Czynniki wpływające na wybór specjalizacji z psychiatrii wśród studentów uczelni medycznych – przegląd literatury
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Student Research Group, Department of Health Economics and Health Management, Faculty of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Department of Health Economics and Health Management, Faculty of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Anna Rogalska   

Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2023;77:87-94
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
WSTĘP: Rosnąca liczba osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi negatywnie wpływa na niestabilną sytuację kadrową wśród lekarzy psychiatrów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Celem pracy było określenie i zgrupowanie czynników wpływających na wybór specjalizacji z psychiatrii przez studentów medycyny na świecie. METODY: Przeszukano zasoby pięciu internetowych baz danych i serwisów (PubMed, Base, Embase, Google Scholar, ResearchGate) z okresu 2014–2022, wykorzystując następujące słowa kluczowe w języku angielskim: „psychiatry”, „career choice”, „medical student” oraz „attitude to psychiatry”. WYNIKI: Do ostatecznej analizy zakwalifikowano 21 publikacji. Większość z nich (n = 16) stanowiła opis wyników badań wykorzystujących autorskie ankiety i narzędzia walidowane. Wyodrębniono cztery kategorie czynników: osobowościowe i społeczne, związane z psychiatrią na studiach, wynikające z charakteru specjalizacji oraz wynikające z pracy z pacjentami leczonymi psychiatrycznie. Czynniki pozytywnie wpływające na wybór specjalizacji to uczestnictwo w zajęciach dodatkowych z psychiatrii oraz obecność osoby z zaburzeniami psychicznymi w otoczeniu studenta. Czynniki negatywne to stygmatyzacja zaburzeń psychicznych w społeczeństwie i towarzyszący temu negatywny wizerunek specjalizacji. WNIOSKI: Analizując artykuły naukowe w internetowych bazach danych i serwisach, zaobserwowano brak w Polsce badań w tym obszarze. Powinno to skłonić do dalszych analiz i próby podjęcia takich badań w kraju. Umożliwiłoby to poprawę wizerunku specjalizacji, wzrost zainteresowania psychiatrią wśród studentów, a także pełne wykorzystanie miejsc specjalizacyjnych.
 
REFERENCJE (45)
1.
Nizamie S.H., Goyal N. History of psychiatry in India. Indian J. Psychiatry 2010; 52(Suppl 1): S7–S12, doi: 10.4103/0019-5545.69195.
 
2.
Psychiatry (hasło). W: R. J. Campbell. Psychiatric dictionary. 6th ed. New York: Oxford University Press; 1989.
 
3.
Trivedi J.K., Goel D. What psychiatry means to us. Mens Sana Monogr. 2006; 4(1): 166–183, doi: 10.4103/0973-1229.27613.
 
4.
Kapusta A. Racjonalność szaleństwa: filozoficzne dyskusje wokół współczesnych koncepcji urojeń. W: Z. Drozdowicz, Z. Melosik, S. Sztajer [red.]. O racjonalności w nauce i w życiu społecznym. Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM. Poznań 2009, s. 55–69.
 
5.
Kochański A., Cechnicki A. Opinions of Polish psychiatrists on psychiatry and their own professional role. Adv. Psychiatry Neurol. 2018; 27(1): 31–48, doi: 10.5114/ppn.2018.74325.
 
6.
Lyons Z., Janca A. Impact of a psychiatry clerkship on stigma, attitudes towards psychiatry, and psychiatry as a career choice. BMC Med. Educ. 2015; 15: 34, doi: 10.1186/s12909-015-0307-4.
 
7.
Huda A.S. The medical model and its application in mental health. Int. Rev. Psychiatry 2021; 33(5): 463–470, doi: 10.1080/09540261.2020.1845125.
 
8.
Mental Health. World Health Organization [online] https://www.who.int/news-room/... [dostęp: 05.05.2022].
 
9.
Cuijpers P., Auerbach R.P., Benjet C., Bruffaerts R., Ebert D., Karyotaki E. i wsp. Introduction to the special issue: The WHO World Mental Health International College Student (WMH-ICS) initiative. Int. J. Methods Psychiatr. Res. 2019; 28(2): e1762, doi: 10.1002/mpr.1762.
 
10.
Global Burden of Disease Study (GBD 2019). Cause of death or injury (table). Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) / Global Health Data Exchange (GHDx), 2019 [online] https://vizhub.healthdata.org/... [dostęp: 12.05.2022].
 
11.
Kessler R.C., Gruber M., Hettema J.M., Hwang I., Sampson N., Yonkers K.A. Co-morbid major depression and generalized anxiety disorders in the National Comorbidity Survey follow-up. Psychol. Med. 2008; 38(3): 365–374, doi: 10.1017/S0033291707002012.
 
