Charakterystyka rakowiaków w materiale Katedry i Zakładu Patomorfologii w Zabrzu SUM w Katowicach
 
Więcej
Ukryj
1
STN przy Katedrze i Zakładzie Patomorfologii w Zabrzu
 
2
Katedra i Zakład Patomorfologii w Zabrzu SUM w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Stęplewska   

Katedra i Zakład Patomorfologii, 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15; tel. 32 2714994 / 32 370 45 41
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:46-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Rakowiak (carcinoid) jest nowotworem neuroendokrynnym rozwijającym się w różnych narządach organizmu. Zachorowalność na rakowiaka wynosi około 1-2 przypadki na 100 000 osób na rok.

Materiał i metody:
Celem pracy była charakterystyka grupy rakowiaków, rozpoznanych w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii SUM w Zabrzu w latach 1993-2008, pod względem podtypów histopatologicznych. W przygotowaniu pracy wykorzystano analizę preparatów histopatologicznych, oceniając typ rakowiaków.

Wyniki:
• Przeanalizowano 61 przypadków rakowiaków • Średni wiek pacjentów wynosił 52,5 ± 13,6 (43 kobiety, 18 mężczyzn) • W badaniu histopatologicznym rozpoznano 34 typowe i 16 atypowych rakowiaków oskrzeli oraz 9 inwazyjnych i 1 nieinwazyjny rakowiak w zakresie układu pokarmowego • W badanych przypadkach występuje zależność pomiędzy typem rakowiaka a lokalizacją oraz zdolnością do dawania przerzutów, jak również pomiędzy lokalizacją a parametrami morfologii krwi obwodowej

Wnioski:
Rakowiak jest rzadko rozpoznawanym typem nowotworu. Typ histologiczny, lokalizacja w organizmie oraz wiek i płeć pacjenta determinują klinikę tego nowotworu.

ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (25)
1.
Modlin I.M., Kidd M., Latich I., Zikusoka M.N., Shapiro M.D.: Current status of gastrointestinal carcinoids. Gastroenterology 2005; 128: 1717.
 
2.
Lips C.J., Lentjes E.G., Hoppener J.W.: The spectrum of carcinoid tumours and carcinoid syndromes. Ann. Clin. Biochem. 2003; 40; 612.
 
3.
Stinner B., Rothmund M.: Neuroendocrine tumours (carcinoids) of the appendix. Best Pract. Res. Clin. Gastroenterol. 2005; 19: 729.
 
4.
Modlin I.M., Shapiro M.D., Kidd M.: An analysis of rare carcinoid tumors: clarifying these clinical conundrums. World J. Surg. 2005, 29, 92.
 
5.
Mielczarek P.; Bagłaj M.; Bogdanowicz E.; Morawska I.: Carcinoid of the Appendix. Adv. Clin. Exp. Med. 2003; 12, 6: 825-832.
 
6.
Solcia E., Kloppel G., Sobin L.H. i wsp.: Histological typing of endocrine tumors. WHO classifi cation of endocrine tumors. New York, Springer-Verlag, 2000.
 
7.
Szczeblowska D.: Diagnostics and treatment of neuroendocrine tumors of the digestive tract in the light of the present standards. Pol Merkur Lekarski. 2007; 22: 437-41.
 
8.
Beasley M., Thunnisen F., Hasleton Ph. i wsp.: Carcinoid tumours, in: WHO Classifi cation of Tumours, Pathology and Genetics of Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart, IARC Press , Lyon, 2004: 59-62.
 
9.
Capella C., Solcia E., Sobin L. i wsp.: Endocrine tumours of the small intestine, in: WHO Classifi cation of Tumours, Pathology and Genetics of Tumours of the Digestive System, IARC Press , Lyon, 2000: 77-82.
 
10.
Capella C., Solcia E., Sobin L. i wsp.: Endocrine tumours of the appendix, in: WHO Classifi cation of tumours, Pathology and Genetics of Tumours of the Digestive System, IARC Press , Lyon, 2000: 99-101.
 
11.
Capella C., Solcia E., Sobin L. i wsp.: Endocrine tumours of the Colon and Rectum, in: WHO Classifi cation of tumours, Pathology and Genetics of Tumours of the Digestive System, IARC Press , Lyon, 2000: 137-139.
 
12.
Merling F. Anatomie pathologique de l’appendice du caecum. Expérience, Paris 1838: 337-343.
 
13.
Klöppel G., Oberndorfer and His Successors: From Carcinoid to Neuroendocrine Carcinoma. Endocr Pathol 2007; 18: 141-144.
 
14.
Langhans T. Ueber einen Drüsenpolyp im Ileum. Virchows Arch. 1887; 38: 559 - 560.
 
15.
Lubarsch O: Ueber den primären Krebs des Ileum nebst Bemerkungen über das gleichzeitige Vorkommen von Krebs und Tuberculose. Virchows Arch 1888; 111: 280-317.
 
16.
Oberndorfer S.: Karzinoide des Dunnadarms. Frankfurt Zischr Pathol 1907; 1: 426-432.
 
17.
Thomas CF Jr, Tazelaar HD, Jett JR.: Typical and atypical pulmonary carcinoids : outcome in patients presenting with regional lymph node involvement. Chest. 2001; 119(4):1143-50.
 
18.
Nasierowska-Guttmejer A.: Rola klasyfi kacji histopatologicznej w diagnostyce i rokowaniu guzów neuroendokrynnych, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa GUZY NEUROENDOKRYNNE PRZEWODU POKARMOWEGO. 2005.
 
19.
Sternau A., Chwirot P., Tomaszewski D. i wsp.: Operacje bronchoplastyczne u chorych na rakowiaka oskrzela. Ann. Acad. Med. Gedan. 2006; 36: 175-181.
 
20.
Sinem Gungor, Ebru Damadoglu, Aysun Aybatli i wsp.: Typical pulmonary carcinoid tumors: Presentation and outcome of 24 cases. Med Sci Monit, 2006; 12: CR315-318.
 
21.
Zuetenhorst JM, Taal BG.: Metastatic carcinoid tumors: a clinical review. Oncologist. 2005; 10:123-31.
 
22.
Bakhshayesh Karam M., Zahirifard S., Tahbaz M. i wsp.: Bronchial Carcinoid Tumors: Clinical and Radiological Findings in 21 Patients. Iran. J. Radiol. 2005; 2: 111.
 
23.
Krysiak B., Okopień B., Herman Z.: Współczesne poglądy na temat diagnostyki i leczenia rakowiaka. Przegląd Lekarski 2007; 64: 2, 103.
 
24.
Sharma S, Mahajan R, Negi A, i wsp.: Atypical Peripheral Bronchial Carcinoid. Ind J Radiol Imag 2006; 16: 211-214.
 
25.
Jeung MY, Gasser B, Gangi A. i wsp.: Bronchial carcinoid tumors of the thorax: spectrum of radiologic fi ndings. Radiographics. 2002; 22: 351-65.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top