„Annales Academiae Medicae Silesiensis” jest oficjalnym pismem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, publikującym w języku polskim i angielskim recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze, dotyczące medycyny i farmacji oraz podstawowych nauk medycznych, opisy przypadków, listy, recenzje książek oraz komentarze redakcyjne. Ukazuje się nieprzerwanie od 1978 roku.
Redaktor naczelny
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
20
MEiN
100,00
ICV 2021
Bieżący numer
2023 vol. 77
 
 
eISSN:1734-025X