12.
Tan B.Y.Q., Chew N.W.S., Lee G.K.H., Jing M., Goh Y., Yeo L.L.L. i wsp. Psychological impact of the COVID-19 pandemic on health care workers in Singapore. Ann. Intern. Med. 2020; 173(4): 317–320, doi: 10.7326/M20-1083.
 
13.
Wu T., Jia X., Shi H., Niu J., Yin X., Xie J. i wsp. Prevalence of mental health problems during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. J. Affect. Disord. 2021; 281: 91–98, doi: 10.1016/j.jad.2020.11.117.
 
14.
Vigo D., Thornicroft G., Atun R. Estimating the true global burden of mental illness. Lancet Psychiatry 2016; 3(2): 171–178, doi: 10.1016/S2215-0366(15)00505-2.
 
15.
Mitchell A., Hardy S., Shiers D. Parity of esteem: Addressing the inequalities between mental and physical healthcare. BJPsych Advances 2017; 23(3): 196–205, doi: 10.1192/apt.bp.114.014266.
 
16.
Farooq K., Lydall G.J., Malik A., Ndetei D.M., ISOSCCIP Group; Bhugra D. Why medical students choose psychiatry – a 20 country cross-sectional survey. BMC Med. Educ. 2014; 14: 12, doi: 10.1186/1472-6920-14-12.
 
17.
Mental health and related issues statistics. Eurostat [online] https://ec.europa.eu/eurostat/... [dostęp: 08.05.2022].
 
18.
Number of psychiatrists: how do countries compare? Eurostat [online], 6 May 2020 https://ec.europa.eu/eurostat/... [dostęp: 10.05.2022].
 
19.
Malhi G.S., Parker G.B., Parker K., Carr V.J., Kirkby K.C., Yellowlees P. i wsp. Attitudes toward psychiatry among students entering medical school. Acta Psychiatr. Scand. 2003; 107(6): 424–429, doi: 10.1034/j.1600-0447.2003.00050.x.
 
20.
Kuhnigk O., Strebel B., Schilauske J., Jueptner M. Attitudes of medical students towards psychiatry: effects of training, courses in psychiatry, psychiatric experience and gender. Adv. Health Sci. Educ. Theory Pract. 2007; 12(1): 87–101, doi: 10.1007/s10459-005-5045-7.
 
21.
Tamaskar P., McGinnis R.A. Declining student interest in psychiatry. JAMA 2002; 287(14): 1859.
 
22.
AlOsaimi F.M.S., AlShehri H.M., AlHasson W.I., Agha S., Omair A. Why psychiatry as a career: Effect of factors on medical students’ motivation. J. Family Med. Prim. Care 2019; 8(2): 648–651, doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_399_18.
 
23.
Denman M., Oyebode F., Greening J. Reasons for choosing to specialise in psychiatry: differences between core psychiatry trainees and consultant psychiatrists. BJPsych. Bull. 2016; 40(1): 19–23, doi: 10.1192/pb.bp.114.048678.
 
24.
Halder N., Hadjidemetriou C., Pearson R., Farooq K., Lydall G.J., Malik A. i wsp. Student career choice in psychiatry: findings from 18 UK medical schools. Int. Rev. Psychiatry 2013; 25(4): 438–444, doi: 10.3109/09540261.2013.824414.
 
25.
Seow L.S.E., Chua B.Y., Mahendran R., Verma S., Ong H.L., Samari E. i wsp. Psychiatry as a career choice among medical students: a cross-sectional study examining school-related and non-school factors. BMJ Open 2018; 8(8): e022201, doi: 10.1136/bmjopen-2018-022201.
 
26.
Choudry A., Farooq S. Systematic review into factors associated with the recruitment crisis in psychiatry in the UK: students’, trainees’ and consultants’ views. BJPsych. Bull. 2017; 41(6): 345–352, doi: 10.1192/pb.bp.116.055269.
 
27.
Agyapong V.I.O., Ritchie A., Doucet K., Agyapong-Opoku G., Shalaby R., Hrabok M. i wsp. Factors influencing medical students and psychiatry residents in Ghana to consider psychiatry as a career option – a qualitative study. Glob. Ment. Health (Camb). 2020; 7: e31, doi: 10.1017/gmh.2020.24.
 
28.
Baminiwatta A.K.A.B., Bandara W.A.V.S., Athurugiriya A.A.I.D., Yangdon T., Cader G.R., Bokalamulla L.A.B. i wsp. A nationwide survey of attitudes towards psychiatry among final-year medical students in Sri Lanka. Asian J. Psychiatr. 2020; 52: 102101, doi: 10.1016/j.ajp.2020.102101.
 
