Wpływ chlorfeniraminy i cymetydyny, antagonistów receptorów histaminowych H1 i H2 na wychwyt (3H)glukozy w mózgu dorosłych szczurów po podaniu noworodkom 5,7-dihydroksytryptaminy
 
Więcej
Ukryj
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2012;66
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top