Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u dzieci z przewlekłą chorobą nerek w okresie przeddializacyjnym
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Oddział Neonatologiczny MSzZ w Częstochowie
 
 
Autor do korespondencji
Maria Szczepańska   

Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze tel. 32 370 43 05
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2010;64:66-74
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przewlekła choroba nerek (PChN) u dzieci, początkowo leczona zachowawczo w konsekwencji prowadzi do rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego. Zaawansowanie procesu chorobowego wpływa nie tylko na czynność nerek, ale ma także u dzieci skutki ogólnoustrojowe, m.in. następstwa białkomoczu, powikłania w układzie sercowo - naczyniowym, niedokrwistość, zaburzenia gospodarki wapniowo - fosforanowej, kwasicę metaboliczną, niedobór wzrostu, nadciśnienie tętnicze, stan zapalny oraz zaburzenia odżywiania. Nie można także pominąć aspektu psychologicznego, gdyż jak każda choroba przewlekła wpływa zarówno na życie dziecka, jak i pozostałych członków rodziny. Wczesne wykrycie choroby to szansa na jej skuteczniejszą kontrolę, wydłużenie czasu leczenia zachowawczego a w okresie predializy lepsze przygotowanie młodego pacjenta i jego rodziny do podjęcia terapii nerkozastępczej lub przeprowadzenia przeszczepu wyprzedzającego nerki. Cały proces diagnostyczno - leczniczy wymaga dobrej współpracy z dzieckiem i jego rodziną na poszczególnych etapach leczenia poczynając od lekarza pierwszego kontaktu – pediatry poprzez specjalistę nefrologa, pielęgniarkę nefrologiczną, psychologa, dietetyka oraz pracownika socjalnego. Okres predializy to czas, w którym dziecko wraz z rodziną doświadcza nieuchronności następstw PChN, a zadaniem personelu medycznego jest konsolidacja działań w celu optymalizacji sposobu leczenia.
ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (34)
1.
Rutkowski B., Lichodziejewska-Niemierko M., Grenda R., Czekalski S., Durlik M., Bautembach S. Raport o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce – 2006 r. Drukonsul. Gdańsk, 2008: 53 – 64.
 
2.
Dyras P., Pietrzyk J. Przewlekła niewydolność nerek u dzieci - postępowanie zachowawcze. Klinika Pediatryczna, Nefrologia wieku rozwojowego 2001: 9: 60-64.
 
3.
Litwin M., Grenda R., Ziółkowska H., Sieniawska M., Pańczyk–Tomaszewska M., Jakubowska – Winecka A., Prandota J. Przewlekła niewydolność nerek, rozdział 2 : 27 – 180. Sieniawska M. , Wyszyńska T. Nefrologia dziecięca. Biblioteka Lekarza Specjalisty 2003:t.3.
 
4.
Schwartz GJ., Muńoz A., Schneider MF. i wsp. New Equations to Estimate GFR in Children with CKD. J. Am. Soc. Nephrol. 2009: 20: 629–637.
 
5.
Neild G.H. What do we know about chronic renal failure in young adults? I. Primary renal disease. Pediatr. Nephrol 2009: 24, 1913-1919.
 
6.
Behrman R.E., Kliegman R.M. Podręcznik pediatrii Nelson. Wydawnictwo Naukowe PWN 1996 . Bergstein J.M rozdział 18.36: 1539- 1543.
 
7.
Jander A., Tkaczyk M., Nowicki M. i wsp. Znaczenie opieki nefrologicznej nad dziećmi z przewlekłą niewydolnością nerek w okresie przedializacyjnym. Pediatria Pol. 2004: 79: 764–771.
 
8.
Grenda R. Ogólnoustrojowe skutki przewlekłej choroby nerek u dzieci. Przegl. Lek. 2007: 64, supl. 3 s: 101-102.
 
9.
Sijpkens Y.W.J., Berkhout-Byrne N.C., Rabelink T.J. Optimal predialisis care. NDT Plus 2008: 1, Suppl4, iv7-iv13.
 
10.
Wojtaszek E., Matuszkiewicz-Rowińska J. Rola pielęgniarki w multidyscyplinarnym zespole terapeutycznym w leczeniu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Nefrol. Dializ. Pol. 2008: 12: 44-46.
 
11.
Wojtaszek E., Matuszkiewicz - Rowińska J. Program edukacji przeddializacyjnej. Terapia 2008:11: 38-40.
 
12.
Soares C.M., Diniz J.S., Lima E.M. i wsp. Predictive factors of progression to chronic kidney disease stage 5 in a predialysis interdisciplinary programme. Nephrol Dial Transplant. 2009: 24: 848-55.
 
