Kolegium Redakcyjne

 
Redaktor naczelny
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Zastępca redaktora naczelnego
prof. dr hab. n. med. i n. o zdrowiu Teresa Kokot (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Redaktorzy tematyczni
nauki podstawowe
dr hab. n. med. Magdalena Zdybel (Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, SUM)
dr hab. n. med. Beata Sarecka-Hujar (Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, SUM)
prof. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa (Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, SUM)

nauki kliniczne niezabiegowe
dr hab. n. med. Sylwia Dzięgielewska-Gęsiak (Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, SUM)
dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak (Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, SUM)
dr hab. n. med. Robert Pudlo, prof. SUM (Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, SUM)
dr hab. n. med. Krzysztof Krysta, prof. SUM (Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, SUM)
dr hab. n. med. Ewa Krzystanek, prof. SUM (Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, SUM)
dr hab. n. med. Brygida Adamek (Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, SUM)
dr hab. n. med. Szymon Skoczyński (Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, SUM)
dr hab. n. med. Sabina Więcek (Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, SUM)

nauki kliniczne zabiegowe
dr hab. n. med. Maciej Wybraniec (Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, SUM)
prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, SUM)
dr hab. n. med. Piotr Bodzek (Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, SUM)
dr hab. n. med. Piotr Czempik (Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, SUM)
dr hab. n. med. Bartosz Hudzik, prof. SUM (Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, SUM)
prof. dr hab. n. med. Jacek Ziaja (Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, SUM)

nauki stomatologiczne
dr hab. n. med. Dariusz Skaba (Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, SUM)
dr hab. n. med. Arkadiusz Dziedzic (Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, SUM)
dr hab. n. med. Ilona Korzonek-Szlacheta (Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, SUM)
dr hab. n. med. Agnieszka Machorowska-Pieniążek (Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, SUM)
dr hab. n. med. Rafał Wiench (Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, SUM)

nauki o zdrowiu
dr hab. n. o zdr. Marek Kardas (Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, SUM)
dr hab. n. o zdr. Ewa Niewiadomska (Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, SUM)
dr hab. n. o zdr. Joanna Głogowska-Ligus (Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, SUM)
dr hab. n. o zdr. Andrzej Knapik, prof. SUM (Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, SUM)

nauki farmaceutyczne
prof. dr hab. n. farm. Paweł Olczyk (Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, SUM)
dr hab. n. farm. Maria Zych (Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, SUM)
prof. dr hab. n. farm. Beata Morak-Młodawska (Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, SUM)
dr hab. n. farm. Małgorzata Jeleń, prof. SUM (Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, SUM)
dr hab. n. farm. Paweł Ramos, prof. SUM (Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, SUM)
dr hab. n. farm. Monika Kadela-Tomanek (Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, SUM)
dr hab. n. farm. Krzysztof Marciniec (Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, SUM)


Redaktor statystyczny
dr n. o zdr. Kamil Barański (Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, SUM)

Redaktorzy językowi
mgr Anna Just – język polski (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
mgr Christine Frank-Szarecka – język angielski (Politechnika Częstochowska)
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top