O czasopiśmie

 
„Annales Academiae Medicae Silesiensis” (AAMS) jest oficjalnym pismem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, publikującym w języku angielskim (z możliwością dołączenia polskiej wersji) recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze, dotyczące medycyny i farmacji oraz podstawowych nauk medycznych, opisy przypadków, listy, recenzje książek oraz komentarze redakcyjne. Ukazuje się nieprzerwanie od 1978 roku.

Od 2013 roku wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne dostępne pod adresem www.annales.sum.edu.pl. Począwszy od roku 2015 artykuły zaakceptowane do publikacji zamieszczane są na stronie w ramach rocznika, bez podziału na odrębne numery.

Dostęp do artykułów jest bezpłatny i nie wymaga logowania.

Czasopismo jest indeksowane przez: platformę Biblioteki Nauki ICM UW, CAS, DOAJ, EBSCO, ICI Journals Master List (ICV 2022: 98,77), Polish Scientific Journals Database, Polską Bibliografię Lekarską, platformę Sherpa Romeo.

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki za publikację naukową – 20.

Od lutego 2021 roku „Annales Academiae Medicae Silesiensis” wydawane jest w modelu open access (OA), a artykuły udostępniane są na licencji CC BY-SA 4.0 (Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe), określającej zasady ich wykorzystania. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem publikowania prac w zakładce Dla autorów. Artykuły przesłane do Redakcji za pośrednictwem Editorial System do końca stycznia 2021 r., zgodnie z wcześniejszą polityką wydawniczą zostały opublikowane na dawnych zasadach (z notą copyright i przekazaniem praw autorskich Wydawcy czasopisma; artykuły te mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach dozwolonego użytku).

Od czerwca 2023 roku przyjmowane są wyłącznie manuskrypty w języku angielskim. Dopuszcza się dołączenie polskiej wersji manuskryptu.

Obecnie czas oczekiwania na publikację, uzależniony od przebiegu procesu recenzji oraz terminowego odesłania przez autorów poprawionej wersji pracy, wynosi okołu 12 miesięcy.

Do samodzielnego deponowania artykułów i metadanych w dowolnych repozytoriach oraz bazach danych indeksujących czasopisma wydawca zaleca autorom posługiwanie się ostateczną wersją artykułu opublikowaną na stronie AAMS.

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją ani też nie otrzymują za to wynagrodzenia.
 
W latach 2012–2016 oraz w roku 2019 czasopismo było dofinansowane z dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

Newsletter
 
 
Zapisz się
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top