Systemy automatycznej dystrybucji leków (unit dose) w szpitalach w Polsce oraz w wybranych krajach świata
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Żuk   

Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec, Polska
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:304–313
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Implementowanie automatycznych i informatycznych technologii w medycynie i farmacji może zredukować liczbę błędów medycznych. Nowoczesnymi technologiami, pozwalającym ich uniknąć, są system automatycznego dozowania leków unit dose, wprowadzenie elektronicznych zleceń lekarskich, a także system kodów kreskowych, umożliwiający zidentyfikowanie pojedynczej dawki leku i pacjenta. Błędy w farmakoterapii są niebezpieczne dla życia i zdrowia pacjentów. W Polsce wciąż dominuje system dystrybucji leków, w którym apteka szpitalna realizuje zamówienia na leki dla oddziału szpitalnego, a nie dla indywidualnego pacjenta. System ten jest mało bezpieczny i stwarza ryzyko generowania błędów podczas podawania leków, dokumentowania ordynacji lekarskich oraz oceny procesu farmakoterapii, szczególnie pod względem finansowym. Od kilku lat w szpitalach w Polsce wprowadza się system dystrybucji leków unit dose, który umożliwia tworzenie elektronicznych zleceń lekarskich oraz ich kontrolę przez farmaceutę w aptece szpitalnej pod względem występowania interakcji między lekami i zachowania właściwego schematu dawkowania, jak ma to miejsce w szpitalach na świecie, gdzie od dawna stosowane są takie systemy dystrybucji. Sposób dystrybucji leków jest ważnym elementem, potrzebnym do zapewnienia sprawnego funkcjonowania szpitala. System unit dose zwiększa bezpieczeństwo farmakoterapii i zmniejsza koszty leczenia. Umożliwia również farmaceutom klinicznym pracującym w aptekach szpitalnych bezpośredni wpływ na stosowaną farmakoterapię i pracę na oddziale szpitalnym. System dystrybucji leków unit dose to przyszłość polskiej i światowej farmacji szpitalnej.
 
REFERENCJE (63)
1.
Żuk A., Szczerbak K., Bialik W., Janiec R. Analiza wpływu systemu dystrybucji leków unit dose na optymalizację farmakoterapii. Ann. Acad. Med. Siles. 2016; 70: 143–153.
 
2.
Grzelak-Hodor J. Unit Dose: indywidualne porcje leków. Puls Medycyny. http://pulsmedycyny.pl/2582037... [dostęp styczeń 2017].
 
3.
Kmieciak K., Biernikiewicz M. Wzrost jakości farmakoterapii ze szczególnym uwzględnieniem redukcji błędów medycznych wraz z optymalizacją kosztów dzięki zastosowaniu systemów dose dispensing. Farmacja Szpitalna w Polsce i na Świecie. 2007; 4: 7–10.
 
4.
Kmieciak K. Aspekty farmaekonomiczne zastosowania systemów Dose Dispensing w wewnątrzszpitalnej logistyce leków. Farmakoekonomika szpitalna. 2007; 1: 14–15.
 
5.
Anacleto T.A., Perini E., Rosa M.B., César C.C. Medication errors and drug-dispensing systems in a hospital pharmacy. Clinics (San Paulo) 2005; 60(4): 325–332.
 
6.
Poon E.G., Keohane C.A., Yoon C.S., Ditmore M., Bane A., Levtzion-Korach O., Moniz T., Rothschild J.M., Kachalia A.B., Hayes J., Churchill W.W., Lipsitz S., Whittemore A.D., Bates D.W., Gandhi T.K. Effect of Bar-Code Technology on the Safety of Medication Administration. N. Eng. J. Med. 2010; 362(18): 1698–1707.
 
7.
Kmieciak K. Reguła R. Poprawa jakości farmakoterapii. Farmakoekonomika szpitalna. 2008; 3: 10.
 
8.
Wulff Risør B., Lisby M., Sørensen J. An automated medication system reduces errors in the medication administration process: results from a Danish hospital study. Eur. J. Hosp. Pharm. Sci. Pract. 2015; 23(4): 189–196.
 
9.
Nicolau-Ghekas P. System Unit Dose – idealne rozwiązanie dla aptek szpitalnych. http://biotechnologia.pl/farma... [dostęp styczeń 2017].
 
10.
 
11.
Merks P., Szczęśniak K., Fedorowicz O., Olszewska A., Kozłowska-Wojciechowska M. Robotyzacja w aptece jako czynnik wspierający w prowadzeniu pełnej opieki farmaceutycznej. Farm Pol. 2013; 69(7): 408–416.
 
12.
 
13.
 
14.
 
15.
EAHP statement on the Reed for barcoding of the single dose adminis-tered In hospitals www.eahp.eu/sites/default/file.... [dostęp styczeń 2017].
 
16.
Kałuża R. Przeszłość fundamentem do przyszłości. Logistyka. 2010; 3: 78.
 
17.
Hałas E., Dębicki T. EDI między firmą logistyczno-transportową a jej klientami. http://www.gs1pl.org/narzedzia... [dostęp listopad 2016].
 
18.
Halas E. Globalne Standardy GS1 w łańcuchu dostaw. http://www.gs1pl.org/narzedzia... [dostęp listopad 2016].
 
19.
http://www.gs1pl.org/epcrfid [dostęp listopad 2016].
 
20.
http://www.fda.gov/NewsEvents/... [dostęp październik 2016].
 
21.
http://www.gs1pl.org/identyfik... [dostęp październik 2016].
 
22.
http://www.gs1pl.org/narzedzia... 868-rozporzadzenie-delegowane-do-tzw-dyrektywy-falszywkowej-opubli-kowane [dostęp październik 2016].
 
