Ocena korelacji między funkcjonalnym skróceniem mięśni kulszowo-goleniowych a funkcjonalnym skróceniem mięśnia prostego uda u pacjentów z uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego (ACL)
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Anatomy, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Fizjosport, Gliwice, Poland
 
3
Students’ Scientific Organization, Department of Anatomy, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
4
Euromed, Gliwice, Poland
 
5
The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Poland
 
6
Galen-Orthopaedics, Bierun, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Michał Szlęzak   

Fizjosport, ul. Jana III Sobieskiego 10, 44-100 Gliwice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2019;73:31-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Więzadło krzyżowe przednie jest jedną z ważniejszych struktur stawu kolanowego. Zawiera mechanoreceptory, które dzięki wrażliwości na ruch umożliwiają odczuwanie pozycji stawowej oraz kinestezji. Uszkodzenie powoduje zmiany w funkcji kolana. W literaturze szeroko opisywane są pozycje dotyczące translacji oraz wysięku, ale coraz większą uwagę zwraca się na funkcję mięśni: siłę i sztywność. Urazowi towarzyszą uczucie niestabilności kolana i ból przy obciążeniu kończyny urazowej. Występuje również wysięk, który stopniowo ogranicza zakres ruchu w stawie, wzmaga dolegliwości bólowe oraz wtórnie może wpłynąć na funkcje mięśni. Skrócenie funkcjonalne mięśni kulszowo-goleniowych może być objawem nieprawidłowej kontroli w obrębie stawu kolanowego.

Materiał i metody:
Badania zostały przeprowadzone na grupie 46 mężczyzn w wieku 18–46 lat (średnia wieku 25 lat; SD 6), u których stwierdzono zerwanie więzadła krzyżowego przedniego (anterior cruciate ligament – ACL) po 5–52 tygodniach od urazu (średnia 20 tygodni; SD 15). Dokonano pomiaru długości czynnościowej mięśni kulszowo-goleniowych oraz prostego uda zarówno w sposób bierny, jak i czynny. W tym celu użyto inklinometru Saundersa, który pozwala dokonać pomiaru do 1°.

Wyniki:
Analiza statystyczna wykazała istotną statystycznie ujemną korelację między skróceniem funkcjonalnym mięśni kulszowo-goleniowych a prostym uda w kończynie zdrowej w badaniu czynnym oraz biernym.

Wnioski:
Wraz ze wzrostem funkcjonalnego skrócenia mięśni kulszowo-goleniowych zmniejsza się skrócenie funkcjonalne mięśnia prostego uda zarówno w badaniu czynnym, jak i biernym w kończynie zdrowej. Wzrostowi skrócenia funkcjonalnego mięśni kulszowo-goleniowych towarzyszy spadek skrócenia mięśnia prostego uda w kończynie z zerwanym ACL zarówno w badaniu czynnym, jak i biernym.

 
REFERENCJE (16)
1.
Kuszewski M.T., Gnat R., Szlachta G., Kaczyńska M., Knapik A. Passive stiffness of the hamstrings and the rectus femoris in persons after an ACL reconstruction. Phys. Sportsmed. 2018; 24: 1–5, doi: 10.1080/00913847.2018.1527171.
 
2.
Kuszewski M.T., Gnat R., Gogola A. The impact of core muscles training on the range of anterior pelvic tilt in subjects with increased stiffness of the hamstrings. Hum. Mov. Sci. 2018; 57: 32–39, doi: 10.1016/j.humov.2017.11.003.
 
3.
Balki S., Göktaş H.E., Öztemur Z. Kinesio taping as a treatment method in theacute phase of ACL reconstruction: A double-blind, placebo-controlled study. Acta Orthop. Traumatol. Turc. 2016; 50(6): 628–634, doi: 10.1016/j.aott.2016.03.005.
 
4.
Fukuda T.Y., Fingerhut D., Moreira V.C., Camarini P.M., Scodeller N.F., Duarte A. Jr, Martinelli M., Bryk F.F. Open kinetic chain exercises in a restricted range of motion after anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized controlled clinical trial. Am. J. Sports Med. 2013; 41(4): 788–794, doi: 10.1177/0363546513476482.
 
5.
Mehl J., Diermeier T., Herbst E., Imhoff A.B., Stoffels T., Zantop T., Petersen W., Achtnich A. Evidence‐based concepts for prevention of knee and ACL injuries. 2017 guidelines of the ligament committee of the German Knee Society (DKG). Arch. Orthop. Trauma Surg. 2018; 138(1): 51–61, doi: 10.1007/s00402-017-2809-5.
 
6.
Kuszewski M., Saulicz E., Gnat R., Knapik H., Saulicz M., Kokosz M. Ocena efektywności stretchingu mięśni kulszowo-goleniowych w oparciu o tzw. test dopełnienia kąta. Ann. UMCS Sect. D 2005; 60(Suppl. 16): 212–215.
 
7.
Kapoor B., Clement D.J., Kirkley A., Maffulli N. Current practice in the management of anterior cruciate ligament injuries in the United Kingdom. Br. J. Sports Med. 2004; 38(5): 542–544.
 
8.
Andrzejewski T., Trytek-Pysiewicz A. Leczenie uszkodzeń więzadeł krzyżowych stawu kolanowego. Fizjoter. Pol. 2004; 4(4): 331–336.
 
9.
Herrington L., Turner M., Horsley I. The relationship between ACL deficiency, functional performance and a break in the isokinetic moment curve of the knee flexors. Isokinetics and Exercise Science 2003; 11(4): 239–244.
 
10.
Kuszewski M., Gnat R., Saulicz E. Stability training of the lumbo-pelvo-hip complex influence stiffness of the hamstrings: a preliminary study. Scand. J. Med. Sci. Sports 2009: 19(2): 260–266, doi: 10.1111/j.1600-0838.2008.00793.x.
 
11.
Bandy W.D., Irion J.M., Briggler M. The effect of time and frequency of static stretching on flexibility of the hamstring muscles. Phys. Ther. 1997; 77(10): 1090–1096.
 
12.
Funk D., Swank A.M., Adams K.J., Treolo D. Efficacy of moist heat pack application over static stretching on hamstring flexibility. J. Strength Cond. Res. 2001; 15(1): 123–126.
 
13.
Klinge K., Magnusson S.P., Simonsen E.B., Aagaard P., Klausen K., Kjaer M. The effect of strength and flexibility training on skeletal muscle electromyographic activity, stiffness, and viscoelastic stress relaxation response. Am. J. Sports Med. 1997; 25(5): 710–716.
 
14.
McNair P.J., Wood G.A., Marshall R.N. Stiffness of the hamstring muscles and its relationship to function in anterior cruciate ligament deficient individuals. Clin. Biomech. 1992; 7(3): 131–137, doi: 10.1016/0268-0033(92)90027-2.
 
15.
Solomonow M., Baratta R., D’Ambrosia R. The role of the hamstrings in the rehabilitation of the anterior cruciate ligament-deficient knee in athletes. Sports Med. 1989; 7(1): 42–48.
 
16.
Bencke J., Naesborg H., Simonsen E.B., Klausen K. Motor pattern of the knee joint muscles during side-step cutting in European team handball. Influence on muscular co-ordination after an intervention study. Scand. J. Med. Sci. Sports 2000; 10(2): 68–77.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top