13.
Neild G.H. What do we know about chronic renal failure in young adults? II. Adult outcome of pediatric renal disease. Pediatr. Nephrol 2009: 24: 1921-1928.
 
14.
Wyszyńska T. Nadciśnienie tętnicze pochodzenia nerkowego i naczyniowo-nerkowego, rozdział 3 : 181–236. Sieniawska M., Wyszyńska T. Nefrologia dziecięca. Biblioteka Lekarza Specjalisty 2003: t.3.
 
15.
Silverstein D.M. Infl ammation in chronic kidney disease: role in the progression of renal and cardiovascular disease. Pediatr. Nephrol 2008: 24: 1445-1452.
 
16.
Litwin M., Grenda R. Zasady leczenia hipotensyjnego i renoprotekcyjnego u dzieci i młodzieży z przewlekłą, przeddializacyjną niewydolnością nerek. Standardy Medyczne 2004: 1: 78-85.
 
17.
Groothoff J.W. Long - term outcomes of children with end- stage renal disease. Pediatr. Nephrol 2005: 20: 849–853.
 
18.
Saganowska R. Erytropoetyna - rola fi - zjologiczna i zastosowanie terapeutyczne. Przegląd Pediatryczny 2008: 38, 313-318.
 
19.
Fliser D., Bahimann F. H., Haller H. EPO: renoprotection beyond anemia correction. Pediatr Nephrol 2006: 21: 1785- 1789.
 
20.
Polak-Jonkisz D., Zwolińska D., Nahaczewska W., Purzyc L., Laszki–Szcząchor K., Noga L. Vitamin D3 and Bone Remodeling In Children with Chronic Kidney Disease Treated Conservatively. Adv Clin Exp Med. 2008: 17, 141-146.
 
21.
Runowski D., Jachimiak B., Zastosowanie cinakalcetu w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u dziecka z przewlekłą niewydolnością nerek – opis przypadku. Pol. Merk. Lek. 2009: 27, 343–345.
 
22.
Kokot F., Ficek R., Bułanowski M. Zaburzenia gospodarki fosforanowej – 40 letni mężczyzna z hiperfosfatemią. Medycyna Praktyczna 2005: 11: 239-244.
 
23.
Whyte D.A, Fine R.N. Przewlekła choroba nerek u dzieci. Pediatria po Dyplomie 2009: 13: 34-41.
 
24.
Grenda R. Postępy w nefrologii dziecięcej w 2008 roku. Medycyna Praktyczna - Pediatria 2009: 3: 24-26.
 
25.
Ziółkowska H., Roszkowska- Blaim M., Skrzypczyk P. i wsp. Leczenie rekombinowanym ludzkim hormonem wzrostu niskorosłych dzieci z przewlekłą chorobą nerek w Polsce (1994-2008). Nowa Pediatria 2008: 2: 28-33.
 
26.
Borzęcka H., Rutka J. Stan odżywienia dzieci z przewlekłymi chorobami układu moczowego. Żyw. Człow. 2007: 34: 1008- 1012.
 
27.
Grenda R., Jakubowska – Winecka A. Przewlekłe choroby nerek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009.
 
28.
KDOQI Work Group. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in Children with CKD: 2008 update. Executive summary. Am J Kidney Dis. 2009: 53, Suppl 2: S11-104.
 
29.
Sahpazova E., Kuzmanowska D., Todorovska L., Bogdanovska A. Nutritional status, protein intake and progression of renal failure in children. Pediatr. Nephrol 2006: 21: 1879-1883.
 
30.
Rubik J. Szczepienia u pacjentów nefrologicznych - kiedy i jakie szczepionki są konieczne? Klinika Pediatryczna, Nefrologia wieku rozwojowego 2008: 16: 350-353.
 
31.
Tong A., Lowe A., Sainsbury P., Craig J.C. Experiences of parents who have children with chronic kidney disease: a systematic review of qualitative studies. Pediatrics. 2008: 121: 349-60.
 
32.
Batte S., Watson A.R, Amess K. The effects of chronic renal failure on sibilings Pediatr. Nephrol 2006: 21: 246–250.
 
33.
Żurowska A. Dializa otrzewnowa u dzieci, rozdział 5 : 283–308. Sieniawska M., Wyszyńska T. Nefrologia dziecięca. Biblioteka Lekarza Specjalisty 2003: t.3.
 
34.
Pietrzyk J. A., Zachwieja K. Hemodializa u dzieci, rozdział 4 : 237–284. Sieniawska M., Wyszyńska T. Nefrologia dziecięca. Biblioteka Lekarza Specjalisty 2003: t. 3.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top