Recenzenci rocznika 2012

 
Dr hab. n. farm. Emilia Andrzejewska-Golec (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Baran (Wrocław)
Dr hab. n. med. Wojciech Baran (Wrocław)
Dr n. med. Zbigniew Bartoszewicz (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Betlejewski (Bydgoszcz)
Prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Ludmiła Borodulin-Nadzieja (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Artur Bossowski (Białystok)
Dr hab. n. med. Monika Bowszyc-Dmochowska (Poznań)
Dr hab. n. med. Halina Bubała (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Buczyński (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Bulikowski (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski (Szczecin)
Prof. zw. dr hab. n. med. Czesław Cierniewski (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Eugenia Częstochowska (Gdańsk)
Dr hab. n. med. Damian Czyżewski (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Milena Dąbrowska (Białystok)
Dr hab. n. farm. Anna Długosz (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Durko (Łódź)
Dr hab. n. med. Marek Durlik (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Lesław Dworak (Poznań)
Dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Franek Edward (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Gabriel Andrzej (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski (Poznań)
Prof. dr hab. n. biol. Barbara Grytner-Zięcina (Warszawa)
Prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak (Poznań)
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Hagner (Bydgoszcz)
Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich (Warszawa)
Prof. dr hab. n. farm. Bogusław Hładoń (Bydgoszcz)
Dr hab. n. hum. Romuald Holly (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Wanda Horst-Sikorska (Poznań)
Dr n. med Dorota Jachimowicz-Wołoszynek (Bydgoszcz)
Prof. dr hab. n. farm. Ewa Jagiełło-Wójtowicz (Lublin)
Prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Jodynis-Liebert (Poznań)
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus (Zabrze)
Dr hab. n. med. Beata Karakiewicz ( Szczecin)
Dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski (Poznań)
Dr n hum. Maria Kempa (Sosnowiec)
Prof. dr hab. n. med. Marian Klinger (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Ivan Kociĉ (Gdańsk)
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Maria Kozioł-Montewka Prof., Lublin
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak (Białystok)
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Król (Zabrze)
Dr hab. n. med. Alicja Krzyżaniak (Poznań)
Dr hab. n. med. Krzysztof Książek (Poznań)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Książek (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik (Lublin)
Dr n. med. Krzysztof Kuszewski (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Lass (Gdańsk)
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski (Bydgoszcz)
Prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Witold Lukas (Zabrze)
Dr n. med. Małgorzata Łukowicz (Bydgoszcz)
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Mazur (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Roman Mazur (Bydgoszcz)
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski (Łódź)
Dr hab. n. med. Ewa Motta (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mroczkiewicz (Poznań)
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Mussur (Łódź)
Dr hab. n. farm. Renata Nowak (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Zofia Ostrowska (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Pająk (Kraków)
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Pancewicz (Białystok)
Dr hab. n. med. Jerzy Piecuch (Zabrze)
Dr n. med. Ewa Pierzchała (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński (Zabrze)
Prof. zw. dr hab. n. med. Zbigniew Puchalski (Białystok)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon (Białystok)
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Ratajczak (Szczecin)
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak (Lublin)
Dr n. med. Wiesław Rycerski (Tarnowskie Góry – Repty Śląskie)
Prof. dr hab. n. med. Izabela Rzepka-Górska (Szczecin)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Siemiątkowski (Białystok)
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki (Kraków)
Prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński (Białystok)
Dr hab. n. med. Jerzy Słowiński (Bytom)
Dr hab. n. farm. Marian Sosada (Sosnowiec)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko (Wrocław)
Prof. dr hab. n. hum. Krzysztof Stefański (Łódź)
Dr hab. n. med. Jerzy Stojko (Sosnowiec)
Prof. dr hab. n. med. Anna Sysa-Jędrzejowska (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Ewa Szczepańska-Sadowska (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Adam Szeląg (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szmitowska (Gdańsk)
Dr hab. n. med. Mirosław Śnit (Zabrze)
Prof. dr hab. n. hum. Bożena Urbanek (Sosnowiec)
Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak (Szczecin)
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Walkowiak (Łódź)
Dr hab. n. med. Jan Wnukiewicz (Wrocław)
Dr hab. n. med. Zdzisław Wójcik (Warszawa)
Dr hab. n. med. Jacek Zamłyński (Bytom)
Dr hab. n. med. Maciej Zaniewski (Tychy)
Dr n. farm. Grażyna Zgórka (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Żwirska-Korczala (Zabrze)
 
W przygotowaniu numery specjalne
TYDZIEŃ WIRUSÓW – efekt prac Międzyuczelnianego Forum Młodych Naukowców „Wirusy w naszym życiu II”, które odbyło się 11.04.2024 r. (Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej WNM w Zabrzu, SUM)
SCHODY ZDROWIA – w numerze prace powstałe w ramach projektu „Schody Zdrowia – edukacja i nauka wyznacznikiem zdrowego i otwartego społeczeństwa” (SUM/ROM-E Metis)
W latach 2012–2016 oraz w roku 2019 czasopismo było dofinansowane z dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

Newsletter
 
 
Zapisz się
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top