Pojedynczy przerzut móżdżkowy jako pierwotna manifestacja raka pęcherza moczowego
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Urology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Konrad Majcherczyk   

Oddział Kliniczny Urologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2021;75:123-127
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pośród pacjentów z rakiem pęcherza moczowego przerzuty do mózgu są rzadko spotykane i dotyczą około 1–7% chorych z naciekającym rakiem pęcherza. W większości przypadków przerzuty mózgowe są wtórne do obecnych już przerzutów w narządach trzewnych i węzłach chłonnych. Pierwotna manifestacja raka przejściowokomórkowego (transitional cell carcinoma – TCC) jako pojedynczy przerzut móżdżkowy została opisana w pojedynczych artykułach. Mężczyzna 55-letni zgłosił się do szpitala z powodu uporczywych dolegliwości bólowych głowy z towarzyszącymi nudnościami. Objawom towarzyszyły zaburzenia równowagi. Tomografia komputerowa (TK) głowy wykazała obecność zmiany guzowatej o wymiarach 28 x 24 x 22 mm w górnej części robaka móżdżku. Badanie TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy małej uwidoczniło zmianę guzowatą w obrębie pęcherza moczowego z poszerzeniem układu kielichowo-miedniczkowego nerki prawej. Nie stwierdzono powiększonych węzłów chłonnych ani cech innych przerzutów. Wykonano kraniotomię i zewnętrzny drenaż komór mózgu, usuwając guz. Pacjenta zakwalifikowano do przezcewkowej elektroresekcji zmiany guzowatej w obrębie pęcherza. Guz obejmował część trójkąta pęcherza moczowego wraz z ujściem prawego moczowodu i większą część prawej ściany pęcherza. Badania histopatologiczne i immunohistochemiczne obu tkanek guzowatych (móżdżku i pęcherza) potwierdziły obecność komórek raka przejściowokomórkowego o wysokim stopniu złośliwości (high grade – HG) z inwazją mięśniową w obrębie wypieracza pęcherza (T2, HG). Na tej podstawie u chorego rozpoznano naciekającego raka pęcherza z przerzutem do móżdżku. Pacjent nie wyraził zgody na cystektomię i został przekazany na oddział onkologii, gdzie zakwalifikowano go do radioterapii głowy i miednicy oraz następowej chemioterapii. W pracy opisano przypadek rozległego guza pęcherza moczowego T2, który rozwinął się bez typowych objawów urologicznych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (24)
1.
Wojciechowska U., Didkowska J., Zatoński W. Cancer in Poland in 2012. Centrum Onkologii — Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie. Warsaw 2014, p. 51–113.
 
2.
Jabłonowski Z. Urinary bladder cancer – epidemiology, diagnostics and treatment in XXIst century [Article in Polish]. Folia Med. Lodz. 2013; 40(1): 31–52.
 
3.
Burger M., Catto J.W., Dalbagni G., Grossman H.B., Herr H., Karakiewicz P. et al. Epidemiology and risk factors of urothelial bladder cancer. Eur. Urol. 2013; 63(2): 234–241, doi: 10.1016/j.eururo.2012.07.033.
 
4.
Ferlay J., Shin H.R., Bray F., Forman D., Mathers C., Parkin D.M. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int. J. Cancer 2010; 127(12): 2893–2917, doi: 10.1002/ijc.25516.
 
5.
Stenzl A., Cowan N.C., De Santis M., Kuczyk M.A., Merseburger A.S., Ribal M.J. et al. Treatment of muscle-invasive and metastatic bladder cancer: update of the EAU guidelines. Eur. Urol. 2011; 59(6): 1009–1018, doi: 10.1016/j.eururo.2011.03.023.
 
6.
Vikram R., Sandler C.M., Ng C.S. Imaging and staging of transitional cell carcinoma: part 1, lower urinary tract. AJR Am. J. Roentgenol. 2009; 192(6): 1481–1487, doi: 10.2214/AJR.08.1318.
 
7.
Urinary bladder. (Urological tumours). In: TNM classification of malignant tumours. L.H. Sobin, M.K. Gospodarowicz, C. Wittekind [ed.]. 7th ed. Wiley-Blackwell. New York 2009, p. 262–265.
 
8.
Klos K.J., O’Neill B.P. Brain metastases. Neurologist 2004; 10(1): 31–46, doi: 10.1097/01.nrl.0000106922.83090.71.
 
9.
Shinagare A.B., Ramaiya N.H., Jagannathan J.P., Fennessy F.M., Taplin M.E., Van den Abbeele A.D. Metastatic pattern of bladder cancer: correlation with the characteristics of the primary tumor. AJR Am. J. Roentgenol. 2011; 196(1): 117–122, doi: 10.2214/AJR.10.5036.
 
