Rola pierwiastków występujących fizjologicznie w nasieniu oraz wpływ metali ciężkich na nasienie
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Biochemistry, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Department of Urology, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Chyra-Jach   

Department of Biochemistry, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Jordana 19, 41-808 Zabrze, Poland
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2020;74:1-13
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Na przestrzeni ostatnich 40 lat spadła jakość nasienia męskiego, w tym m.in. liczba plemników. U podstaw tego zjawiska leży wiele przyczyn, wśród których wymienia się ekspozycję zawodową i środowiskową na metale ciężkie, m.in. na kadm, ołów, rtęć i arsen. Duże znaczenie ma również zanieczyszczona mykotoksynami i pestycydami żywność, wpływ chemikaliów przemysłowych, palenie papierosów i czynniki endokrynologiczne. Niniejsza praca stanowi omówienie problemu na podstawie piśmiennictwa z ostatnich kilku lat na temat roli metali fizjologicznie występujących w nasieniu oraz wpływu metali ciężkich na obniżenie płodności męskiej.
 
REFERENCJE (47)
1.
Mrugacz G., Pietrewicz P. Raport kampanii społecznej “Płodny Polak” 2015 Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Polskiego. Towarzystwa Andrologicz-nego. Warszawa 2015.
 
2.
Chia S.E., Ong C.N., Chua L.H., Ho L.M., Tay S.K. Comparison of zinc concentrations in blood and seminal plasma and the various sperm parameters between fertile and infertile men. J. Andol. 2000; 21(1): 53–57.
 
3.
Yamaguchi S., Miura C., Kikuchi K., Celino F.T., Agusa T., Tanabe S., Miura T. Zinc is an essential trace element for spermatogenesis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2009; 106(26): 10859–10864, doi: 10.1073/pnas.0900602106.
 
4.
Larson C.A., Blair B.G., Safaei R., Howell S.B. The role of the mammalian cooper transporter 1 in the cellular accumulation of platinum-based drugs. Mol. Pharmacol. 2009; 75(2): 324–330, doi: 10.1124/mol.108.052381.
 
5.
Kasperczyk A., Dobrakowski M., Horak S., Zalejska-Fiolka J., Birkner E. The influence of macro and trace elements on sperm quality. J. Trace Elem. Med. Biol. 2015; 30: 153–159, doi: 10.1016/j.jtemb.2014.12.007.
 
6.
Dobrakowski M., Kasperczyk S., Horak S., Chyra-Jach D., Birkner E., Kasperczyk A. Oxidative stress and motility impairment in the semen of fertile males. Andr. 2017; 49(10), doi: 10.1111/and.12783.
 
7.
Lu J.C. Related factors of sperm DNA damage: Advances in studies. Zhonghua Nan Ke Xue 2015; 21(8): 675–680.
 
8.
Frączek M., Kurpisz M. The redox system in human semen and peroxidative damage of spermatozoa. Postępy Hig. Med. Dosw. (online) 2005; 59: 523–534.
 
9.
Marchlewicz M., Szypulska-Koziarska D., Grzegrzołka A., Kruk J., Duchnik E., Wiszniewska B. Protection against oxidative stress in male reproductive system. Pomeranian J. Life Sci. 2016; 62(1): 44–52.
 
10.
Walczak–Jedrzejowska R., Wolski J.K., Slowikowska-Hilczer J. The role of oxidative stress and antioxidants in male fertility. Cent. European J. Urol. 2013; 66(1): 60–67, doi: 10.5173/ceju.2013.01.art19.
 
11.
Podstawowe badanie nasienia wg standardów Światowej Organizacji Zdrowia z roku 2010. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Andrologicznego i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Warszawa 2016.
 
12.
WHO laboratory manual for the Examination and processing of human semen. Fifth Edition, WHO 2010.
 
13.
Sun J., Yu G., Zhang Y., Liu X., Du C., Wang L., Li Z., Wang C. Heavy Metal Level in Human Semen with Different Fertility: a Meta-Analysis. Biol. Trace Elem. Res. 2017; 176(1): 27–36, doi: 10.1007/s12011-016-0804-2.
 
