BADANIE RÓŻNIC W ZDOLNOŚCI KONWERGENCJI GAŁEK OCZNYCH U OSÓB PO ZABIEGU FAKOEMULSYFIKACJI ORAZ U OSÓB Z WŁASNĄ SOCZEWKĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Students’ Scientific Society, Ophthalmology Clinic and Department of Ophthalmology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
2
Studenci Studenckiego Towarzystwa Naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Students’ Scientific Society, Ophthalmology Clinic and Department of Ophthalmology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
 
3
Klinika Okulistyki i Katedry Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Ophthalmology Clinic and Department of Ophthalmology, University Centre of Ophthalmology and Oncology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland,
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Piotr Jaworski   

Students’ Scientific Society, Ophthalmology Clinic and Department of Ophthalmology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland, Wisniowa 10, 41-500 Chorzow, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:19-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem badania było stwierdzenie, czy konwergencja zależy od wieku i pseudofakii.

Materiał i metody:
Do grupy badanej włączono 86 pacjentów w wieku 21–85 lat (średnia: 62,7): 39 pacjentów z obuoczną pseudofakią, 41 z własną soczewką oraz 68 osób z własną soczewką w wieku 19–25 lat (średnia 22,1). Badanie zostało wykonane w odległości 50 i 10 cm oraz dla spojrzenia w dal. Wykorzystując uzyskane pomiary rozstawu źrenic, obliczono różnicę zdolności konwergencji oraz porównano obie grupy badanych.

Wyniki:
Średnia wartość konwergencji u pacjentów z pseudofakią wyniosła 3,52 mm (± 0,42 mm), a w grupie pacjentów z własną soczewką 3,46 mm (± 0,74 mm). Na podstawie przeprowadzanych analiz nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pod względem średniej konwergencji pomiędzy grupami pacjentów w wieku od 19 do 25 lat (grupa 1.) i powyżej 65 lat (grupa 2). Średnia wartość konwergencji w grupie 1. wynosiła 3,47 mm (maksymalna 3,84 mm, minimalna 2,93 mm). Natomiast w grupie 2 – 3,46 mm (maksymalna 3,96 mm, minimalna 2,48 mm). Średnia wartość konwergencji przy patrzeniu na przedmiot znajdujący się w odległości 50 cm i 10 cm różniła się istotnie statystycznie pomiędzy badanymi grupami.

Wnioski:
Dane z uzyskanych analiz statycznych pozwalają stwierdzić, że konwergencja nie zależy od wieku oraz starczowzroczność, nie prowadzi do utraty zdolności konwergencji w oczach fakijnych i pseudofakijnych.

 
REFERENCJE (16)
1.
Singh V. Visual System. In: Singh V. Textbook of Clinical Neuroanato-my. Elsevier India 2014, 217–218.
 
2.
Davson H. The muscular mechanisms. In: Davson H. Physiology of the eye. U.S. Academic Press 1980, 383–500.
 
3.
Kinoshita J.H. Mechanisms initiating cataract formation. Proctor Lecture. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 1974; 13(10): 713–724.
 
4.
Gimbel H.V. Divide and conquer nucleofractis phacoemulsification: Development and variations. J. Cataract Refract. Surg. 1991; 17(3): 271–291.
 
5.
Millodot M. Dictionary of Optometry and Visual Science. Butterworth-Heinemann, New York 2009.
 
6.
Przekoracka-Krawczyk A., Naskręcki R. Dysfunkcja akomodacji i meto-dy jej badań. Optyka (Nauka). 2010; 6(7): 24–30.
 
7.
Jadanowski K., Budrewicz S., Koziorowska-Gawron E. Zaburzenia gałkoruchowe w chorobach ośrodkowego układu nerwowego. Pol. Przegl. Neurol. 2010; 6(4): 202–211.
 
8.
Gamlin P.D. Neural mechanisms for the control of vergence eye movements. Ann. N Y Acad. Sci. 2002; 956: 264–272.
 
9.
Kozicz T., Bittencourt J.C., May P.J., Reiner A., Gamlin P.D., Palkovits M., Horn A.K., Toledo C.A., Ryabinin A.E. The Edinger-Westphal nucleus: a historical, structural, and functional perspective on a dichotomous terminology. J. Comp. Neurol. 2011; 519(8): 1413–1434.
 
10.
Schall J.D., Morel A., King D.J., Bullier J. Topography of visual cortex connections with frontal eye field in macaque: convergence and segregation of processing streams. J. Neurosci 1995; 15(6): 4464–4487.
 
11.
Gamlin P.D., Yoon K. An area for vergence eye movement in primate frontal cortex. Nature 2000; 407(6807): 1003–1007.
 
12.
Savaki H.E., Gregoriou G.G., Bakola S., Moschovakis A.K. Topography of Visuomotor Parameters in the Frontal and Premotor Eye Fields. Cereb Cortex 2015; 25(9): 3095–3106, doi: 10.1093/cercor/bhu106.
 
13.
Bruce A.S., Atchison D.A., Bhoola H. Accommodation-convergence relationships and age. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 1995; 36(2): 406–413.
 
14.
Scheiman M., Cotter S., Rouse M., Mitchell G.L., Kulp M., Cooper J., Borsting E. Randomised clinical trial of the effectiveness of base-in prism reading glasses versus placebo reading glasses for symptomatic convergence insufficiency in children. Br. J. Ophthalmol. 2005; 89(10): 1318–1323.
 
15.
Rajska K., Loba P., Broniarczyk-Loba A. The influence of sensory deprivation on binocular vision after bilateral cataract extraction with intraocular lens implantation. Klinika Oczna 2012; 4: 261.
 
16.
Nemeth G., Lipecz A., Szalai E., Berta A., Modis L. Jr. Accommodation in phakic and pseudophakic eyes measured with subjective and objective methods. J. Cataract Refract. Surg. 2013; 39(10): 1534–1542.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top