Ocena poziomu wiedzy mieszkańców Polski na temat potencjalnych działań niepożądanych wywołanych przez kosmetyki zawierające filtry UV
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Małgorzata Wrześniok   

Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:21-26
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Chemiczne filtry przeciwsłoneczne mogą być jedną z przyczyn podrażnienia i/lub zapalenia skóry oraz występowania fotoalergicznej egzemy. Reakcja alergiczna może przejawiać się pieczeniem, świądem, obrzękiem, wysypką i pęcherzami. Celem pracy jest ocena aktualnego poziomu wiedzy mieszkańców Polski z zakresu znajomości składu kosmetyków przeciwsłonecznych oraz wpływu substancji fotoprotekcyjnych na organizm człowieka.

Materiał i metody:
Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2016 r., na reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców Polski (N = 125) z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. Kompleksową analizę statystyczną badanego materiału wykonano za pomocą programu Microsoft Excel 2010.

Wyniki:
Wykazano, że spośród zapytanych osób prawie 78,4% stosuje kosmetyki przeciwsłoneczne, jednakże na skład kupowanych produktów kosmetycznych zwraca uwagę jedynie 52,8% ankietowanych. Wiedzę na temat niektórych substancji fotoprotekcyjnych wchodzących w skład kosmetyków ochrony przeciwsłonecznej, np. oksybenzonu, ma niespełna 14% badanych. Problemów skórnych wywołanych kosmetykami z filtrem UV doświadczyło aż 12,8%.

Wnioski:
Przeprowadzone badania wskazują na konieczność dalszej edukacji mieszkańców Polski na temat składu kosmetyków przeciwsłonecznych oraz wpływu substancji fotoprotekcyjnych na organizm człowieka.

 
REFERENCJE (17)
1.
Rzepka Z., Buszman E., Beberok A. Wrześniok D. Od tyrozyny do melaniny: ścieżki sygnalizacyjne i czynniki regulujące melanogenezę. Postepy Hig. Med. Dosw. 2016; 70: 695–708.
 
2.
Rok J., Michał O., Buszman E., Wrześniok D. Melanina – z melanocytu do keratynocytu, czyli jak przebiega transport melaniny w skórze. Ann. Acad. Med. Siles. 2012; 66: 60–66.
 
3.
Prevent skin cancer, https://www.aad.org/public/spo... [dostęp: 07.02.2017].
 
4.
Skin cancers, http://www.who.int/uv/faq/skin... [dostęp: 19.02.2017].
 
5.
Americans Carry Body Burden of Toxic Sunscreen Chemical, http://www.ewg.org/analysis/to... [dostęp: 07.02.2017].
 
6.
Allergy to cinnamates, http://www.dermnetnz.org/derma... [dostęp: 19.02.2017].
 
7.
Giokas D.L., Salvador A. Chisvert A. UV filters: From sunscreens to human body and the environment. TrAC. 2007; 26(5): 360-374.
 
8.
Kawakami C.M., Gaspar L.R. Mangiferin and naringenin affect the photostability and phototoxicity of sunscreens containing avobenzone. J. Photochem. Photobiol. B. 2015; 151: 239–247.
 
9.
Promieniowanie UV. Filtry ochronne stosowane w kosmetyce, http://www.bio-med.pl/promieni... [dostęp: 17.02.2017].
 
10.
Hanson K.M., Gratton E., Bardeen C.J. Sunscreen enhancement of. UV-induced reactive oxygen species in the skin. Free Rad. Biol. Med. 2006; 41: 1205–1212.
 
11.
Veysey E.C., Orton D.I. Photoallergic contact cheilitis due to oxybenzone found in a lip cosmetic. Contact Dermatitis 2006; 55(1): 54.
 
12.
Spijker G.T., Schuttelaar M.L., Barkema L. , Velders A., Coenraads P.J. Anaphylaxis caused by topical application of a sunscreen containing benzophenone-3. Contact Dermatitis 2008; 59(4): 248–249.
 
13.
Schlumpf M., Cotton B., Conscience M., Haller V., Steinmann B., Lichtensteiger W. In vitro and in vivo estrogenicity of UV screens. Environ. Health Perspect. 2001; 109(3): 239–244.
 
14.
Czynniki predykcyjne u chorych na raka sutka, http://www.rak-piersi.pl/Publi... [dostęp: 07.02.2017].
 
15.
Kunisue T., Chen Z., Buck Louis G.M., Sundaram R., Hediger M.L., Sun L., Kannan K. Urinary Concentrations of Benzophenone-type UV Filters in US Women and Their Association with Endometriosis. Environ Sci. Technol. 2012; 46(8): 4624–4632.
 
16.
Chhabra R.S. NTP technical report on the toxicity studies of benzophe-none (CAS No. 119-61-9). Administered in feed to F344/N rats and B6C3F mice. Toxic Rep. Ser. 2000; (61): 1–53.
 
17.
Rhodes M.C., Bucher J.R., Peckham J.C., Kissling G.E., Hejtmancik M.R., Chhabra R.S. Carcinogenesis studies of benzophenone in rats and mice. Food. Chem. Toxicol. 2007; 45(5): 843–851.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top