Poziom aktywności fizycznej a jakość życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym
 
Więcej
Ukryj
1
Chair and Department of Perinatology and Oncological Gynecology, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice
 
2
Department of Kinesiology Chair of Physiotherapy Medical University of Silesia in Katowice School of Health Sciences in Katowice, Poland
 
3
Department of Kinesiotherapy and Special Methods, School of Health Sciences in Katowice Medical University of Silesia, Katowice
 
4
Department of Gestational Pathology, Chair of Women’s Health, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice
 
5
Department of Sexuology, Chair of Women’s Health, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice
 
6
Department of Gerontology and Geriatric Nursing, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia
 
 
Autor do korespondencji
Beata Małgorzata Naworska   

Department of Gynaecology and Obstetrics, Chair of Women’s Health, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, ul. W. Lipa 2, 41-703 Ruda Śląska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:27-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
W ostatnich latach znacznie wzrosła świadomość kobiet w różnym wieku na temat zdrowego stylu życia. Okres menopauzy i związane z nim zmiany hormonalne mają wpływ na jakość życia, a odpowiedni poziom aktywności fizycznej może znacząco zmniejszyć negatywne skutki tego okresu. Celem pracy była ocena poziomu aktywności fizycznej kobiet w okresie menopauzy oraz jej wpływu na jakość życia.

Materiał i metody:
Badania zostały przeprowadzone u 567 kobiet w wieku 50–60 lat, które włączono do 2 grup. Grupa A obejmowała 223 kobiet, uczestniczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a Grupa B – 334 kobiety, które były pacjentkami oddziałów ginekologicznych i poradni dla kobiet. Poziom aktywności fizycznej został oceniony z użyciem kwestionariusza aktywności fizycznej IPAQ w wersji krótkiej. Do oceny jakości życia badanych kobiet wykorzystano SF-36.

Wyniki:
Poziom aktywności fizycznej badanych kobiet określono jako umiarkowany w 52,9% w Grupie A oraz 70,2% w Grupie B. Wysoki poziom aktywności fizycznej odnotowano u 44,8% kobiet z grupy A i w 27,8% z grupy B. Stwierdzono istotne statystycznie różnice pomiędzy kobietami z Grupy A a kobietami z Grupy B w domenach zsumowanej składowej fizycznej (p < 0,0004) oraz zsumowanej składowej psychicznej (p < 0,0004). Wielkość składowej fizycznej korelowała z wiekiem badanych kobiet. Stan fizyczny, ogólny stan zdrowia i funkcjonowanie w społeczeństwie poprawiały się wraz ze wzrostem poziomu aktywności fizycznej.

Wnioski:
U kobiet w okresie menopauzalnym przeważa umiarkowany pozom aktywności fizycznej. Wysoki poziom tej aktywności koreluje z lepszą jakością życia.

 
REFERENCJE (26)
1.
Jurakić D., Pedišić Z., Greblo Z. Physical activity in different domains and health-related quality of life: a population-based study. Qual. Life Res. 2010; 19(9): 1303–1309.
 
2.
Blümel J, Fica J, Chedraui P. et al. Sedentary lifestyle in middle-aged women is associated with severe menopausal symptoms and obesity. Menopause 2016; 23, 5: 488–493.
 
3.
Liu S., Manson J.E., Stampfer M.J., Holmes M.D., Hu F.B., Hankinson S.E., Willett W.C. Dietary glycemic load assessed by food-frequency questionnaire in relation to plasma high-density-lipoprotein cholesterol and fasting plasma triacylglycerois in postmenopausal women. Am. J. Clin. Nutr. 2001; 73(3): 560–566.
 
4.
Bossemeyer R. Climacteric and menopause: how to prepare women for upcoming changes (Klimakterium i menopauza: jak przygotować kobiety do czekających je zmian). Medicographia 2003; 17: 64–70 [in polish].
 
5.
Unfer T.C., Conterato G.M., da Silva J.C., Duarte M.M., Emanuelli T. Influence of hormone replacement therapy on blood antioxidant enzymes in menopausal women. Clin. Chim. Acta 2006; 369(1): 73–77.
 
6.
Skrzypulec V., Drosdzol A., Ferensowicz J., Nowosielski K. Assessment of the selected aspects of mental and sexual life of women in perimenopausal period (Ocena wybranych aspektów życia psychicznego i seksualnego kobiet w okresie okołomenopauzalnym). Ginekol. Prakt. 2003; 11: 23–34 [in polish].
 
7.
Jaskólski A. The basics of physical activity physiology with the outlines of human physiology (Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka), AWF. Wrocław 2005 [in polish].
 
