Zaburzenia czucia dyskryminacyjnego u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym i krwotocznym mózgu, na przykładzie obszaru unerwienia nerwu pośrodkowego i promieniowego
 
Więcej
Ukryj
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2014;68
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top