Analiza wpływu systemu dystrybucji leków unit dose na optymalizację farmakoterapii
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Farmakoekonomiki Katedry Nauk Społecznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Anna Żuk   

Zakład Farmakoekonomiki Katedry Nauk Społecznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 364 13 70
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:143-153
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
System dystrybucji leków unit dose zapewnia dostarczenie leków z apteki szpitalnej na oddział dla konkret¬nego pacjenta. Każda dawka jest oddzielnie pakowana oraz posiada etykietę z podstawowymi informacjami o leku i pacjencie, dla którego jest przeznaczona. Nie ma zatem konieczności przenoszenia, obliczania i przygotowywania leków przez pielęgniarki. Na oddziałach przechowywane są leki na okres 24-godzinnej terapii dla każdego pacjenta oraz stosowane w nagłych przypadkach.

Materiał i metody:
Celem pracy było dokonanie analizy wpływu systemu dystrybucji leków unit dose na optyma¬lizację farmakoterapii. W tym celu dokonano przeglądu systematycznego dostępnego piśmiennictwa. Część metodolo-giczną wzorowano na artykule Sinnemaki i wsp. [1]. Do pracy włączono 15 publikacji, które opisywały badania trwa¬jące od miesiąca do pięciu lat, przeprowadzane od 1997 do 2011 roku. Publikacje dotyczyły błędów występujących podczas dystrybucji leków, czasu poświęcanego przez personel medyczny na aktywności związane z lekami, dokład¬ności podczas przygotowywania dawek jednostkowych oraz stabilności leków przepakowywanych.

Wyniki:
Uzyskano wyniki świadczące o zminimalizowaniu odsetka błędów medycznych podczas korzystania z sys-temu dystrybucji leków unit dose oraz optymalnym czasie przygotowywania leków w tym systemie. Zarówno tech¬nicy, jak i farmaceuci wykazali się wysoką dokładnością podczas przygotowywania dawek jednostkowych. Ponadto stwierdzono, że leki przepakowywane są stabilne.

Wnioski:
Zauważono konieczność przeprowadzenia kolejnych badań naukowych pogłębiających dotychczasową wiedzę na temat wpływu systemu unit dose na optymalizację kosztów farmakoterapii.

 
REFERENCJE (34)
1.
Sinnemäki J., Sihvo S., Isojärvi J., Blom M., Airaksinen M., Mäntylä A. Automated dose dispensing service for primary healthcare patients: a systematic review. Syst. Rev. 2013; 2: 1.
 
2.
Anacleto T.A., Perini E., Rosa M.B., César C.C. Medication errors and drug-dispensing systems in a hospital pharmacy. Clinics 2005; 60(4): 325–332.
 
3.
Bohand X., Simon L., Perrier E., Mullot H., Lefeuvre L., Plotton C. Frequency, types, and potential clinical significance of medication-dispensing errors. Clinics 2009; 64(1): 11–16.
 
4.
Franklin B.D., O'Grady K., Donyai P., Jacklin A., Barber N. The impact of a closed-loop electronic prescribing and administration system on prescribing errors, administration errors and staff time: a before-and-after study. Qual. Saf. Health Care 2007; 16(4): 279–284.
 
5.
Barker K.N., Pearson R.E., Hepler C.D., Smith W.E., Pappas K.N. Effect of an automated bedside dispensing machine on medication errors. Am. J. Hosp. Pharm. 1984; 41(7): 1352–1358.
 
6.
Grześkowiak E. Farmacja szpitalna, http://www.mz.gov.pl/_data/ass... pdf_file/0020/7715/78_farmacja_szpitalna_13072011.pdf. [data dostępu: listopad 2013].
 
7.
Fedorowicz O., Kempczyńska M. Funkcjonalne rozwiązania w or-ganizacji nowoczesnej apteki szpitalnej. Farm. Pol. 2009; 65(11): 821–825.
 
8.
Novek J., Rudnick W. Automatic drug dispensing help or hindrance? Can Nurse 2000; 96(4): 29–33.
 
9.
Fontan J.E., Maneglier V., Nguyen V.X., Loirat C., Brion F. Medication errors in hospitals: computerized unit dose drug dispensing system versus ward stock distribution system. Pharm. World Sci. 2003; 25(3): 112–117.
 
10.
Sosnowiec: uruchomili aptekę z systemem zarządzania dawką leku. http://www.rynekzdrowia.pl/Far.... [data dostępu: listopad 2014].
 
11.
Grzelak-Hodor J. Unit dose pomoże szpitalom obniżyć wydatki na leki. Puls Farmacji 2008; 12(17). Data publikacji 25.06.2008.
 
12.
Grzelak-Hodor J. Unit Dose: indywidualne porcje leków. http:// //pulsmedycyny.pl/2582037,17785,unit-dose-indywidualne-porcje-lekow. [data dostępu: listopad 2014].
 
13.
Taxis K., Dean B., Barber N. Hospital drug distribution systems in the UK and Germany – a study of medication errors. Pharm. World Sci. 1999; 21(1): 25–31.
 
14.
Al Adham M., Abu Hamad B. Drug dispensing systems in Gaza hospitals: a comparative study. East Mediterr Health J. 2011; 17(10): 722–729.
 