8.
Stachoń A., Burdukiewicz A., Pietraszewska J., Andrzejewska J., Chromik K. Biological symptoms of aging in women regarding physical activity and lifestyle. Hum. Mov. 2010; 11: 172–178.
 
9.
Bodera P., Poznański S., Dobrzański P.. Menopause – physiological period in the life of a woman (Menopauza – fizjologiczny okres w życiu kobiety). Przew. Lek. 2005; 74: 76-77 [in polish].
 
10.
Dąbrowska J., Naworska B., Dąbrowska-Galas M., Skrzypulec-Plinta V. Role of physical activity during menopause (Rola wysiłku fizycznego w okresie menopauzy). Przegl. Menopauzalny 2012; 6: 445–448 [in polish].
 
11.
 
12.
Conn V.S., Chan K., Banks J., Ruppar T.M., Scharff J. Cultural relevance of physical activity intervention research with underrepresented populations. Int. Q. Community Health Educ. 2013; 34(4): 391–414.
 
13.
Conn V.S., Hafdahl A.R., Mehr D.R. Interventions to increase physical activity among healthy adults: meta-analysis of outcomes. Am. J. Public Health 2011; 101(4): 751–758.
 
14.
Gawron B., Kowalski R. Physical activity – a healthy lifestyle of children, infants and adults (Aktywność fizyczna – zdrowym stylem życia dzieci i młodzieży i osób dorosłych). Sport dla wszystkich: strategia rozwoju sportu dla wszystkich 2011-2012; 41–42 [in polish].
 
15.
Knapik A., Saulicz E., Kuszewski M., Plinta R. An analysis of relations between a self-assessment of health an active life-style. Med. Sport. 2009; 13(1): 17–21.
 
16.
North American Menopause Society. Treatment of menopause-associated vasomotor symptoms: position statement of the North American Menopause Society. Menopause 2004; 11(1): 11–33.
 
17.
Alternatives to HRT for the management of symptoms of the menopause. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Scientific Advi-sory Committee. Opinion paper 2004; 6.
 
18.
Jeng C., Yang S.H., Chang P.C., Tsao L.I. Menopausal women: perceiving continuous power through the experience of regular exercise. J. Clin. Nurs. 2004; 13(4): 447–454.
 
19.
Skrzypulec V., Dąbrowska J., Drosdzol A. The influence of physical activity level on climacteric symptoms in menopausal women. Climacteric 2010; 13(4): 355–361.
 
20.
Morss G.M., Jordan A.N., Skinner J.S., Dunn A.L., Church T.S., Earnest C.P., Kampert J.B., Jurca R., Blair S.N. Dose Response to Exercise in Women aged 45–75 yr (DREW): design and rationale. Med. Sci. Sports Exerc. 2004; 36(2): 336–344.
 
21.
Conroy D.E., Hyde A.L., Doerksen S.E., Ribeiro N.F. Implicit attitudes and explicit motivation prospectively predict physical activity. Ann. Behav. Med. 2010; 39(2): 112–118.
 
22.
Pines A., Berry E.M. Exercise in the menopause – an update. Climacte-ric 2007; 10 (Suppl 2): 42–46.
 
23.
da Silva R.B., Costa-Paiva L., Pinto-Neto A.M., de Braga A., Morais S.S. Association between habitual physical activity and parameters of physical fitness in postmenopausal women. Climacteric 2005; 8(4): 360–370.
 
24.
Dąbrowska J., Dąbrowska-Galas M., Rutkowska M., Michalski B. Twelve-week exercise training and the quality of life In menopausal women – clinical trial. Menopause Rev. 2016: 15(1): 20–25.
 
25.
Peterson M.J., Giuliani C., Morey M.C., Pieper C.F., Evenson K.R., Mercer V., Cohen H.J., Visser M., Brach J.S., Kritchevsky S.B., Goodpaster B.H., Rubin S., Satterfield S., Newman A.B., Simonsick E.M. Physical activity as a preventative factor for frailty: the health, aging, and body composition study. J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci. 2009; 64(1): 61–68.
 
26.
Walczak A., Wiśniewska B. Psychosocial aspects of women’s functioning during postmenopausal period – preliminary studies (Psychospołeczne aspekty funkcjonowania kobiet w okresie postmenopauzalnym – badania wstępne). Prz. Menopauz. 2012; 11(6): 474–477.
 
 
CYTOWANIA (2):
1.
Socio-Demographic and General Health Factors Associated with Quality of Life in Long-Term Breast Cancer Survivors from Southwestern Poland
Małgorzata Socha, Krzysztof Sobiech
International Journal of Environmental Research and Public Health
 
2.
Sex-related differences in the energy cost of physical activity in seniors
Sabina Lizis, Michal Macej
Fizjoterapia Polska
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top