Osocze vs surowica – czy rodzaj materiału biologicznego ma wpływ na wyniki oznaczeń parathormonu?
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Neuroendokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Beda-Maluga   

Zakład Neuroendokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2019;73:25-30
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Materiałem biologicznym zalecanym do oznaczania parathormonu (parathyroid hormone – PTH) jest osocze krwi żylnej pobranej na wersenian sodowo-potasowy, jednak według producentów zestawów diagnostycznych do pomiaru PTH można stosować zarówno osocze, jak i surowicę krwi. Celem pracy było zbadanie, czy wartości PTH oznaczane w surowicy i w osoczu krwi żylnej są porównywalne.

Materiał i metody:
W badaniu wykorzystano próbki krwi żylnej (osocze i surowica) uzyskane od 92 pacjentów Poradni Endokrynologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów (USK im. WAM – CSW) w Łodzi. Oznaczenia hormonu wykonano na analizatorze Immulite 1000 (Siemens) zestawem iPTH.

Wyniki:
Wartości PTH oznaczone w osoczu i w surowicy były jednakowe tylko w 3 przypadkach. W 46 próbkach (50%) wyższe wartości hormonu odnotowano w osoczu, a w 43 przypadkach (47%) w surowicy. Różnice bezwzględne między wartościami PTH w badanych materiałach wahały się od 0 do 38 pg/mL i zwiększały się wraz ze wzrostem stężenia hormonu. Różnice względne (procentowy stosunek różnic bezwzględnych do stężenia PTH w osoczu) wynosiły od 0 do 34,3%. Jednak zarówno różnice bezwzględne, jak i względne nie były znamienne statystycznie (p > 0,05). Po klasyfikacji stężeń – na prawidłowe, obniżone lub podwyższone – na podstawie wartości referencyjnych PTH dla danego materiału biologicznego uzyskano zgodność wyników w 83 badanych próbkach (90%).

Wnioski:
Stężenia PTH oznaczane w osoczu i w surowicy nie są identyczne, ale porównywalne, a różnice w większości przypadków nie wpływają na interpretację kliniczną wyników.

 
REFERENCJE (29)
1.
Lewiński A., Karbownik M. Choroby przytarczyc i niektóre zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej. W: Zaburzenia hormonalne. Red. M. Pawlikowski. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2005, s. 92–118.
 
2.
Fedak D., Anyszek T., Wybrańska I. Diagnostyka zaburzeń gospodarki mineralnej. W: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Red. A. Dembińska-Kieć, J.W. Naskalski. Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2010, s. 242–288.
 
3.
Franek E., Kokot F. Przemiany wapnia. W: Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Red. F. Kokot, E. Franek. Wyd. Lek. PZWL. Warszawa 2013, s. 93–113.
 
4.
Berson S.A., Yalow R.S., Aurbach G.D., Potts J.T. Immunoassay of bovine and human parathyroid hormone. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1963; 49(5): 613–617.
 
5.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 61, poz. 435) [online], http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/in... [Dostęp: 26.04.2015 r.].
 
6.
World Health Organization. Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2. Geneva: WHO, 2002, p. 1–64.
 
7.
Hanon E.A., Sturgeon C.M., Lamb E.J. Sampling and storage conditions influencing the measurement of parathyroid hormone in blood samples: a systematic review. Clin. Chem. Lab. Med. 2013; 51(10): 1925–1941, doi: 10.1515/cclm-2013-0315.
 
8.
Materiały informacyjne dołączone do zestawu IntactPTH_ARC [online], http://www.ilexmedical.com/fil... [Dostęp: 22.06.2016 r.].
 
9.
Materiały informacyjne dołączone do zestawu Access iPTH [online], http://labmed.ucsf.edu/labmanu... [Dostęp: 22.01.2019 r.].
 
10.
Materiały informacyjne dołączone do zestawu LIAISON® N-TACT® PTH Gen II [online], https://www.accessdata.fda.gov... [Dostęp: 22.06.2016 r.].
 
11.
Anderson N.R., Nicholas J., Holland M.R., Gama R. Effect of a protease inhibitor on in vitro stability of intact parathyroid hormone. Ann. Clin. Biochem. 2003; 40(Pt 2): 188–190.
 
12.
English E., McFarlane I., Taylor K.P., Halsall D.J. The effect of potassium EDTA on the stability of parathyroid hormone in whole blood. Ann. Clin. Biochem. 2007; 44(Pt 3): 297–299.
 
