Monooksygenazy zależne od cytochromu P-450 oraz enzymy II fazy przemian ksenobiotyków w łożysku
 
Więcej
Ukryj
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top