14.
Zafar A., Eqani S.A., Bostan N., Cincinelli A., Tahir F., Shah S.T., Hussain A., Alamdar A., Huang Q., Peng S., Shen H. Toxic metals signature in the human seminal plasma of Pakistani population and their potential role in male infertility. Environ Geochem Health 2015; 37(3): 515–527, doi: 10.1007/s10653-014-9666-8.
 
15.
Marchlewska K., Bogołębska E., Walczak-Jędrzejowska R., Oszukowska E., Kula K., Słowikowska-Hilczer J. Evaluation of sperm chromatin maturity of men of infertile couples. Post. Androl. Online 2016; 3(1): 6–13.
 
16.
Morán-Martínez J., Carranza-Rosales P., Morales-Vallarta M., A Heredia-Rojas J., Bassol-Mayagoitia S., Denys Betancourt-Martínez N., M Cerda-Flores R. Chronic environmental exposure to lead affects semen quality in a Mexican men population. Iran J. Reprod. Med. 2013; 11(4): 267–274.
 
17.
Wang Y., Wang P., Feng W., Liu C., Yang P., Chen Y.J., Sun L., Sun Y., Yue J., Gu L.J., Zeng Q., Lu W.Q. Relationships between seminal plasma metals/metalloids and semen quality, sperm apoptosis and DNA integrity. Environ Polut. 224(May 2017), 224–234, doi: 10.1016/j.envpol.2017.01.083.
 
18.
Kjellberg S. Zinc and human sperm chromatin. Linkoping University Medical Dissertations, No 400, 1993.
 
19.
Mullin J., Diguilio K., Valenzano M., Deis R., Thomas S., Zurbach E.P., Abdulhaqq S., Montaner L.J. Zinc reduces epitherial barrier compromise induced by human seminal plasma. Plos One 2017; 12(3): e 0170306, doi: 10.1371/journal.pone.0170306.
 
20.
Li C.J., Yeh C.Y., Chen R.Y., Tzeng C.R., Han B.C., Chien L.C. Biomonitoring of blood heavy metals and reproductive hormone level related to low semen quality. J. Hazard Mater. 2015; 300: 815–822, doi: 10.1016/j.jhazmat.2015.08.027.
 
21.
Fatima P., Hossain M.M., Rahman D., Rahman M.W., Mugni C.R., Sumon G.M., Hossain H.B., Hossain H.N. Association of Blood and Semen Lead and Zinc Level with Semen Parameter in the Male Partner of Infertile Couple, Mymensingh Med. J. 2015; 24(3): 537–541.
 
22.
Marzec-Wróblewska U., Kamiński P., Łakota P., Szymański M., Wasilow K., Ludwikowski G., Kuligowska-Prusińska M., Odrowąż-Sypniewska G., Stuczyński T., Michałkiewicz J. Zinc and iron concentration and SOD activity in human semen and seinal plasma. Biol. Trace Elem. Res. 2011; 143(1): 167–177, doi: 10.1007/s12011-010-8868-x.
 
23.
Pieczyńska J., Grajeta H. The role of selenium in human conception and pregnancy. J. Trace Elem. Med. Biol. 2015; 29: 31–38, doi: 10.1016/j.jtemb.2014.07.003.
 
24.
Riaz M., Mahmood Z., Shahid M., Saeed M.U., Tahir I.M., Shah S.A., Munir N., El-Ghorab A. Impact of reactive oxygen species on antioxidant capacity of male reproductive system. Int. J. Immunopathol. Pharmacol. 2016; 29(3): 421–425, doi: 10.1177/0394632015608994.
 
25.
Kasperczyk A., Horak S. Catalase activity and concentration iron in human semen. Ann. Acad. Med. Siles. 2013; 67(2): 112–116.
 
