Cechy temperamentu a podatność na hipnozę
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychiatrii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Gustaw Dębski   

Katedra Psychiatrii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Pyskowicka 3, 42-600 Tarnowskie Góry
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2021;75:128-135
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem pracy była analiza związków pomiędzy podatnością na hipnozę a cechami temperamentu, takimi jak: żwawość, perseweratywność, wrażliwość sensoryczna, reaktywność emocjonalna, wytrzymałość i aktywność.

Materiał i metody:
W badaniach wykorzystano Skalę Wyobraźni Twórczej (SWT) Wilson i Barbera oraz Formalną Charakterystykę Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT). Badaniem zostały objęte osoby z jednego z liceów ogólnokształcących. Analizie statystycznej poddano wyniki 120 osób (89 kobiet i 31 mężczyzn) w wieku 17–19 lat.

Wyniki:
Z analizy korelacji wynika, że wrażliwość sensoryczna koreluje istotnie z podatnością na hipnozę. Na podstawie charakterystyki rozkładu zmiennej hipnoza oraz testu t-Studenta stwierdzono, że różnice między kobietami i mężczyznami są nieistotne statystycznie pod względem podatności na hipnozę. Na podstawie analizy regresji (zmienne temperamentalne a hipnoza) zaobserwowano, że w zasadzie tylko jedna zmienna daje możliwość predykcji podatności na hipnozę – wrażliwość sensoryczna (p = 0,003). Wykonano również analizę dyskryminacyjną; na podstawie zmiennych temperamentalnych można poprawnie zaklasyfikować 68% przypadków różniących się zmienną hipnoza (grupy skrajne).

Wnioski:
Stwierdzono, że wrażliwość sensoryczna koreluje istotnie z podatnością na hipnozę. Podobnie, spośród cech temperamentalnych jedynie wrażliwość sensoryczna jest jej predyktorem. Nie stwierdzono różnic w zakresie podatności na hipnozę w zależności od płci.

 
REFERENCJE (65)
1.
Hilgard E.R. The domain of hypnosis: with some comments on alternative paradigms. Am. Psychol. 1973; 28(11): 972–982, doi: 10.1037/h0035452.
 
2.
Silva C., Bridges K.R., Metzger M. Personality, expectancy, and hypnotizability. Pers. Individ. Dif. 2005; 39(1): 131–142.
 
3.
Green J.P., Barabasz A.F., Barrett D., Montgomery G.H. Forging ahead: the 2003 APA Division 30 definition of hypnosis. Int. J. Clin. Exp. Hypn. 2005; 53(3): 259–264, doi: 10.1080/00207140590961321.
 
4.
Morgan A.H. The heritability of hypnotic susceptibility in twins. J. Abnorm. Psychol. 1973; 82(1): 55–61, doi: 10.1037/h0034854.
 
5.
Morgan A.H., Johnson D.L., Hilgard E.R. The stability of hypnotic susceptibility: a longitudinal study. Int. J. Clin. Exp. Hypn. 1974; 22(3): 249–257, doi: 10.1080/00207147408413004.
 
6.
Lichtenberg P., Bachner-Melman R., Gritsenko I., Ebstein R.P. Exploratory association between catechol-O-methyltransferase (COMT) high/low enzyme activity polymorphism and hypnotizability. Am. J. Med. Genet. 2000; 96(6): 771–774.
 
7.
Piccione C., Hilgard E.R., Zimbardo P.G. On the degree of stability of measured hypnotizability over a 25-year period. J. Pers. Soc. Psychol. 1989; 56(2): 289–295, doi: 10.1037//0022-3514.56.2.289.
 
8.
Weitzenhoffer A.M., Hilgard E.R. Stanford Hypnotic Susceptibility Scale: forms A and B, for use in research investigations in the field of hypnotic phenomena. Consulting Psychologists Press. Palo Alto, California,1959.
 
