Kontakt

 
Adres redakcji

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom


Siedziba redakcji

Redakcja „Annales Academiae Medicae Silesiensis”
Katedra i Zakład Propedeutyki Chorób Wewnętrznych
i Medycyny Ratunkowej
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
tel. 32 397 65 27
e-mail: aams@sum.edu.pl
 
W latach 2012–2016 oraz w roku 2019 czasopismo było dofinansowane z dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

Newsletter
 
 
Zapisz się
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top