26.
Kasperczyk A., Dobrakowski M., Czuba Z., Kapka-Skrzypczak L., Kasperczyk S. Influence of iron on sperm motility and selected oxidative stress parameters in fertile males – a pilot study. Ann. Agric Environ. Med. 2016; 23(2): 292–296, doi: 10.5604/12321966.1203893.
 
27.
Zeng Q., Feng W., Zhou B., Wang Y.X., He X.S., Yang P., You L., Yue J., Li Y.F., Lu W.Q. Urinary metal concentrations in relation to semen quality: a cross-sectional study in China. Environ. Sci. Technol. 2015; 49(8): 5052–5059, doi: 10.1021/es5053478.
 
28.
Nynca J., Dietrich M., Adamek M., Steinhagen D., Bilińska B., Hejmej A., Ciereszko A. Purification, characterization and expression of transferrin from rainbow trout seminal plasma. Comp. Biochem. Physiol. B. Biochem. Mol. Biol. 2017; 208–209: 38–46, doi: 10.1016/j.cbpb.2017.04.002.
 
29.
Ogórek M., Gąsior Ł., Pierzchała O., Daszkiewicz R., Lenartowicz M. Role of copper in the proces of spermatogenesis. Postepy Hig. Med. Dosw. (online) 2017; 71(0): 663–683, doi: 10.5604/01.3001.0010.3846.
 
30.
Lee Y.Y., Choi C.H., Do I.G., Song S.Y., Lee W., Park H.S., Song T.J., Kim M.K., Kim T.J., Lee J.W., Bae D.S., Kim B.G. Prognostic value of the coppertransporters, CTR1 and CTR2, in patiens with ovarian carcinoma receiving platinum – based chemotherapy. Gynecol. Oncol. 2011; 122: 361–365, doi: 10.1016/j.ygyno.2011.04.025.
 
31.
Wijesekara G.U., Fernando D.M., Wijerathna S., Bandara N. Environmental and occupational exposures as a cause of male infertility. Ceylon Med. J. 2015; 60(2): 52–56, doi: 10.4038/cmj.v60i2.7090.
 
32.
Homa S., Vessey W., Perez-Miranda A., Riyait T., Agarwal A. Reactive Oxygen Species (ROS) in human semen: determination of reference range. J. Assist. Reprod. Genet. 2015; 32(5): 757–764, doi: 10.1007/s10815-015-0454-x.
 
33.
De Angelis C., Galdiero M., Pivonello C., Salzano C., Gianfrilli D., Piscitelli P., Lenzi , Colao A., Pivonello R. The environment and male reproduction: The effect of cadmium exposure on reproductive function and its implication in fertility. Reprod. Toxicol. 2017; 73: 105–127, doi: 10.1016/j.reprotox.2017.07.021.
 
34.
Tvrdá E., Kňažická Z., Lukáčová J., Schneidgenová M., Goc Z., Greń A., Szabó C., Massányi P., Lukáč N. The impact of lead and cadmium on selected motility, prooxidant and antioxidant parameters of bovine seminal plasma and spermatozoa. J. Environ. Sci. Health A. Tox Hazard Subst. Environ. Eng. 2013; 48(10): 1292–1300, doi: 10.1080/10934529.2013.777243.
 
35.
Tremellen K. Oxidative stress and male infertility – a clinical perspective. Hum. Reprod. Update 2008; 14(3): 243–258, doi: 10.1093/humupd/dmn004.
 
36.
Tvrda E., Knazicka Z., Lukac N. Selected heavy metals versus antioxidant parameters in bull seminal plasma – a comparative study. J. Environ. Sci. Health A. Tox Hazard Subst. Environ Eng. 2012; 47(9): 1261–1266, doi: 10.1080/10934529.2012.672117.
 
37.
Li Y., Wu J., Zhou W., Gao E. Association between environmental exposure to cadmium and human semen quality. Int. J. Environ. Health Res. 2016; 26(2): 175–186, doi: 10.1080/09603123.2015.1061115.
 
