Kardiotoksyczność immunoterapii w raku płuca w świetle nowych wytycznych ESC
 
Więcej
Ukryj
1
1st Department of Cardiology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Students’ Scientific Club, 1st Department of Cardiology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Gabriela B. Orzeł   

1st Department of Cardiology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Leszek Giec Upper-Silesian Medical Centre of the Medical University of Silesia in Katowice, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2023;77:137-145
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Obserwuje się dynamiczny rozwój terapii przeciwnowotworowej z udziałem przeciwciał monoklonalnych ukierunkowanych na odpornościowe punkty kontroli odpowiedzi immunologicznej. Jednym z nich jest pembrolizumab (humanizowane przeciwciało skierowane przeciwko receptorowi programowanej śmierci komórki 1 – anty-PD-1), stosowany w leczeniu m.in. czerniaka złośliwego, niedrobnokomórkowego raka płuc czy potrójnie ujemnego raka piersi. Przedstawiony w niniejszej pracy przypadek kliniczny dotyczy pacjenta chorującego na raka gruczołowego płuca z licznymi przerzutami oraz chorobami towarzyszącymi. W trakcie immunoterapii pembrolizumabem rozpoznano ostre zapalenie mięśnia sercowego. Przebieg kliniczny tej choroby w sposób szczególny wskazuje na to, jak istotna u pacjentów onkologicznych leczonych immunoterapią jest ciągła ocena i kontrolowanie niepożądanych efektów toksycznych związanych z leczeniem przeciwnowotworowym. Po pierwsze, potencjalna kardiotoksyczność inhibitora PD-1 występuje rzadko u pacjentów poddanych terapii tym lekiem, co znacznie utrudnia precyzyjną diagnostykę różnicową w tym kierunku. Po drugie, ten niepożądany efekt, choć występuje stosunkowo rzadko, często jest śmiertelny. Opisany przypadek wskazuje, w jaki sposób za pomocą wysokich dawek glikokortykosteroidów można skutecznie wyciszać efekty toksyczności wywołanej przez pembrolizumab.
 
REFERENCJE (20)
1.
Pilleron S., Soto‐Perez‐de‐Celis E., Vignat J., Ferlay J., Soerjomataram I., Bray F. et al. Estimated global cancer incidence in the oldest adults in 2018 and projections to 2050. Int. J. Cancer 2021; 148(3): 601–608, doi: 10.1002/ijc.33232.
 
2.
Pilleron S., Sarfati D., Janssen-Heijnen M., Vignat J., Ferlay J., Bray F. et al. Global cancer incidence in older adults, 2012 and 2035: A population-based study. Int. J. Cancer 2019; 144(1): 49–58, doi: 10.1002/ijc.31664.
 
3.
Chaturvedi V.K., Singh A., Singh V.K., Singh M.P. Cancer nanotechnology: A new revolution for cancer diagnosis and therapy. Curr. Drug Metab. 2019; 20(6): 416–429, doi: 10.2174/1389200219666180918111528.
 
4.
Chaft J.E., Rimner A., Weder W., Azzoli C.G., Kris M.G., Cascone T. Evolution of systemic therapy for stages I–III non-metastatic non-small-cell lung cancer. Nat. Rev. Clin. Oncol. 2021; 18(9): 547–557, doi: 10.1038/s41571-021-00501-4.
 
5.
Reck M., Rodríguez-Abreu D., Robinson A.G., Hui R., Csőszi T., Fülöp A. et al. Pembrolizumab versus chemotherapy for PD-L1-positive non-small cell lung cancer. N. Engl. J. Med. 2016; 375(19): 1823–1833, doi: 10.1056/NEJMoa1606774.
 
6.
Upadhrasta S., Elias H., Patel K., Zheng L. Managing cardiotoxicity associated with immune checkpoint inhibitors. Chronic Dis. Transl. Med. 2019; 5(1): 6–14, doi: 10.1016/j.cdtm.2019.02.004.
 
7.
Varricchi G., Galdiero M.R., Marone G., Criscuolo G., Triassi M., Bonaduce D. et al. Cardiotoxicity of immune checkpoint inhibitors. ESMO Open 2017; 2(4): e000247, doi: 10.1136/esmoopen-2017-000247.
 