15.
Bohand X., Aupée O., Le Garlantezec P., Mullot H., Lefeuvre L., Simon L. Medication dispensing errors in a French military hospital pharmacy. Pharm. World Sci. 2009; 31(4): 432–438.
 
16.
Max B.E., Itokazu G., Danziger L.H., Weinstein R.A. Assessing unit dose system discrepancies. Am. J. Health Syst. Pharm. 2002; 59(9): 856–858.
 
17.
Mirco A., Campos L., Falcão F., Nunes J.S., Aleixo A. Medication errors in an internal medicine department. Evaluation of a computerized prescription system. Pharm. World Sci. 2005; 27(4): 351–352.
 
18.
Vélez-Díaz-Pallarés M., Delgado-Silveira E., Carretero-Accame M.E., Bermejo-Vicedo T. Using Healthcare Failure Mode and Effect Analysis to reduce medication errors in the process of drug prescription, validation and dispensing in hospitalised patients. BMJ Qual Saf. 2013; 22(1): 42–52.
 
19.
Reed M., Thomley S., Ludwig B., Rough S. Experience with a “tech-check-tech” program in an academic medical center. Am. J. Health Syst. Pharm. 2011; 68(19): 1820–1823.
 
20.
Ambrose P.J., Saya F.G., Lovett L.T., Tan S., Adams D.W., Shane R. Evaluating the accuracy of technicians and pharmacists in checking unit dose medication cassettes. Am. J. Health Syst. Pharm. 2002; 59(12): 1183–1188.
 
21.
Bennett J., Harper-Femson L.A., Tone J., Rajmohamed Y. Improving medication administration systems: an evaluation study. Can Nurse. 2006; 102(8): 35–39.
 
22.
Pelayo S., Hassler S., Bernonville S., Aldegheri J., Beuscart-Zephir M.C. Safety-oriented usability test of a semi-automated unit dose system: role of task allocation between human and machine. Stud. Health Technol. Inform. 2013; 194: 103–109.
 
23.
Yamazaki N., Taya K., Shimokawa K., Ishii F. The most appropriate storage method in unit-dose package and correlation between color change and decomposition rate of aspirin tablets. Int. J. Pharm. 2010; 396(1–2): 105–110.
 
24.
Gupta A., Ciavarella A.B., Rothman B., Faustino P.J., Khan M.A. Stability of gabapentin 300-mg capsules repackaged in unit dose containers. Am. J. Health Syst. Pharm. 2009; 66(15): 1376–1380.
 
25.
Shah R.B., Prasanna H.R., Rothman B., Khan M.A. Stability of ra-nitidine syrup re-packaged in unit-dose containers. Am. J. Health Syst. Pharm. 2008; 65(4): 325–329.
 
26.
Kmieciak K., Biernikiewicz M. Wzrost jakości farmakoterapii ze szczgólnym uwzględnieniem błędów medycznych wraz z optymalizacją kosztów dzięki zastosowaniu systemów dose dispensing. Farmacja Szpitalna w Polsce i na świecie. 2007; 4(5): 7–10.
 
27.
Hodor J. Zbyt dużo pomyłek przy przepisywaniu leków. http://pulsme-dycyny.pl/257752.... [da-ta dostępu: listopad 2014].
 
28.
Staszewski R., Paliwoda A. Lekoterapia. Menedżer Zdr. 2005; 5(5): 48–52.
 
29.
Poley M.J., Bouwmans C.A., Hanff L.M., Roos P.J., van Ineveld B.M. Efficiency of different systems for medication distribution in an academic children's hospital in The Netherlands. Pharm. World Sci. 2004; 26(2): 83–89.
 
30.
Eddlemon J.K., Hayman J.N., Breland B.D. Establishment and operation of an oncology satellite pharmacy. Am. J. Hosp. Pharm. 1984; 41(10): 2045–2048.
 
31.
Chapuis C1., Roustit M., Bal G., Schwebel C., Pansu P., David-Tchouda S., Foroni L., Calop J., Timsit J.F., Allenet B., Bosson J.L., Bedouch P. Automated drug dispensing system reduces medication errors in an intensive care setting. Crit. Care Med. 2010; 38(12): 2275–2281.
 
32.
Sjöberg C., Edward C., Fastbom J., Johnell K., Landahl S., Narbro K., Wallerstedt S.M. Association between multi-dose drug dispensing and quality of drug treatment--a register-based study. PLoS One 2011; 6(10): e26574.
 
33.
Wakefield D.S., Ward M.M., Loes J.L., O'Brien J. A network collaboration implementing technology to improve medication dispensing and administration in critical access hospitals. J. Am. Med. Inform. Assoc. 2010; 17(5): 584–587.
 
34.
Merks P., Szczęśniak K., Fedorowicz O., Olszewska A., Jakóbczyk P., Kozłowska-Wojciechowska M. Robotisation in pharmacy as a factor supporting the introduction of full pharmaceutical care. Farm. Pol. 2013; 69(7): 408–416.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
Automatic drug distribution systems (unit dose) in hospitals in Poland and in selected countries in the world
Piotr Stępniak, Włodzimierz Bialik, Anna Żuk
Annales Academiae Medicae Silesiensis
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top