38.
Dai J.B., Wang Z.X., Qiao Z.D. The hazardous effects of tobacco smoking on male fertility. Asian J. Androl. 2015; 17(6): 954–960, doi: 10.4103/1008-682X.150847.
 
39.
Mínguez-Alarcón L., Afeiche M.C., Williams P.L., Arvizu M., Tanrikut C., Amarasiriwardena C.J., Ford J.B., Hauser R., Chavarro J.E. Hair mercury (Hg) levels, fish consumption and semen parameters among men attending a fertility center. Int. J. Hyg. Environ Health 2018; 221(2): 174–182, doi: 10.1016/j.ijheh.2017.10.014.
 
40.
He Y., Zou Q., Chen H., Weng S., Luo T., Zeng X. Lead Inhibits Human Sperm Functions by Reducing the Levels of Intracellular Calcium, cAMP, and Tyrosine Phosphorylation. Tohoku J. Exp. Med. 2016; 238(4): 295–303, doi: 10.1620/tjem.238.295.
 
41.
Wu H.M., Lin-Tan D.T., Wang M.L., Huang H.Y., Lee C.L., Wang H.S., Soong Y.K., Lin J.L. Lead level in seminal plasma may affect semen quality for men without occupational exposure to lead. Reprod. Biol. Endocrinol. 2012; 10: 91, doi: 10.1186/1477-7827-10-91.
 
42.
Telisman S., Colak B., Pizent A., Jurasović J., Cvitković P. Reproductive toxicity of low-level lead exposure in men. Environ Res. 2007: 105(2): 256–266, doi: 10.1016/j.envres.2007.05.011.
 
43.
Halder A., Jain M., Chaudhary I., Kumar G., Das T., Gupta Y.K. Dark-coloured semen in nonobstructive azoospermia: a report of four cases. Androl. 2014; 46(3): 316–321, doi: 10.1111/and.12078.
 
44.
Jeng H.A., Huang Y.L., Pan C.H., Diawara N. Role of low exposure to metals as male reproductive toxicants. Int. J. Environ Health Res. 2015; 25(4): 405–417, doi: 10.1080/09603123.2014.958137.
 
45.
Sengupta M., Deb I., Sharma G.D., Kar K.K. Human sperm and other seminal constituents in male infertile patients from arsenic and cadmium rich areas of Southern Assam. Syst. Biol. Reprod. Med. 2013; 59(4): 199–209, doi: 10.3109/19396368.2013.783143.
 
46.
Dobrakowski M., Kaletka Z., Machoń-Grecka A., Kasperczyk S., Horak S., Birkner E., Zalejska-Fiolka J., Kasperczyk A. The Role of Oxidative Stress, Selected Metals, and Parameters of the Immune System in Male Fertility, Oxid. Med. Cell. Longev. 2018: 6249536, doi: 10.1155/2018/6249536.
 
47.
Elsamanoudy A., Shaalan D., Gaballah M.A., El-Atta H.M., Helaly A.M. Possible effects of metallosis on spermatozoal apoptotic genes expression in individuals with intramedullary nailing prosthesis. Biol. Trace Elem. Res. 2014; 158(3): 334–441, doi: 10.1007/s12011-014-9965-z.
 
 
CYTOWANIA (3):
1.
Exogenous Factors Affecting the Functional Integrity of Male Reproduction
Filip Tirpák, Hana Greifová, Norbert Lukáč, Robert Stawarz, Peter Massányi
Life
 
2.
Social position in a peer group of school-aged boys and selected biological parameters
Tomasz Kulik, Sławomir Kozieł
Anthropological Review
 
3.
Mechanistic Insights into the Protective Effect of Zinc Sulphate Against Sodium Benzoate-Induced Testicular Toxicity: Role of NRF2/HMOX-1 Signalling Pathway
Ayodeji Ajibare, Olabode Akintoye
SSRN Electronic Journal
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top