Obraz elektrokardiograficzny tętniczego nadciśnienia płucnego – od diagnozy poprzez ciążę do przeszczepienia płuc
 
Więcej
Ukryj
1
1st Department of Cardiology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Bula   

Doctoral School, 1st Department of Cardiology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland, ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2023;77:128-136
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Częstość i charakter zmian w zapisach elektrokardiograficznych u pacjentów z nadciśnieniem płucnym znacząco różnią się zależnie od ciężkości choroby. U pacjentów z łagodnym nadciśnieniem płucnym zapis elektrokardiograficzny (EKG) może być prawidłowy. W niniejszej pracy prezentujemy kolejne zapisy EKG pacjentki z tętniczym nadciśnieniem płucnym (pulmonary arterial hypertension – PAH) w 5-letnim okresie choroby – od postawienia diagnozy aż do przeszczepienia płuc. Opisany przypadek pokazuje różnorodność zmian w zapisach EKG, których nasilenie korelowało ze stanem klinicznym pacjentki. Obserwowane nieprawidłowości w zapisach EKG w przypadku PAH są odwracalne i w prezentowanym przypadku doszło do ich normalizacji po przeszczepieniu płuc.
 
REFERENCJE (24)
1.
Humbert M., Kovacs G., Hoeper M.M., Badagliacca R., Berger R.M.F., Brida M. et al. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur. Heart J. 2022; 43(38): 3618–3731, doi: 10.1093/eurheartj/ehac237.
 
2.
Myers G.B., Klein H.A., Stofer B.E. The electrocardiographic diagnosis of right ventricular hypertrophy. Am. Heart J. 1948; 35(1): 1–40, doi: 10.1016/0002-8703(48)90182-3.
 
3.
Sokolow M., Lyon T.P. The ventricular complex in left ventricular hypertrophy as obtained by unipolar precordial and limb leads. Am. Heart J. 1949; 37(2): 161–186, doi: 10.1016/0002-8703(49)90562-1.
 
4.
Zalecenia dotyczące stosowania rozpoznań elektrokardiograficznych. Red.: R. Baranowski, D. Wojciechowski, M. Maciejewska. Kardiol. Pol. 2010; 68(supl. IV): 1–56.
 
5.
Glowacki K., Grabka M., Myszor J., Maciejewski T., Witek A., Kucewicz-Czech E. et al. Pregnant 30-year-old with idiopathic pulmonary arterial hypertension. Ginekol. Pol. 2021; 92(3): 252–253, doi: 10.5603/GP.a2020.0156.
 
6.
Igata S., Tahara N., Sugiyama Y., Bekki M., Kumanomido J., Tahara A. et al. Utility of the amplitude of RV1+SV5/6 in assessment of pulmonary hyper-tension. PLoS One 2018; 13(11): e0206856, doi: 10.1371/journal.pone.0206856.
 
7.
Nishiyama T., Takatsuki S., Kawakami T., Katsumata Y., Kimura T., Kataoka M. et al. Improvement in the electrocardiograms associated with right ventricular hypertrophy after balloon pulmonary angioplasty in chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Int. J. Cardiol. Heart Vasc. 2018; 19: 75–82, doi: 10.1016/j.ijcha.2018.05.003.
 
8.
Sato S., Ogawa A., Matsubara H. Change in R wave in lead V1 predicts survival of patients with pulmonary arterial hypertension. Pulm. Circ. 2018; 8(2): 2045894018776496, doi: 10.1177/2045894018776496.
 
9.
Bossone E., Paciocco G., Iarussi D., Agretto A., Iacono A., Gillespie B.W. et al. The prognostic role of the ECG in primary pulmonary hypertension. Chest 2002; 121(2): 513–518, doi: 10.1378/chest.121.2.513.
 
10.
Waligóra M., Tyrka A., Podolec P., Kopeć G. ECG Markers of hemodynamic improvement in patients with pulmonary hypertension [published correction appears in Biomed. Res. Int. 2018; 2018: 1541709]. Biomed. Res. Int. 2018; 2018: 4606053, doi: 10.1155/2018/4606053.
 
11.
Michalski T.A., Pszczola J., Lisowska A., Knapp M., Sobkowicz B., Kaminski K. et al. ECG in the clinical and prognostic evaluation of patients with pulmonary arterial hypertension: an underestimated value. Ther. Adv. Respir. Dis. 2022; 16: 17534666221087846, doi: 10.1177/17534666221087846.
 