9.
London P. Children's Hypnotic Susceptibility Scale. Consulting Psychologist Press. Palo Alto, California, 1963.
 
10.
Dasse M.N., Elkins G.R., Weaver C.A. 3rd. Correlates of the multidimensional construct of hypnotizability: paranormal belief, fantasy proneness, magical ideation, and dissociation. Int. J. Clin. Exp. Hypn. 2015; 63(3): 274–283, doi: 10.1080/00207144.2015.1031051.
 
11.
Shor R.E., Orne E.C. Norms on the Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility, Form A. Int. J. Clin. Exp. Hypn. 1963; 11: 39–47, doi: 10.1080/00207146308409226.
 
12.
Shor R.E. The inventory of self-hypnosis: with versions based on breaths and timer. Symbolic Processes Laboratory. Durham, New Hampshire, 1970.
 
13.
Moss B.F., Magaro P.A. Personality types and hetero- versus auto-hypnosis. J. Pers. Soc. Psychol. 1989; 57(3): 532–538, doi: 10.1037//0022-3514.57.3.532.
 
14.
Cardeña E., Terhune D.B. A distinct personality trait? The relationship between hypnotizability, absorption, self-transcendence, and mental boundaries. In: Parapsychological Association, Inc. 51st Annual Convention and Incorporated Society for Psychical Research 32nd Annual Convention, Proceedings of Presented Papers, 13–17.08.2008, Winchester, pp. 61–73.
 
15.
Hilgard J.R. Personality and hypnosis: a study of imaginative involvement. University of Chicago Press. Chicago 1970.
 
16.
Wilson S.C., Barber T.X. The fantasy-prone personality: implications for understanding imagery, hypnosis, and parapsychological phenomena. In: Imagery: current theory, research, and application. A.A. Sheikh (ed.). Wiley. New York 1983, pp. 340–387.
 
17.
Farthing G.W., Venturino M., Brown S.W. Relationship between two different types of imagery vividness questionnaire items and three Hypnotic Susceptibility Scale factors: a brief communication. Int. J. Clin. Exp. Hypn. 1983; 31(1): 8–13, doi: 10.1080/00207148308407176.
 
18.
Kirsch I. Response expectancy as a determinant of experience and behavior. Am. Psychol. 1985; 40: 1189–1202.
 
19.
Kirsch I., Council J.R. Situational and personality correlates of hypnotic responsiveness. In: Contemporary hypnosis research. E. Fromm, M.R. Nash (eds.). Guilford. New York 1992, pp. 267–291.
 
20.
Cardeña E., Terhune D.B., Lööf A., Buratti S. Hypnotic experience is related to emotional contagion. Int. J. Clin. Exp. Hypn. 2009; 57(1): 33–46, doi: 10.1080/00207140802463500.
 
21.
Tellegen A., Atkinson G. Openness to absorbing and self-altering experiences ("absorption"), a trait related to hypnotic susceptibility. J. Abnorm. Psychol. 1974; 83(3): 268–277, doi: 10.1037/h0036681.
 
22.
Piesbergen C., Peter B. An investigation of the factor structure of the Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility, Form A (HGSHS:A). Contemp. Hypnosis 2006; 23(2): 59–71, doi: 10.1002/ch.311.
 
23.
Frischholz E.J., Spiegel D., Trentalange M.J., Spiegel H. The hypnotic induction profile and absorption. Am. J. Clin. Hypn. 2015; 57(2): 122–128, doi: 10.1080/00029157.2015.967065.
 
24.
Facco E., Testoni I., Ronconi L., Casiglia E., Zanette G., Spiegel D. Psychological features of hypnotizability: a first step towards its empirical definition. Int. J. Clin. Exp. Hypn. 2017; 65(1): 98–119, doi: 10.1080/00207144.2017.1246881.
 
