The influence of socioeconomic factors on dietary supplementation in pregnant women
 
More details
Hide details
1
Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Corresponding author
Karolina Ewa Sobczyk   

Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Piekarska, 18, 41-902 Bytom, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:339-348
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
The state of the health and diet of the pregnant woman directly affect the development and growth of the fetus and newborn child. Pregnancy increases the demand for nutrients and minerals, and their primary source for the future mother should be a balanced diet. Supplementation is recommended only in the case of a deficiency of vitamins and minerals. The aim of the study was to determine the effect of socioeconomic factors (income, education, employment status, place of residence) on supplementation of the diet of pregnant women.

Material and methods:
The research material consisted of information obtained by means of an anonymous questionnaire survey among 1842 women in the first days after birth, hospitalized in the Department of Gynaecology and Obstetrics of the Medical University of Silesia in Ruda Slaska. The of research period was 15.04.2013–30.09.2014.

Results:
92.3% of respondents with higher education supplemented their diet with folic acid, and only 65.1% of women with primary education. In the case of multivitamins it was respectively 79.2% and 51.6%, while in relation to omega-3 – 44.1% and 14.3%. Folic acid was taken by 94.1% of women in the highest range of net income per family member and 75% in the lowest range. In the case of multivitamins it was respectively 74.3% and 59.3%, while omega-3 – 46.1% and 23.6%.

Conclusions:
Women with higher education, living in big cities or villages, professionally active and with a higher net income per family member more often take supplements during pregnancy. Marital status does not affect the decision to take dietary supplements by a pregnant woman.

 
REFERENCES (20)
1.
Myszkowska-Ryciak J., Gurtatowska A., Harton A., Gajewska D. Poziom wiedzy żywieniowej a wybrane aspekty sposobu żywienia kobiet w okresie ciąży. Probl. Hig. Epidemiol. 2013; 94(3): 600–604.
 
2.
Jarosz M. et al. Suplementy diety a zdrowie: porady lekarzy i dietetyków. Wydawnicto Lekarskie PZWL. Warszawa 2011, s. 9–10, 121–124.
 
3.
Bojarowicz H., Dźwigulska P. Suplementy diety. Part 2. Wybrane składniki suplementów diety oraz ich przeznaczenie. Hygeia Public Health. 2012; 47(4): 433–441.
 
4.
Urbaniak T., Klejewski A., Pisarska M., Kostecka E. Wpływ suplementacji diety na masę urodzeniowa noworodka. Prz. Lek. 2012; 69(10): 1015–1020.
 
5.
Marianowski L. Od poczęcia do narodzin. Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Pelargos 2008, s. 7–45.
 
6.
Kapka-Skrzypczak L., Niedźwiecka J., Skrzypczak M., Wojtyła A. Kwas foliowy – skutki niedoboru i zasadność suplementacji. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2012; 18(1): 65–69.
 
7.
Roizen M., Oz M.YOU: Having a Baby: The Owner’s Manual to a Happy and Healthy Pregnancy. Free Press. New York 2009, s. 37, 69.
 
8.
Szostak-Węgierek D., Cichocka A. Żywienie kobiet w ciąży: porady lekarzy i dietetyków. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2012, s. 30–33, 40.
 
9.
Poręba R., Drews K., Karowicz-Bilińska A., Oszukowski P., Pawelczyk L., Radowicki S., Spaczyński M., Szczapa J. Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie suplementacji witamin i mikroelementów podczas ciąży, Ginekol. Pol. 2011; 82(7): 550–553.
 
10.
Yehuda S. Omega-6/omega-3 ratio and brain-related functions. World Rev. Nutr. Diet. 2003; 92: 37–56.
 
11.
Czajkowski K., Czerwionka-Szaflarska M., Charzewska J., Chybicka A., Dobrzańska A., Gruszfeld D. Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie suplementacji kwasu dokozaheksaenowego i innych kwasów tłuszczowych omega-3 w populacji kobiet ciężarnych, karmiących piersią oraz niemowląt i dzieci do lat 3. Pediatr. Pol. 2010; 85(6): 597–603.
 
12.
Jarosz M. Normy żywienia dla populacji polskiej-nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa 2012.
 
13.
Darmon N., Drewnowski A. Does social class predict diet quality? Am. J. Clin. Nutr. 2008; 87(5): 1107–1117.
 
14.
The determinants of food choice. The European Food Information Council. 06.06.2006 http://www.eufic.org/en/health... [dostęp: 05.06.2016].
 
15.
Dibsdall L.A., Lambert N., Bobbin R.F., Frewer L.J. Low-income consumers' attitudes and behaviour towards access, availability and motivation to eat fruit and vegetables. Public Health Nutrition 2003; 6(2): 159–168.
 
16.
Brzozowska A. Składniki mineralne w żywieniu człowieka. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Poznań 2002, s. 92–93.
 
17.
Tlałka E., Zadarko-Domaradzka M., Sobolewski M. Wiedza i postawy kobiet w zakresie suplementacji diety kwasem foliowym na tle Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej – wyniki badań pilotażowych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008; 2: 161–165.
 
18.
Zerfu T.A., Ayele H.T., Micronutrients and pregnancy; effect of suplementation on pregnancy and pregnancy outcomes: a systematic review. Nutr. J. 2013; 12: 20.
 
19.
Hamułka J., Wawrzyniak A., Pawłowska R. Ocena spożycia witamin i składników mineralnych z suplementami diety przez kobiety w ciąży. Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 2010; 61(3): pp. 269–275.
 
20.
Harton A., Choroszewska A., Gajewska D., Myszkowska- Ryciak J. Spożycie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych przez kobiety ciężarne. Probl. Hig. i Epidemiol. 2013; 94(3): 605–609.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top