8.
Gadgeel S., Rodríguez-Abreu D., Speranza G., Esteban E., Felip E., Dómine M. et al. Updated analysis from KEYNOTE-189: pembrolizumab or placebo plus pemetrexed and platinum for previously untreated metastatic nonsquamous non-small-cell lung cancer. J. Clin. Oncol. 2020; 38(14): 1505–1157, doi: 10.1200/JCO.19.03136.
 
9.
Mascolo A., Scavone C., Ferrajolo C., Rafaniello C., Danesi R., Del Re M. et al. Immune checkpoint inhibitors and cardiotoxicity: An analysis of spontaneous reports in eudravigilance. Drug Saf. 2021; 44(9): 957–971, doi: 10.1007/s40264-021-01086-8.
 
10.
Johnson D.B., Chandra S., Sosman J.A. Immune checkpoint inhibitor toxicity in 2018. JAMA 2018; 320(16): 1702–1703, doi: 10.1001/jama.2018.13995.
 
11.
Lyon A.R., López-Fernández T., Couch L.S., Asteggiano R., Aznar M.C., Bergler-Klein J. et al. 2022 ESC Guidelines on cardio-oncology developed in collaboration with the European Hematology Association (EHA), the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) and the International Cardio-Oncology Society (IC-OS). Eur. Heart J. 2022; 43(41): 4229–4361, doi: 10.1093/eurheartj/ehac244.
 
12.
Thakker R.A., Lee M.A., Albaeni A., Elbadawi A., Suthar K.H., Perez C. et al. Clinical characteristics and outcomes in immune checkpoint inhibitor therapy-associated myocarditis. Cardiol. Res. 2021; 12(5): 270–278, doi: 10.14740/cr1319.
 
13.
Läubli H., Balmelli C., Bossard M., Pfister O., Glatz K., Zippelius A. Acute heart failure due to autoimmune myocarditis under pembrolizumab treatment for metastatic melanoma. J. Immunother. Cancer 2015; 3: 11, doi: 10.1186/s40425-015-0057-1.
 
14.
Ammirati E., Lupi L., Palazzini M., Hendren N.S., Grodin J.L., Cannistraci C.V. et al. Prevalence, characteristics, and outcomes of COVID-19-associated acute myocarditis. Circulation 2022; 145(15): 1123–1139, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056817.
 
15.
Sh Ahmed O., Mahadevia H., Manochakian R., Zhao Y., Salinas M., Khoor A. et al. A Case of full recovery from prolonged cardiac arrest after infusion with paclitaxel and pembrolizumab. Case Rep. Oncol. 2022; 15(3): 1063–1073, doi: 10.1159/000527205.
 
16.
Agdamag A.C.C., Edmiston J.B., Charpentier V., Chowdhury M., Fraser M., Maharaj V.R. et al. Update on COVID-19 myocarditis. Medicina (Kaunas) 2020; 56(12): 678, doi: 10.3390/medicina56120678.
 
17.
Matsumoto T., Fukuda K., Yoshida T., Shimazu K., Taguchi D., Shinozaki H. et al. Sudden and severe cardiotoxicity induced with pembrolizumab, its clinical course, therapeutic intervention, and outcome. Int. Cancer Conf. J. 2022; 11(1): 81–86, doi: 10.1007/s13691-021-00525-8.
 
18.
Su L., Liu C., Wu W., Cui Y., Wu M., Chen H. Successful therapy for myocarditis concomitant with complete heart block after pembrolizumab treatment for head and neck squamous cell carcinoma: A case report with literature review. Front Cardiovasc. Med. 2022; 9: 898756, doi: 10.3389/fcvm.2022.898756.
 
19.
Jang S.Y., Lee S.Y., Lee H.L., Choi J. Early development of pembrolizumab-induced fulminant myositis and cardiotoxicity in a patient with metastatic thymoma. Respirol. Case Rep. 2022; 10(9): e01025, doi: 10.1002/rcr2.1025.
 
20.
Hu C., Zhao L., Zhou C., Wang H., Jiang S., Li Y. et al. Pacemakers and methylprednisolone pulse therapy in immune-related myocarditis concomitant with complete heart block. Open Med. (Wars) 2022; 17(1): 2109–2116, doi: 10.1515/med-2022-0611.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top