Annales Academiae Medicae Silesiensis (AAMS) jest oficjalnym czasopismem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o interdyscyplinarnym charakterze, obejmującym wszystkie dyscypliny należące do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Na łamach AAMS publikowane są recenzowane prace badawcze (doświadczalne i kliniczne), artykuły poglądowe, opisy przypadków, krótkie doniesienia oraz streszczenia prac z kongresów i konferencji o tematyce medycznej. Artykuły podejmują problematykę z zakresu medycyny i farmacji, opieki zdrowotnej, rehabilitacji i aktywności sportowej, dietetyki i ogólnie rozumianego żywienia, zdrowia publicznego oraz zarządzania ryzykiem zdrowotnym. Obejmują również zagadnienia z pogranicza nauk medycznych i inżynieryjnych czy wykorzystania nowych technologii.
Redaktor naczelny
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
20
MNiSW
98,77
ICV 2022

Bieżący numer

2024 vol. 78
 
 
W przygotowaniu numery specjalne
TYDZIEŃ WIRUSÓW – efekt prac Międzyuczelnianego Forum Młodych Naukowców „Wirusy w naszym życiu II”, które odbyło się 11.04.2024 r. (Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej WNM w Zabrzu, SUM)
SCHODY ZDROWIA – w numerze prace powstałe w ramach projektu „Schody Zdrowia – edukacja i nauka wyznacznikiem zdrowego i otwartego społeczeństwa” (SUM/ROM-E Metis)
W latach 2012–2016 oraz w roku 2019 czasopismo było dofinansowane z dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

Newsletter
 
 
Zapisz się
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top