Is Patent Foramen Ovale a cause of stroke?
 
More details
Hide details
1
Department of Pediatric Cardiology, School of Medicine in Katowice, Medical Uniwersity of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Department of Nursing and Social Medical Problems, School of Health Sciences in Katowice, Medical Uniwersity of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Corresponding author
Grażyna Markiewicz-Łoskot   

Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medykow 16, 40-752 Katowice, tel. + 48 32 208 86 45
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2015;69:26-32
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Cardio-vascular anomalies, including patent foramen ovale, are the cause of 40% of cryptogenic strokes. Patent foramen ovale is a heart malformation which does not show clinical symptoms. It is recognisable in young patients with stroke (younger than 55 years old), if there is no other cause of stroke.

Aim:
The purpose of the study was to assess the incidence of patent foramen ovale in a group of young patients suffering a stroke before 55 years of age with migraine headaches.

Methods:
The research included 50 stroke patients younger than 55 (average age of 48, 21 females, 29 males). The patients were treated from 1 January 2012 to 31 December 2012 in the Stroke Unit of the Neurological Ward. The medical histories were analysed and the data including sex, age, the symptoms during admission to the ward, the results of the diagnostic tests that were performed and the applied therapy.

Results:
In the study group of young, stroke patients before 55 years of age, patent foramen ovale was recognized in 16% of the patients. The PFO incidence was especially high (83%) in young stroke patients with migraine headaches, representing 12% of the whole study group.

Conclusions:
The frequent occurrence of patent foramen ovale should lead to taking appropriate prophylactic measures using diagnostic echocardiography, especially in patients with migraine headaches and for example in balance tests for the young.

 
REFERENCES (30)
1.
Mesa D., Ruiz M., Delgado M. et al. Prevalence of Patent Foramen Ovale Determined by Transesophageal Echocardiography in Patients With Cryptogenic Stroke Aged 55 Years or Older. Same as Younger Patients? Rev. Esp. Cardiol. 2010; 63: 315–322.
 
2.
Thaler D., Saver J. Cryptogenic stroke and patent foramen ovale. Curr. Opin. Cardiol. 2008 Nov; 23: 537–544.
 
3.
Meier B., Frank B., Wahl A. et al. Secondary stroke prevention: patent foramen ovale, aortic plaque, and carotid stenosis. Eur. Heart J. 2012; 33: 705–713.
 
4.
Carpenter D., Ford A., Lee J. Patent Foramen Ovale and Stroke: Should PFOs Be Closed in Otherwise Cryptogenic Stroke? Curr. Atheroscler. Rep. 2010; 12: 251–258.
 
5.
American College of Cardiology Foundation. Diagnosing Patent Foramen Ovale. http://imaging.onlinejacc.org/... April 4, 2010.
 
6.
Homma Sh., Tullio M. Patent foramen ovale and stroke. J. Cardiol. 2010; 56: 134–141.
 
7.
DeSimone Ch., DeSimone D., Patel N. et al. Implantable cardiac devices with patent foramen ovale–a risk factor for cardioembolic stroke? J.Interv. Card. Electrophysiol. 2012; 35: 159–162.
 
8.
Ferrer A., Fernandez A., Sagrera M. et al. Patent Foramen Ovale and Mechanical Ventilation. Rev. Esp. Cardiol. 2010; 63: 869–878.
 
9.
Świątkiewicz I., Chojnicki M., Grześk E. et al. Kwalifikacja dorosłych pacjentów do przezskórnego zamknięcia ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Fol. Cardiol. Exc. 2009; 4(6): 317–329.
 
10.
Khan A. Przetrwały otwór owalny z przemijającym atakiem niedokrwiennym. W: Przypadki kliniczne. Wady wrodzone serca u dorosłych. Wyd. Elsevier Urban & Partner; Wrocław 2011; tom 1: s. 14–17.
 
11.
Stępień A. Migrena. W: Bóle głowy. Patofizjologia. Diagnostyka. Leczenie. Red. Stępień A. Wydawnictwo Medical Tribune Polska. Warszawa 2010; 63–137.
 