12.
Cheng X.L., He J.G., Liu Z.H., Gu Q., Ni X.H., Zhao Z.H. et al. The value of the electrocardiogram for evaluating prognosis in patients with idiopathic pulmonary arterial hypertension. Lung 2017; 195(1): 139–146, doi: 10.1007/s00408-016-9967-z.
 
13.
Piłka M., Darocha S., Banaszkiewicz M., Florczyk M., Wieteska M., Dobosiewicz A. et al. The evolution of electrocardiographic signs of right ventricular overload after balloon pulmonary angioplasty in chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Pol. Arch. Intern. Med. 2019; 129(7–8): 451–459, doi: 10.20452/pamw.14877.
 
14.
Tonelli A.R., Baumgartner M., Alkukhun L., Minai O.A., Dweik R.A. Electrocardiography at diagnosis and close to the time of death in pulmonary arterial hypertension. Ann. Noninvasive Electrocardiol. 2014; 19(3): 258–265, doi: 10.1111/anec.12125.
 
15.
Ahearn G.S., Tapson V.F., Rebeiz A., Greenfield J.C. Jr. Electrocardiography to define clinical status in primary pulmonary hypertension and pulmonary arterial hypertension secondary to collagen vascular disease. Chest 2002; 122(2): 524–527, doi: 10.1378/chest.122.2.524.
 
16.
Lau K.C., Frank D.B., Hanna B.D., Patel A.R. Utility of electrocardiogram in the assessment and monitoring of pulmonary hypertension (idiopathic or secondary to pulmonary developmental abnormalities) in patients ≤ 18 years of age. Am. J. Cardiol. 2014; 114(2): 294–299, doi: 10.1016/j.amjcard.2014.04.039.
 
17.
Kim B.G., Uhm J.S., Yang P.S., Yu H.T., Kim T.H., Joung B. et al. Clinical significance of postoperative atrial arrhythmias in patients who underwent lung transplantation. Korean J. Intern. Med. 2020; 35(4): 897–905, doi: 10.3904/kjim.2018.326.
 
18.
Gandhi S.K., Bromberg B.I., Mallory G.B., Huddleston C.B. Atrial flutter: a newly recognized complication of pediatric lung transplantation. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1996; 112(4): 984–991, doi: 10.1016/S0022-5223(96)70099-5.
 
19.
Azadani P.N., Kumar U.N., Yang Y., Scheinman M.M., Hoopes C.W., Marcus G.M. et al. Frequency of atrial flutter after adult lung transplantation. Am. J. Cardiol. 2011; 107(6): 922–926, doi: 10.1016/j.amjcard.2010.10.076.
 
20.
Orrego C.M., Cordero-Reyes A.M., Estep J.D., Seethamraju H., Scheinin S., Loebe M. et al. Atrial arrhythmias after lung transplant: underlying mechanisms, risk factors, and prognosis. J. Heart Lung Transplant. 2014; 33(7): 734–740, doi: 10.1016/j.healun.2014.02.032.
 
21.
Malik A., Hsu J.C., Hoopes C., Itinarelli G., Marcus G.M. Elevated pulmonary artery systolic pressures are associated with a lower risk of atrial fibrillation following lung transplantation. J. Electrocardiol. 2013; 46(1): 38–42, doi: 10.1016/j.jelectrocard.2012.07.014.
 
22.
Henri C., Giraldeau G., Dorais M., Cloutier A.S., Girard F., Noiseux N. et al. Atrial fibrillation after pulmonary transplantation: incidence, impact on mortality, treatment effectiveness, and risk factors. Circ. Arrhythm. Electrophysiol. 2012; 5(1): 61–67, doi: 10.1161/CIRCEP.111.964569.
 
23.
Kramer M.R., Valantine H.A., Marshall S.E., Starnes V.A., Theodore J. Recovery of the right ventricle after single-lung transplantation in pulmonary hypertension. Am. J. Cardiol. 1994; 73(7): 494–500, doi: 10.1016/0002-9149(94)90681-5.
 
24.
Kusano K.F., Date H., Fujio H., Miyaji K., Matsubara H., Nagahiro I. et al. Recovery of cardiac function after living-donor lung transplantation in a patient with primary pulmonary hypertension. Circ. J. 2002; 66(3): 294–296, doi: 10.1253/circj.66.294.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top