III Sympozjum Naukowe Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Katowice, 1-12 grudnia 2014 r. - streszczenia
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM
 
 
Autor do korespondencji
Jarosław Jerzy Barski   

Centrum Medycyny Doświadczalnej SUM, ul Medyków 4, 40-752 Katowice, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2015;69
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W dniach 01.12.2014 – 12.12.2014 odbyło się III Sympozjum Naukowe WLK ponownie zorganizowane z inicjatywy Kierownika Centrum Medycyny Doświadczalnej oraz Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach. Podobnie jak w poprzednim roku Sympozjum miało charakter sesji plakatowej zorganizowanej w holu głównym Wydziału Lekarskiego w Katowicach. III Sympozjum Naukowe WLK miało szczególny charakter, gdyż wpisało się w obchody 40-lecia naszego Wydziału. Stąd też Sympozjum zainaugurowała sesja plenarna, która odbyła się 01 grudnia 2014 w auli A3 im. Prof. Zahorskiego. Tematem sesji był rozwój naukowy Wydziału Lekarskiego w Katowicach. W programie sesji znalazły się wykłady Pana Profesora Michała Tendery oraz Pana Profesora Aleksandra L. Sieronia, które przybliżyły powyższy temat z punktu widzenia badań klinicznych i podstawowych. Sesję poprowadził przewodniczący Wydziałowej Komisji d.s. Nauki Pan Profesor Marek Hartleb. Sesja plakatowa była próbą podsumowania aktywności naukowej Wydziału w ostatnich latach i zgromadziła 61 plakatów z różnych dziedzin badań klinicznych oraz badań podstawowych.
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top