O czasopiśmie
 
„Annales Academiae Medicae Silesiensis” (AAMS) jest oficjalnym pismem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, publikującym w języku polskim i angielskim recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze, dotyczące medycyny i farmacji oraz podstawowych nauk medycznych, opisy przypadków, listy, recenzje książek oraz komentarze redakcyjne. Ukazuje się nieprzerwanie od 1978 roku.

Od 2013 roku wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne dostępne pod adresem www.annales.sum.edu.pl. Począwszy od roku 2015 artykuły zaakceptowane do publikacji zamieszczane są na stronie w ramach rocznika, bez podziału na odrębne numery. Preferowane są artykuły w języku angielskim.

Dostęp do artykułów jest bezpłatny i nie wymaga logowania.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: CAS, Index Copernicus (ICV 2020: 96,96), Polska Bibliografia Lekarska i Polish Scientific Journals Database. Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki za publikację naukową: 20 pkt.

Od lutego 2021 roku „Annales Academiae Medicae Silesiensis” wydawane jest w modelu open access (OA), a artykuły udostępniane są na licencji CC BY-SA (Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe), określającej zasady ich wykorzystania. Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem publikowania prac w zakładce Dla autorów.

Artykuły przesłane do Redakcji za pośrednictwem Editorial System do końca stycznia 2021 r. zostaną opublikowane na dawnych zasadach (z notą copyright i przekazaniem praw autorskich Wydawcy czasopisma, a artykuły będą mogły być wykorzystywane wyłącznie w ramach dozwolonego użytku).

Do samodzielnego deponowania artykułów i metadanych w dowolnych repozytoriach oraz bazach danych indeksujących czasopisma wydawca zaleca autorom posługiwanie się ostateczną wersją artykułu opublikowaną na stronie AAMS.

Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją ani też nie otrzymują za to wynagrodzenia.
 
eISSN:1734-025X