29.
Awais A., Nadeem N., Kashif M., Younus A. Psychiatry as a career choice. J. Rawalpindi Med. Coll. 2019; 23(S-1): 28–33.
 
30.
Samari E., Seow E., Chua B.Y., Ong H.L., Lau Y.W., Mahendran R. i wsp. Attitudes towards psychiatry amongst medical and nursing students in Singapore. BMC Med. Educ. 2019; 19(1): 91, doi: 10.1186/s12909-019-1518-x.
 
31.
Agyapong V.I.O., Shalaby R., Agyapong-Opoku G., Osei A., Ulzen T. The impact of diaspora-based psychiatrists’ participation in clinical teaching in a lower middle-income country on interest in psychiatry among medical students and the choice of psychiatry as a career. Acad. Psychiatry 2020; 44(6): 756–760, doi: 10.1007/s40596-020-01289-8.
 
32.
Kerebih H., Salelew E., Hailesilassie H. Factors associated with medical students’ choice of psychiatry as future specialty: a cross-sectional study. Adv. Med. Educ. Pract. 2019; 10: 751–758, doi: 10.2147/AMEP.S210286.
 
33.
Jain A., Kotian M.S., Jain R., Joseph N. Psychiatry as a career choice: Perception of students at a private medical college in South India. Arch. Med. Health Sci. 2014; 2(2): 238–242, doi: 10.4103/2321-4848.144362.
 
34.
Borg N., Testa L., Sammut F., Cassar D. Attitudes of medical students in Malta toward psychiatry and mental illness. Acad. Psychiatry 2020; 44(6): 709–713, doi: 10.1007/s40596-020-01304-y.
 
35.
Velikić V. Attitudes towards psychiatry among medical students worldwide: A review. Psychiatr. Danub. 2021; 33(Suppl 10): 18–24.
 
36.
Hankir A., Mahmood J., Houbby N., Ali S., Carrick F.R., Zaman R. Using Experts by Personal and Professional Experience (EPPE) to increase interest in Psychiatry as a Career at Sixth-Form Level. Psychiatr. Danub. 2019; 31(Suppl 3): 242–248.
 
37.
Li X., Ai M., Chen X., Gan Y., He J., Tian Y. i wsp. Attitudes toward psychiatry among medical students with a psychiatric major at Chongqing medical university. Front. Psychiatry 2022; 13: 820060, doi: 10.3389/fpsyt.2022.820060.
 
38.
Janouskova M., Formanek T., Brazinova A., Milek P., Alexova A., Winkler P. i wsp. Attitudes towards people with mental illness and low interest in psychiatry among medical students in Central and Eastern Europe. Psychiatr. Q. 2021; 92(1): 407–418, doi: 10.1007/s11126-020-09817-3.
 
39.
Bankovska Motlova L., Janouskova M., Formanek T., Goetz M., Holub D., Hubenak J. i wsp. Medical students’ career choice and attitudes toward psychiatry: Case of the Czech Republic. Acad. Psychiatry 2020; 44(6): 751–755, doi: 10.1007/s40596-020-01311-z.
 
40.
Karukivi M. Association of a two-month summer school with a residency in psychiatry – results from a four-year follow-up study. Psychiatr. Fennica 2021; 52: 50–59.
 
41.
Zhang Y.J., Yuan K., Chang S.H., Yan W., Que J.Y., Deng J.H. i wsp. Career choice and influential factors among medical students majoring in psychiatry in China. BMC Med. Educ. 2021; 21(1): 183, doi: 10.1186/s12909-021-02622-x.
 
42.
Pawełczyk A., Pawełczyk T., Bielecki J. Wpływ wybranych czynników na wybór wąskich specjalizacji medycznych przez studentów wydziałów lekarskich. Pol. Merk. Lek. 2007; 22(132): 575–579.
 
43.
Rössler W. Stress, burnout, and job dissatisfaction in mental health workers. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 2012; 262 Suppl 2: S65–69, doi: 10.1007/s00406-012-0353-4.
 
44.
Oszacowanie zasobów kadry medycznej w oparciu o źródła administracyjne – lekarze i lekarze dentyści (wyniki eksperymentalnej pracy metodologicznej). Główny Urząd Statystyczny [online], 01.07.2022 https://stat.gov.pl/statystyki... [dostęp: 10.05.2022].
 
45.
Hankir A., Ghosh S., Ali S.M., Carrick F.R., Zaman R. Leveraging digital technology to challenge mental health stigma in West Bengal: A protocol. Psychiatr. Danub. 2019; 31(Suppl 3): 308–311.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top