13.
La’ulu S.L., Roberts W.L. Performance characteristics of six intact parathyroid hormone assays. Am. J. Clin. Pathol. 2010; 134(6): 930–938, doi: 10.1309/AJCPLGCZR7IPVHA7.
 
14.
Levin G.E., Nisbet J.A. Stability of parathyroid hormone-related protein and parathyroid hormone at room temperature. Ann. Clin. Biochem. 1994; 31(Pt 5): 497–500.
 
15.
Naskalski J.W., Wybrańska I., Zdzieniecka A. Czynniki przedanalityczne i postanalityczne wpływające na wynik badania laboratoryjnego. W: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Red. A. Dembińska-Kieć, J.W. Naskalski. Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2010, s. 34–36.
 
16.
Materiały informacyjne dołączone do zestawu IMMULITE Intact PTH [online], http://labmed.ucsf.edu/labmanu... [Dostęp: 22.06.2016 r.].
 
17.
Ferry J.D., Collins S., Sykes E. Effect of serum volume and time of exposure to gel barrier tubes on results for progesterone by Roche Diagnostics Elecsys 2010. Clin. Chem. 1999; 45(9): 1574–1575.
 
18.
Chang C.Y., Lu J.Y., Chien T.I., Kao J.T., Lin M.C., Shih P.C., Yan S.N. Interference caused by the contents of serum separator tubes in the Vitros CRP assay. Ann. Clin. Biochem. 2003; 40(Pt 3): 249–251.
 
19.
Bowen R.A., Hortin G.L., Csako G., Otañez O.H., Remaley A.T. Impact of blood collection devices on clinical chemistry assays. Clin. Biochem. 2010; 43(1–2): 4–25, doi: 10.1016/j.clinbiochem.2009.10.001.
 
20.
Kilinç A.S., Düzoylum A., Uncugil C.F., Yücel D. Falsely increased free triiodothyronine in sera stored in serum separator tubes. Clin. Chem. 2002; 48(12): 2296–2297.
 
21.
Kricka L.J., Park J.Y., Senior M.B., Fontanilla R. Processing controls in blood collection tubes reveals interference. Clin. Chem. 2005; 51(12): 2422––2423.
 
22.
Bowen R.A., Chan Y., Cohen J., Rehak N.N., Hortin G.L., Csako G., Remaley A.T. Effect of blood collection tubes on total triiodothyronine and other laboratory assays. Clin. Chem. 2005; 51(2): 424–433.
 
23.
Omar H., Chamberlin A., Walker V., Wood P.J. Immulite 2000 parathyroid hormone assay: stability of parathyroid hormone in EDTA blood kept at room temperature for 48 h. Ann. Clin. Biochem. 2001; 38(Pt 5): 561–563.
 
24.
Scharnhorst V., Valkenburg J., Vosters C., Vader H. Influence of preanalytical factors on the immulite intact parathyroid hormone assay. Clin. Chem. 2004; 50(5): 974–975.
 
25.
Holmes D.T., Levin A., Forer B., Rosenberg F. Preanalytical influences on DPC Immulite 2000 intact PTH assays of plasma and serum from dialysis patients. Clin. Chem. 2005; 51(5): 915–917.
 
26.
Cavalier E., Delanaye P., Carlisi A., Krzesinski J.M., Chapelle J.P. Stability of intact parathyroid hormone in samples from hemodialysis patients. Kidney Int. 2007: 72(3): 370–372, doi: 10.1038/sj.ki.5002363.
 
27.
Bencova V., Maris K., Spustova V., Gazovic V., Straussova Z., Cernohorska B., Nemethova D. Comparison of iPTH values in serum and plasma samples depending on the time and temperature in patients with chronic kidney disease. Bratisl. Lek. Listy 2014; 115(7): 439–441.
 
28.
Joly D., Drueke T.B., Alberti C., Houillier P., Lawson-Body E., Martin K.J., Massart C., Moe S.M., Monge M., Souberbielle J.C. Variation in serum and plasma PTH levels in second-generation assays in hemodialysis patients:.a cross-sectional study. Am. J. Kidney Dis. 2008; 51(6): 987–995, doi: 10.1053/j.ajkd.2008.01.017.
 
29.
Parent X., Alenabi F., Brignon P., Souberbielle J.C. Delayed measurement of PTH in patients with CKD: storage of the primary tube in the dialysis unit, which temperature? Which kind of tube? Nephrol. Ther. 2009; 5(1): 34–40, doi: 10.1016/j.nephro.2008.04.006.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top