The Assesment of Workstations of Secondary School Pupils
 
More details
Hide details
1
Katedra i Zakład Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Corresponding author
Aleksandra Rudzińska   

Śląski Uniwersytet Medyczny Katedra i Zakład Fizjoterapii ul. Medyków 12 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2010;64:29-34
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Background:
Ergonomy, as a science about human work assumes creation of optima working conditions – in case of a pupil learning. Unfortunately, in Poland things are often diff erent. In many cases the pupil is confronted with specifi c conditions which force him to accommodate. The aim of this paper is to evaluate the quality of workstations of the secondary school pupils both, at school and home.

Material and Methods:
The research was conducted among 240 pupils of the three secondary schools of the Silesian region where the vast majority were right-handed. Evaluating the workstations of the schools there were 8 randomly picked classrooms where checks were done to following aspects: the area per person, the way of attachment of chairs and tables their sizing to their corresponding users, according to the Polish Standard. The same criteria were applied to the places of work at home, including the computer stand. Additionally, the daylight conditions were examined.

Results:
The results obtained were far from satisfying. It was found out that only 9,2% oh the examined at both locations (school and home) had appropriate furniture for learning. This situation was even worse when the lightening was taken into consideration – reducing the properly designed workstations to 5,8%.

Conclusions:
The authors suggest that significant factor of such a situation is the lack of knowledge of workstation ergonomy for the pupils (or paying attention) among both the adults (teachers and parents) and pupils themselves. It is recommended to undertake the appropriate measures to improve this state of affairs.

 
REFERENCES (13)
1.
Raport Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczący dostosowania mebli przedszkolnych i szkolnych do wzrostu uczniów na terenie województwa śląskiego w latach 2006-2008, Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, Katowice 2009.
 
2.
Prędkiewicz-Abacjew E., Zeyland- Malawka E. Kreowanie prawidłowej postawy ciała. Miejsce procesu wychowania fizycznego i szkoły. Wady postawy ciała 2009, 107-114.
 
3.
Gajewska M. Meble szkolne. Aktualny stan i wymagania. Problemy Higieny 2000; 66: 15-22.
 
4.
Kąkołowicz-Laskowska B., Kwiatkowska B., Piekarska J. Meble szkolne a wady postawy uczniów. Zdrowie Publiczne 2002; 112: 356-358.
 
5.
Konarska M. (red.) Ergonomia. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2001.
 
6.
Polska Norma PN-EN 1729-1, 2/2007 Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych.
 
7.
Polska Norma PN-89/F-06018/02: Meble mieszkaniowe dla dzieci. Stoły, biurka i krzesła dla dzieci w wieku szkolnym. Podstawowe wymiary funkcjonalne.
 
8.
Polska Norma PN-ISO 5970/Ap1: Meble. Krzesła i stoły szkolne. Wymiary funkcjonalne.
 
9.
Nowotny J. (red.). Edukacja i reedukacja ruchowa. Kasper, Kraków 2003.
 
10.
Nowotny-Czupryna O. Profi laktyczne aspekty diagnostyki i terapii wad postawy ciała. Wady postawy ciała red. J. Nowotny, WSA, PAN, Bielsko-Biała, 2009, 91-106.
 
11.
Turlej Z. Oświetlenie pomieszczeń do nauki. Problemy Higieny 2000; 66: 28-32.
 
12.
Rudzińska A., Nowotny-Czupryna O. Ocena roboczych stanowisk pracy uczniów szkół podstawowych. Ann.Acad. Med.Siles. 2007, 61, 6-12.
 
13.
Rudzińska A., Nowotny-Czupryna O. Występowanie niektórych czynników sprzyjających powstawaniu wad postawy wśród dzieci z młodszych klas szkolnych. Kwartalnik Pedagogiczny 2008, 1, 69-83.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top