SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
WSTĘP: Centralna chorioretinopatia surowicza (central serous chorioretinopathy – CSC) jest schorzeniem charakteryzującym się idiopatycznym surowiczym uniesieniem sensorycznej warstwy siatkówki w okolicy plamki, które najczęściej występuje jednostronnie, głównie u młodych mężczyzn ze zwiększoną podatnością na stres. Definiowanie optymalnego leczenia CSC jest skomplikowane ze względu na szeroki zakres objawów choroby, zmienny przebieg kliniczny, słabo poznaną patofizjologię CSC oraz brak konsensusu co do systemu klasyfikacji. W leczeniu CSC coraz częściej znajduje zastosowanie laser mikropulsowy, który działając selektywnie na nabłonek barwnikowy siatkówki, nie powoduje uszkodzeń fotoreceptorów. Celem pracy była ocena zastosowania terapii laserem mikropulsowym w leczeniu przewlekłego CSC. OPIS I WYNIKI: Pacjent 38-letni leczony od kilkunastu miesięcy z powodu nawracającego CSC w oku prawym, leczony miejscowo kroplami oraz lekami doustnymi. Ostrość wzroku pacjenta w chwili rozpoznania wynosiła 0,63, ciśnienie wewnątrzgałkowe 19 mmHg. Centralna grubość siatkówki w optycznej koherentnej tomografii (optical coherence tomography – OCT) wynosiła 530 µm. U pacjenta wykonano angiografię fluoresceinową (fluorescein angiography – FA) potwierdzającą rozpoznanie oraz zakwalifikowano go do laseroterapii siatkówki z użyciem mikropulsów. Podczas kontroli w badaniu FA uzyskano poprawę stanu klinicznego. Ostrość wzroku pacjenta wynosiła 1,0, ciśnienie wewnątrzgałkowe 17 mmHg. Uzyskano spadek centralnej grubość siatkówki w badaniu OCT do poziomu 299 µm. WNIOSKI: Zastosowanie lasera mikropulsowego umożliwia uzyskanie trwałego efektu klinicznego u pacjenta z przewlekłym nawracającym CSC.
 
REFERENCJE (10)
1.
Nicholson B., Noble J., Forooghian F., Meyerle C. Central serous chorioretinopathy: update on pathophysiology and treatment. Surv. Ophthalmol. 2013; 58(2): 103–126, doi: 10.1016/j.survophthal.2012.07.004.
 
2.
Manayath G.J., Ranjan R., Shah V.S., Karandikar S.S., Saravanan V.R., Narendran V. Central serous chorioretinopathy: Current update on pathophysiology and multimodal imaging. Oman J. Ophthalmol. 2018; 11(2): 103–112, doi: 10.4103/ojo.OJO_75_2017.
 
3.
Semeraro F., Morescalchi F., Russo A., Gambicorti E., Pilotto A., Parmeggiani F., Bartollino S., Costagliola C. Central serous chorioretinopathy: pathogenesis and management. Clin. Ophthalmol. 2019; 13: 2341–2352, doi: 10.2147/OPTH.S220845.
 
4.
Salehi M., Wenick A.S., Law H.A., Evans J.R., Gehlbach P. Interventions for central serous chorioretinopathy: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst. Rev. 2015; 2015(12): CD011841, doi: 10.1002/14651858.CD011841.pub2.
 
5.
Gawęcki M. Micropulse laser treatment of retinal diseases. J. Clin. Med. 2019; 8(2): 242, doi: 10.3390/jcm8020242.
 
6.
Nicolò M., Desideri L.F., Vagge A., Traverso C.E. Current pharmacological treatment options for central serous chorioretinopathy: A review. Pharmaceuticals (Basel) 2020; 13(10): 264, doi: 10.3390/ph13100264.
 
7.
Hanumunthadu D., Tan A.C.S., Singh S.R., Sahu N.K., Chhablani J. Management of chronic central serous chorioretinopathy. Indian J. Ophthalmol. 2018; 66(12): 1704–1714, doi: 10.4103/ijo.IJO_1077_18.
 
8.
Arsan A., Kanar H.S., Sonmez A. Visual outcomes and anatomic changes after sub-threshold micropulse yellow laser (577-nm) treatment for chronic central serous chorioretinopathy: long-term follow-up. Eye (Lond) 2018; 32(4): 726–733, doi: 10.1038/eye.2017.293.
 
9.
Maruko I., Koizumi H., Hasegawa T., Arakawa H., Iida T. Subthreshold 577 nm micropulse laser treatment for central serous chorioretinopathy. PLoS One 2017; 12(8): e0184112, doi: 10.1371/journal.pone.0184112.
 
10.
Zhou L., Lai K., Jin L., Huang C., Xu F., Gong Y. et al. Subthreshold micropulse laser vs. conventional laser for central serous chorioretinopathy: A randomized controlled clinical trial. Front. Med. (Lausanne) 2021; 8: 682264, doi: 10.3389/fmed.2021.682264.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top