23.
Luiza Jakubiak L. Wdrożenie dyrektywy fałszywkowej nie obędzie się bez kosztów. http://www.rynekaptek.pl/marke... [dostęp październik 2016].
 
24.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji. L 174/74 01.07.2011.
 
25.
Kupiszewska M. Informatyka usprawnia zarządzanie szpitalem. Puls Medycyny. 2015; 19 (312): 40.
 
26.
http://www.sintecorobotics.com... [dostęp grudzień 2016].
 
27.
http://aesynt.com/robot-rx dostęp [grudzień 2016].
 
28.
http://www.mach4.de/80-1-Unido... [dostęp grudzień 2016].
 
29.
http://www.tosho.cc/en/product... [dostęp grudzień 2016].
 
30.
http://rowa.de/en/pharmacist/a... [dostęp grudzień 2016].
 
31.
Zygmunt M., Nejman M. Nowoczesny Obieg Leków w Szpitalu. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu Unit Dose. http://www.terme-dia.pl/f/f/64... [dostęp grudzień 2016].
 
32.
https://bustersystem.gpi.it/in... [dostęp grudzień 2016].
 
33.
Sutra C., Vitale G., Pagès A., Toft J., Cestac P., Jouglen J. Délivrance nominative centralisée automatisée: recueil et analyse sur 13 mois des non-conformités déclarées par les services de gériatrie au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien 2016; 51(2): 164–171.
 
34.
Bohand X., Simon L., Perrier E., Mullot H., Lefeuvre L., Plotton C. Frequency, types, and potential clinical significance of medication-dispensing errors. Clinics 2009; 64(1): 11–16.
 
35.
Franklin BD., O'Grady K., Donyai P., Jacklin A., Barber N. The impact of a closed-loop electronic prescribing and administration system on prescribing errors, administration errors and staff time: a before-and-after study. Qual Saf Health Care. 2007; 16(4): 279–284.
 
36.
Barker KN., Pearson RE., Hepler CD., Smith WE., Pappas KN. Effect of an automated bedside dispensing machine on medication errors. Am. J. Hosp. Pharm. 1984; 41(7): 1352–1358.
 
37.
 
38.
Radio Merkury, LJ. Poznański szpital testuje unit dose. http://www.rynekaptek.pl/marke... [dostęp listopad 2016].
 
39.
Januchowska M. Unit dose w Grudziądzu. https://www.pfm.pl/artyku-ly/u... [dostęp listopad 2016].
 
40.
Wojciechowska A. Wrocław: W szpitalu leki dobiera komputer, a tabletki pacjentowi podaje maszyna. http://www.gazetawroclawska.pl... [dostęp listopad 2016].
 
41.
Fedorowicz O., Kempczyńska M. Funkcjonalne rozwiązania w organizacji nowoczesnej apteki szpitalnej. Farm Pol. 2009; 65(11): 821–825.
 
42.
http://www.usk.wroc.pl/dokumen... [dostęp grudzień 2016].
 
43.
Misterek P. Fasowaczka XXI wieku. Przemysł farmaceutyczny 2015; 1: 22–23.
 
44.
http://bieganski.org/pl/news/2... [dostęp grudzień 2016].
 
45.
 
46.
http://wss5.pl/pl/apteka?highl... [dostęp grudzień 2016].
 
47.
 
48.
Berlin A. Hospital pharmacy in Sweden. Hospital Pharmacy Europe. 2002; 6. http://www.hospitalpharmacyeur... [dostęp styczeń 2017].
 
49.
Suchocka Ł. Sprawne gospodarowanie lekiem w szpitalu. Farmacja szpitalna w Polsce i na Świecie 2007; 1(2): 42–51.
 
50.
Zygadło E. Zadania i organizacja pracy farmaceuty oraz apteki szpitalnej we Francji, Hiszpanii i Belgii. Szpital i jego apteka. Wyzwania 2009. Styczeń 2009, s. 3–6.
 
51.
Żuk A., Bialik W. Zalety i wady systemu dystrybucji leków unit dose w Polsce. Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Farmacja 21 Farmaceuci w Ochronie Zdrowia, 23–24 września 2016 r., Wrocław 2016, s. 47.
 
52.
 
53.
 
54.
https://www.cmkp.edu.pl/ksztal... [dostęp paździer-nik 2016].
 
55.
 
56.
http://www.cdc.gov/niosh/docs/... [dostęp li-stopad 2016].
 
57.
 
58.
Zygadło E. Wytyczne dotyczące postępowania z lekami niebezpiecznym w aptece szpitalnej. Farmakoekonomika szpitalna 2015; 33: 16–17.
 
59.
Zygadło E. Leki niebezpieczne – ryzyko reprodukcyjne oraz ryzyko związane z ich przepakowaniem w aptece szpitalnej. Farmakoekonomika szpitalna 2016; 34: 16–17.
 
60.
Yamazaki N., Taya K., Shimokawa K., Ishii F. The most appropriate storage method in unit-dose package and correlation between color change and decomposition rate of aspirin tablets. Int. J. Pharm. 2010; 396(1–2): 105–110.
 
61.
Gupta A., Ciavarella A.B., Rothman B., Faustino P.J., Khan M.A. Stability of gabapentin 300-mg capsules repackaged in unit dose containers. Am. J. Health Syst. Pharm. 2009; 66(15): 1376–1380.
 
62.
Shah R.B., Prasanna H.R., Rothman B., Khan M.A. Stability of ranitidine syrup re-packaged in unit-dose containers. Am. J. Health Syst. Pharm. 2008; 65(4): 325–329.
 
63.
https://www.gmp-navigator.com/... Dating%20of%20Unit%20Dose%20Repackaged%20Drugs.pdf [dostęp sty-czeń 2017].
 
eISSN:1734-025X