Kontakt
 
Adres redakcji

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom


Siedziba redakcji

Redakcja „Annales Academiae Medicae Silesiensis”
Katedra Profilaktyki Medycyny
Zakład Profilaktyki Chorób Wewnętrznych
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
tel. 32 397 65 27
e-mail: redakcjaaams@sum.edu.pl
 
eISSN:1734-025X