Badanie wpływu Selolu na ekspresję genów kodujących transportery błonowe i enzymy metabolizujące leki w komórkach nowotworowych wrażliwych i opornych
 
Więcej
Ukryj
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2011;65
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top