Wpływ czynników socjoekonomicznych na suplementację diety kobiet ciężarnych
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Ewa Sobczyk   

Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Piekarska, 18, 41-902 Bytom, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:339-348
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Stan zdrowia oraz sposób odżywiania kobiety ciężarnej wpływa bezpośrednio na rozwój i wzrost płodu oraz nowonarodzonego dziecka. W ciąży wzrasta zapotrzebowanie na składniki pokarmowe i mineralne, a ich podstawowym źródłem dla przyszłej matki powinna być zbilansowana dieta. Suplementacja diety zalecana jest dopiero w przypadku niedoborów witamin i minerałów. Celem pracy było określenie wpływu wybranych czynników socjoekonomicznych (dochód, wykształcenie, sytuacja zawodowa, miejsce zamieszkania) na suplementację diety kobiet ciężarnych.

Materiał i metody:
Materiał do badań stanowiły dane z anonimowego badania kwestionariuszowego, przeprowadzonego wśród 1842 kobiet w pierwszych dobach po porodzie, hospitalizowanych na Oddziale Kliniki Ginekologiczno-Położniczej w Rudzie Śląskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Okres badania: 15.04.2013– 30.09.2014.

Wyniki:
Kwas foliowy suplementowało 92,3% respondentek z wykształceniem wyższym, a jedynie 65,1% kobiet z wykształceniem podstawowym. W przypadku preparatów multiwitaminowych było to odpowiednio 79,2% oraz 51,6%, natomiast w odniesieniu do kwasów omega-3 – 44,1% oraz 14,3%. Kwas foliowy przyjmowało 94,1% kobiet w najwyższym przedziale dochodu netto na osobę w rodzinie oraz 75% w najniższym przedziale. W przypadku multiwitamin było to odpowiednio 74,3% i 59,3%, natomiast dla kwasów omega-3 – 46,1% i 23,6%. W grupie kobiet czynnych zawodowo kwas foliowy suplementowało 89,6%, multiwitaminy 75,7%, natomiast kwasy omega-3 38,5%. W przypadku bezrobotnych było to odpowiednio: 78,5%, 61,9% oraz 24%.

Wnioski:
Kobiety z wyższym wykształceniem, zamieszkujące duże miasta lub wsie, czynne zawodowo oraz o wyższym dochodzie netto na osobę w rodzinie częściej suplementują dietę w okresie ciąży. Stan cywilny nie ma wpływu na decyzję o przyjmowaniu suplementów diety przez kobietę ciężarną.

 
REFERENCJE (20)
1.
Myszkowska-Ryciak J., Gurtatowska A., Harton A., Gajewska D. Poziom wiedzy żywieniowej a wybrane aspekty sposobu żywienia kobiet w okresie ciąży. Probl. Hig. Epidemiol. 2013; 94(3): 600–604.
 
2.
Jarosz M. et al. Suplementy diety a zdrowie: porady lekarzy i dietetyków. Wydawnicto Lekarskie PZWL. Warszawa 2011, s. 9–10, 121–124.
 
3.
Bojarowicz H., Dźwigulska P. Suplementy diety. Part 2. Wybrane składniki suplementów diety oraz ich przeznaczenie. Hygeia Public Health. 2012; 47(4): 433–441.
 
4.
Urbaniak T., Klejewski A., Pisarska M., Kostecka E. Wpływ suplementacji diety na masę urodzeniowa noworodka. Prz. Lek. 2012; 69(10): 1015–1020.
 
5.
Marianowski L. Od poczęcia do narodzin. Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Pelargos 2008, s. 7–45.
 
6.
Kapka-Skrzypczak L., Niedźwiecka J., Skrzypczak M., Wojtyła A. Kwas foliowy – skutki niedoboru i zasadność suplementacji. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2012; 18(1): 65–69.
 
7.
Roizen M., Oz M.YOU: Having a Baby: The Owner’s Manual to a Happy and Healthy Pregnancy. Free Press. New York 2009, s. 37, 69.
 
8.
Szostak-Węgierek D., Cichocka A. Żywienie kobiet w ciąży: porady lekarzy i dietetyków. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2012, s. 30–33, 40.
 
9.
Poręba R., Drews K., Karowicz-Bilińska A., Oszukowski P., Pawelczyk L., Radowicki S., Spaczyński M., Szczapa J. Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie suplementacji witamin i mikroelementów podczas ciąży, Ginekol. Pol. 2011; 82(7): 550–553.
 
10.
Yehuda S. Omega-6/omega-3 ratio and brain-related functions. World Rev. Nutr. Diet. 2003; 92: 37–56.
 
11.
Czajkowski K., Czerwionka-Szaflarska M., Charzewska J., Chybicka A., Dobrzańska A., Gruszfeld D. Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie suplementacji kwasu dokozaheksaenowego i innych kwasów tłuszczowych omega-3 w populacji kobiet ciężarnych, karmiących piersią oraz niemowląt i dzieci do lat 3. Pediatr. Pol. 2010; 85(6): 597–603.
 
12.
Jarosz M. Normy żywienia dla populacji polskiej-nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa 2012.
 
13.
Darmon N., Drewnowski A. Does social class predict diet quality? Am. J. Clin. Nutr. 2008; 87(5): 1107–1117.
 
14.
The determinants of food choice. The European Food Information Council. 06.06.2006 http://www.eufic.org/en/health... [dostęp: 05.06.2016].
 
15.
Dibsdall L.A., Lambert N., Bobbin R.F., Frewer L.J. Low-income consumers' attitudes and behaviour towards access, availability and motivation to eat fruit and vegetables. Public Health Nutrition 2003; 6(2): 159–168.
 
16.
Brzozowska A. Składniki mineralne w żywieniu człowieka. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Poznań 2002, s. 92–93.
 
17.
Tlałka E., Zadarko-Domaradzka M., Sobolewski M. Wiedza i postawy kobiet w zakresie suplementacji diety kwasem foliowym na tle Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Wad Cewy Nerwowej – wyniki badań pilotażowych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008; 2: 161–165.
 
18.
Zerfu T.A., Ayele H.T., Micronutrients and pregnancy; effect of suplementation on pregnancy and pregnancy outcomes: a systematic review. Nutr. J. 2013; 12: 20.
 
19.
Hamułka J., Wawrzyniak A., Pawłowska R. Ocena spożycia witamin i składników mineralnych z suplementami diety przez kobiety w ciąży. Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 2010; 61(3): pp. 269–275.
 
20.
Harton A., Choroszewska A., Gajewska D., Myszkowska- Ryciak J. Spożycie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych przez kobiety ciężarne. Probl. Hig. i Epidemiol. 2013; 94(3): 605–609.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top