Adiponektyna oraz polimorfizmy genu apM1 a występowanie nadwagi i otyłości u pacjentów zgłaszających się do poradni ogólnej POZ
 
Więcej
Ukryj
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2012;66
 
eISSN:1734-025X