Clinical assessment of MIDCAB-surgery by means of computed tomography
 
Więcej
Ukryj
1
2nd Department of Cardiology, Silesian Heart Centre, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Unit of Noninvasive Cardiovascular Diagnostics, Silesian Heart Centre, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
3
1st Department of Cardiac Surgery, Silesian Heart Centre, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
4
3rd Department of Cardiology, Silesian Heart Centre, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Mariusz Skowerski   

MD Department of Cardiology Medical University of Silesia Silesian Heart Center Ziolowa 47 Street 40-635 Katowice, Poland Phone: +48 32 3598884 Fax: +48 32 2527407
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2010;64:7-15
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Pacjenci po chirurgicznej rewaskularyzacji serca wymagają okresowej diagnostyki, która pozwoli na wczesne wykrycie zmian zwężających w pomostach naczyniowych. 64-rzędowa tomografi a komputerowa (MSCT) jest nieinwazyjnym badaniem szeroko stosowanym dla obrazowania zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych.

Cel pracy:
Celem pracy była odległa kliniczna ocena pacjentów leczonych metodą MIDCAB (małoinwazyjna, endoskopowa rewaskularyzacja chirurgiczna) oraz ocena drożności pomostu LIMA-LAD z wykorzystaniem 64-rzędowej tomografii komputerowej.

Materiał i metody:
Przeprowadzono badania u 176 pacjentów (146 mężczyzn, w średnim wieku 54 + 10 lat) operowanych w latach 1999–2001 (średni czas obserwacji 5,5+0,8 lat). Oceniano wystąpienie MACE (major adverse cardiac events) i MAE (major adverse events). U 44 chorych (38 mężczyzn, w średnim wieku 54 + 10 lat) z nawrotem stenokardii wykonano elektrokardiograficzną próbę wysiłkową i badanie MSCT (Toshiba Aquillon), w którym oceniano drożność pomostu LIMA-LAD.

Wyniki:
W trakcie obserwacji u 43 pacjentów (24%) wystąpiły zdarzenia MACE i MAE. Sześciu pacjentów (3,4%) zmarło z przyczyn sercowych. u 29 pacjentów (16%) wystąpiły zdarzenia nie związane z zabiegiem MIDCAB. U sześciu pacjentów wystąpił zawał serca, u 25 chorych wykonano przez skórną angioplastykę tętnic wieńcowych (u 4 pacjentów w zakresie LAD, u 2 w zespoleniu LIMA-LAD). W MSCT zamknięcie pomostu LIMA-LAD stwierdzono u 4 chorych, co potwierdzono w badaniu koronarograficznym. Dwóch pacjentów, którzy mieli w wywiadzie PCI LIMA-LAD wykazało w obserwacji odległej prawidłowy przepływ przez zespolenie LIMA-LAD.

Wnioski:
Odległa obserwacja kliniczna pacjentów leczonych EACAB ujawniła stosunkowo dużą ilość zdarzeń naczyniowo-sercowych, nie związanych z techniką chirurgiczną, a z postępem choroby. Nowa generacja wielorzędowej tomografii komputerowej pozwala na precyzyjną, nieinwazyjną ocenę pomostów tętniczych.

ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (13)
1.
Martuscelli E., Romagnoli A., D’Eliseo A. and all. Evaluation of Venous and Arterial Conduit Patency by 16-Slice Spiral Computed Tomography. Circulation. 2004;110:3234-3238 .
 
2.
Ko Y-G., Choi D., Jang Y. and all. Assessment of coronary artery bypass graft patency by multislice computed tomography. Yonsei Med J 2003; 44: 438–44.
 
3.
Shrivastava V., Vundavalli S., Mitchell L. and Dunning J. Is cardiac computed tomography a reliable alternative to percutaneous coronary angiography for patients awaiting valve surgery? Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery 2007: 6:105-109.
 
4.
Cisowski M., Drzewiecki J., DrzewieckaGerber A. i wsp.. Primary Stenting Versus MIDCAB: Preliminary Report–Comparision of Two Methods of Revascularization in Single Left Anterior Descending Coronary Artery Stenosis. Ann Thorac Surg 2002;74:S1334 –9.
 
5.
Cisowski M., Morawski W., Drzewiecki J. i wsp. Integrated minimally invasive direct coronary artery bypass grafting and angioplasty for coronary artery revascularization. European Journal of Cardio-thoracic Surgery 22 (2002) 261–265.
 
6.
Boodhwani M., Ruel M., Mesana T. G., Rubens F. D. Minimally invasive direct coronary artery bypass for the treatment of isolated disease of the left anterior descending coronary artery. Can-J-Surg. 2005 Aug; 48(4): 307-10.
 
7.
A. Diegeler, M. Matin, V. Falk, Ch. Binner, Th. Walther, R. Autschbach and F. W. Mohr. Indication and patient selection in minimally invasive and off -pump coronary artery bypass grafting. Eur-J-CardiothoracSurg. 1999 Sep; 16 Suppl 1: S79-82.
 
8.
C. Detter, H. Reichenspurner, D. Boehm, M. Thalhammer, P. Raptis, A. Schütz, B. Reichart. Minimally invasive direct coronary artery bypass grafting (MIDCAB) and off -pump coronary artery bypass grafting (OPCAB): two techniques for beating heart surgery. Heart Surg Forum. 2002;5(2):157-62.
 
9.
O. Aziz, Ch. Rao, S. S. Panesar, C. Jones, S. Morris, A. Darzi and T. Athanasiou. Meta-analysis of minimalny invasive internal thoracic artery bypass versus percutaneous revascularization for isolated lesions of the left anterior descending artery. BMJ 2007;334(7594):617.
 
10.
R. Mehran, G. Dangas, S. C. Stamou, A. J. Pfi ster, M. K. C. Dullum, M. B. Leon and P. J. Corso. One-Year Clinical Outcome After Minimally Invasive Direct Coronary Artery Baypass. Circulation 2000;102;2799-2802.
 
11.
J. Cremer, A. Mügge, T. Wittwer, A. Boening, P. Kim, T. Kofi dis, H. Drexler and A. Haverich. Early angiographic results after revascularization by minimally invasive direct coronary artery bypass (MIDCAB). Eur J Cardiothorac Surg. 1999;15:383–388.
 
12.
D. M. Holzhey, S. Jacobs, M. Mochalski, T. Walther, H. Thiele, F. W. Mohr and V. Falk. Seven-year follow-up after minimall y invasive direct coronary artery bypass: experience with more than 1300 patients. Ann Thorac Surg. 2007 Jan;83(1):108-14.
 
13.
P. B. Berger, E. L. Alderman, A. Nadel and H. V. Schaff . Frequency of early occlusion and stenosis in a left anterior descending artery bypass graft after surgery through a median sternotomy on conventional bypass. Circulation. 1999;100:2353–2358.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top