„Annales Academiae Medicae Silesiensis” jest oficjalnym pismem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, publikującym w języku angielskim (z możliwością dołączenia polskiej wersji) recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze, dotyczące medycyny i farmacji oraz podstawowych nauk medycznych, opisy przypadków, listy, recenzje książek oraz komentarze redakcyjne. Ukazuje się nieprzerwanie od 1978 roku.
Redaktor naczelny
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
40
MEiN
98,77
ICV 2022
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Annales Academiae Medicae Silesiensis ma obecnie 40 pkt.
Bieżący numer
2023 vol. 77
 
 
eISSN:1734-025X