12.
Lee T., Hsu W., Chen C., Chen S. Etiologic study of young ischemic stroke in Taiwan. Stroke 2002; 33: 1950–1955.
 
13.
Rasura M., Spalloni A., Ferrari M. i wsp. A case series of young stroke in Rome. Eur. J. Neurol. 2006; 13: 146–152.
 
14.
Polewczyk A., Dudek-Górska A., Błaszczyk B. et al. Udar mózgu u 19-letniego mężczyzny nadużywającego alkoholu i stosującego narkotyki. Kardiol. Pol. 2010; 68, 11: 1269–1271.
 
15.
Kent D., Thaler D. et al. Is Patent Foramen Ovale a Modifiable Risk Factor for Stroke Recurrence? American Heart Association: Stroke 2010; 41: S26–S30.
 
16.
Anzola G., Giusti Del Giardino, Piras M. Patent foramen ovale (PFO) and cryptogenic stroke. J. Thromb. Haem. 2010; 8: 1675–1677.
 
17.
Szymański P. Drożny otwór owalny u nurka – głos w dyskusji. Kardiol. Pol. 2012; 70: 323–324.
 
18.
Hrynkiewicz-Szymańska A., Kuch M., Braksator W. et al. Udar mózgu u młodego nurka – dyskusji ciąg dalszy. Kardiol. Pol. 2012; 70: 325–326.
 
19.
Wytyczne Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Postępowanie w udarze mózgu. Neurol. Neurochir. Pol. 2012; 46 (1, supl. 1).
 
20.
Kwalifikacja kardiologiczna. Migrena a PFO (przetrwały otwór owalny). http://www.pfo.edu.pl/migrena-.... Marzec, 2014.
 
21.
Domitrz I., Mieszkowski J., Kwieciński H. Występowanie drożnego otworu owalnego u pacjentów z migreną. Neur. Neurochir. Pol. 2004; 38, 2: 89–92.
 
22.
Anzola G.P., Magoni M., Guindani M., Rozzini L., Dalla Volta G. Potential source of cerebral embolism in migraine with aura. Neurology 1999; 52: 1622–1625.
 
23.
Sztajzel R., Genound D., Roth S., Mermillod B., Le Floch-Pochr J. Patent Foramen Ovale, a Possible Cause of Symptomatic Migraine: A Study of 74 Patients with Acute Ischemic Stroke, Cerebrovasc. Dis. 2002; 13: 102–106.
 
24.
Schoenen J., Magis D., Fumal A., Bolla M., Gerard P., Damas F. Prevalence of patent foramen ovale and MRI white matter lesions in migraine with aura. Cephalalgia 2007; 27: 578.
 
25.
Hainsworth R. Physiology of the cardiac autonomic system. W: Malik M. red. Clinical guide to cardiac autonomic tests. Kluwer Academic Publishers, Londyn 1998; 3–28.
 
26.
Homma S., Di Tullio M.R., Sacco R.L. i wsp. Surgical closure of patent foramen ovale in cryptogenic stroke patients. Stroke 1997; 28: 2376–2381.
 
27.
Meier B., Kalesan B., Mattle H.P. et al. Percutaneous closure of patent foramen ovale in cryptogenic embolism. N. Engl. J. Med. 2013; 368: 1083–1091.
 
28.
Carroll J.D, Saver J.L., Thaler D.E. et al. Closure of patent foramen ovale versus medical therapy after cryptogenic stroke. N. Engl. J. Med. 2013; 368: 1092–1100.
 
29.
Furlan A.J, MD, Jauss M. et al. Patent Foramen Ovale and Cryptogenic Stroke. American Heart Association. Stroke 2013; 44: 2676–2678.
 
30.
Freund M.A., Reeder G.S., Cabalka A.K., Cetta F., Hagler D.J. Letters to the editor. Percutaneous Device Closure of Patent Foramen Ovale for Cryptogenic Strokes/Transient Ischemic Attacks. JACC: Cardiovasc. Interv. 2012; 5(11): 1189.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top