10.
Sarmiento J.M., Wi M.S., Piao Z., Stiner E.S. Solitary cerebral metastasis from transitional cell carcinoma after a 14-year remission of urinary bladder cancer treated with gemcitabine: Case report and literature review. Surg. Neurol. Int. 2012; 3: 82, doi: 10.4103/2152-7806.99172.
 
11.
Shamdas G.J., McLaren G.D., Grimm T., Everson L.K. Solitary cerebellar metastasis from transitional cell carcinoma of bladder. Urology 1992; 40(1): 50–53, doi: 10.1016/0090-4295(92)90436-z.
 
12.
Davies B.J., Bastacky S., Chung S.Y. Large cerebellar lesion as original manifestation of transitional cell carcinoma of the bladder. Urology 2003; 62(4): 749, doi: 10.1016/s0090-4295(03)00662-9.
 
13.
Kobayashi T., Ogura K., Nishizawa K., Ono M., Ueno Y., Miyake H., Ide Y. Clinically isolated cerebellar metastasis of renal pelvic urothelial cancer. Int. J. Urol. 2004; 11(1): 47–49, doi: 10.1111/j.1442-2042.2004.00735.x.
 
14.
Perlmutter A.E., Zaitoon A., Sparks S.S., Zaslau S., Zaitoon M. Isolated cerebellar metastasis in a patient with organ-confined, lymph node negative bladder cancer. W. V. Med. J. 2006; 102(5): 14–15.
 
15.
D’Souza N., Khan M.J., Robinson S., Motiwala H. A rare and unusual case of isolated cerebellar metastasis from a non-muscle invasive transitional cell carcinoma of bladder. JRSM Short Rep. 2011; 2(6): 50, doi: 10.1258/shorts.2011.011014.
 
16.
Vaa B., Kohli M., Price K.A., Swetz K.M. Solitary cystic cerebellar metastasis in a patient with invasive transitional cell carcinoma of the bladder. BMJ Case Rep. 2014; 2014: bcr2013200137, doi: 10.1136/bcr-2013-200137.
 
17.
Tsugu A., Yoshiyama M., Matsumae M. Brain metastasis from large cell neuroendocrine carcinoma of the urinary bladder. Surg. Neurol. Int. 2011; 2: 84, doi: 10.4103/2152-7806.82250.
 
18.
MacVicar A.D. Bladder cancer staging. BJU Int. 2000; 86 Suppl 1: 111–122, doi: 10.1046/j.1464-410x.2000.00589.x.
 
19.
Hofer C., Kübler H., Hartung R., Breul J., Avril N. Diagnosis and monitoring of urological tumors using positron emission tomography. Eur. Urol. 2001; 40(5): 481–487, doi: 10.1159/000049823.
 
20.
Barentsz J.O., Jager G.J., Witjes J.A. MR imaging of the urinary bladder. Magn. Reson. Imaging Clin. N. Am. 2000; 8(4): 853–867.
 
21.
Bachor R., Kotzerke J., Reske S.N., Hautmann R. Lymph node staging of bladder neck carcinoma with positron emission tomography [Article in German]. Urologe A 1999; 38(1): 46–50, doi: 10.1007/s001200050244.
 
22.
Mahmoud-Ahmed A.S., Suh J.H., Kupelian P.A., Klein E.A., Peereboom D.M., Dreicer R., Barnett G.H. Brain metastases from bladder carcinoma: presentation, treatment and survival. J. Urol. 2002; 167(6): 2419–2422.
 
23.
Rosenstein M., Wallner K., Scher H., Sternberg C.N. Treatment of brain metastases from bladder cancer. J. Urol. 1993; 149(3): 480–483, doi: 10.1016/s0022-5347(17)36123-2.
 
24.
Anderson R.S., el-Mahdi A.M., Kuban D.A., Higgins E.M. Brain metastases from transitional cell carcinoma of urinary bladder. Urology 1992; 39(1): 17–20, doi: 10.1016/0090-4295(92)90034-t.
 
 
CYTOWANIA (3):
1.
Isolated cerebellar metastasis from urothelial carcinoma: a case report of a rare phenomenon
Eduard Verheijen, Walter Taal, Rishi Tewari, Mariëtte Giessen, Hossain Roshani
 
2.
Metastatic Urothelial Cell Carcinoma Presenting as an Isolated Malignancy to the Posterior Fossa: A Case Report and Review on the Literature
Louis Reier, Fiona Pudewa, Jordan Hough, Christina Mao, Javed Siddiqi
Cureus
 
3.
Isolated cerebellar metastasis from urothelial carcinoma: A case report of a rare phenomenon
Eduard Verheijen, Walter Taal, Rishi Tewari, Mariëtte Giessen, Hossain Roshani
Brain and Spine
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top