public Health Nutr. 2004; 7(1A): 245–250, doi: 10.1079/phn2003592.
 
10.
Daszkiewicz M. Kampanie społeczne o tematyce zdrowotnej – analiza treści i form przekazów komunikacyjnych. [W:] Zdrowie i style życia: wyzwania ekonomiczne i społeczne. Red. W. Nowak, K. Szalonka. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, E-monografie, nr 153. Wrocław 2019, s. 269–298, doi: 10.34616/23.19.124.
 
11.
Pataj M. Polskie kampanie społeczne promujące zdrowie – analiza wybranych przykładów. Zeszyty Prasoznawcze 2015; 58(2): 449–462, doi: 10.4467/2299-6362PZ.15.032.4142.
 
12.
Białek-Dratwa A., Kukielczak A., Czech N., Gętek M. Kampanie społeczne przykładem sposobu propagowania zasad zdrowego żywienia. Probl. Hig. Epidemiol. 2012; 93(2): 414–419.
 
13.
Borowiec A.A., Aranowska A.E. Style żywieniowe Polaków i ich społeczno-demograficzne uwarunkowania. Pomeranian J. Life Sci. 2018; 64(2): 93–98.
 
14.
Zaiats Z., Zamojska A. Wpływ mediów społecznościowych na bezpieczeństwo zdrowotne na przykładzie Facebooka, Instagrama oraz Youtube. International Relations, Public Communications and Regional Studies 2020; 1(7): 122–131, doi: 10.29038/2524-2679-2020-01-122-131.
 
15.
Kawiak-Jawor E., Kaczoruk M., Kaczor-Szkodny P. Media społecznościowe a zdrowie: trendy w postrzeganiu zdrowego stylu życia. [W:] Doświadczanie społeczeństwa – muzyka, obraz, media. Red. A. Kampka. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Warszawa 2019, s. 189–200.
 
16.
Pochwała M. Prozdrowotny styl życia polskich studentów. Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 2019; 27: 49–59, doi: 10.19195/1733-5779.27.3.
 
17.
Brodziak-Dopierała B., Fischer A., Ahnert B., Bem J. Spożycie alkoholu wśród studentów śląskich uczelni. Med. Srod. 2020; 23(1–4): 26–32, doi: 10.26444/ms/140064.
 
18.
Kivimäki M., Kawachi I. Work stress as a risk factor for cardiovascular disease. Curr. Cardiol. Rep. 2015; 17(9): 630, doi:10.1007/s11886-015-0630-8.
 
19.
Grzywacz R. Problematyka stresu w środowisku studenckim na pod-stawie badań. Med. Rodz. 2012; 2: 36–43.
 
20.
Khan M.J., Altaf S., Kausar H. Effect of perceived academic stress on students’ performance. FWU J. Soc. Sci. 2013; 7(2): 146–151.
 
21.
Almojali A.I., Almalki S.A., Alothman A.S., Masuadi E.M., Alaqeel M.K. The prevalence and association of stress with sleep quality among medical students. J. Epidemiol. Glob. Health 2017; 7(3): 169–174, doi: 10.1016/j.jegh.2017.04.005.
 
22.
Bergmann C., Muth T., Loerbroks A. Medical students’ perceptions of stress due to academic studies and its interrelationships with other domains of life: a qualitative study. Med. Educ. Online 2019; 24(1): 1603526, doi: 10.1080/10872981.2019.1603526.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top