25.
Ben-Soussan T.D., Mauro F., Lasaponara S., Glicksohn J., Marson F., Berkovich-Ohana A. Fully immersed: State absorption and electrophysiological effects of the OVO Whole-Body Perceptual Deprivation chamber. Prog. Brain Res. 2019; 244: 165–184, doi: 10.1016/bs.pbr.2018.10.023.
 
26.
Grover M.P., Jensen M.P., Patterson D.R., Gertz K.J., Day M.A. The association between mindfulness and hypnotizability: clinical and theoretical implications. Am. J. Clin. Hypn. 2018; 61(1): 4–17, doi: 10.1080/00029157.2017.1419458.
 
27.
Nordenstrom B.K., Council J.R., Meier B.P. The “big five” and hypnotic susceptibility. Int. J. Clin. Exp. Hypn. 2002; 50(3): 276–281, doi: 10.1080/00207140208410103.
 
28.
Wickramasekera I.E. 2nd, Szlyk J.P. Could empathy be a predictor of hypnotic ability? Int. J. Clin. Exp. Hypn. 2003; 51(4): 390–399, doi: 10.1076/iceh.51.4.390.16413.
 
29.
Hathaway S.R., McKinley J.C. Minnesota Multiphasic Personality Inventory; Manual (Revised). TX: Psychological Corporation. San Antonio 1951.
 
30.
Faw V., Wilcox W.W. Personality characteristics of susceptible and unsusceptible hypnotic subjects. J. Clin. Exp. Hypn.1958; 6(2): 83–94.
 
31.
Schulman R.E., London P. Hypnotic susceptibilty and MMPI profiles. J. Consult. Psychol. 1963; 27: 157–160, doi: 10.1037/h0044206.
 
32.
Lichtenberg P., Bachner-Melman R., Ebstein R.P., Crawford H.J. Hypnotic susceptibility: multidimensional relationships with Cloninger's Tridimensional Personality Questionnaire, COMT polymorphisms, absorption, and attentional characteristics. Int. J. Clin. Exp. Hypn. 2004; 52(1): 47–72, doi: 10.1076/iceh.52.1.47.23922.
 
33.
Peter B., Vogel S.E., Prade T., Geiger E., Mohl J.C., Piesbergen C. Hypnotizability, personality style, and attachment: an exploratory study, part 1 – general results. Am. J. Clin. Hypn. 2014; 57(1): 13–40, doi: 10.1080/00029157.2014.906152.
 
34.
Ludwig V.U., Stelzel C., Krutiak H., Prunkl C.E., Steimke R., Paschke L.M., Kathmann N., Walter H. Impulsivity, self-control, and hypnotic suggestibility. Conscious Cogn. 2013; 22(2): 637–653, doi: 10.1016/j.concog.2013.04.001.
 
35.
Glisky M.L., Kihlstrom J.F. Hypnotizability and facets of openness. Int. J. Clin. Exp. Hypn. 1993; 41(2): 112–123, doi: 10.1080/00207149308414542.
 
36.
Radtke H.L., Stam H.J. The relationship between absorption, openness to experience, anhedonia, and susceptibility. Int. J. Clin. Exp. Hypn. 1991; 39(1): 39–56, doi: 10.1080/00207149108409617.
 
37.
Wolberg L.R. Hypnosis: is it for you? Harcourt Brace Jovanovich. New York 1972.
 
38.
Geiger E., Peter B., Prade T., Piesbergen C. Intelligence and hypnotizability: is there a connection? Int. J. Clin. Exp. Hypn. 2014; 62(3): 310–329, doi: 10.1080/00207144.2014.901083.
 
39.
Gudjonsson G.H. Suggestibility, intelligence, memory recall and personality: an experimental study. Br. J. Psychiatry 1983; 142: 35–37, doi: 10.1192/bjp.142.1.35.
 
40.
De Benedittis G. Hypnosis and Fibromyalgia. In: Handbook of Medical and Psychological Hypnosis. G.R. Elkins (ed.). Springer Publishing Company. New York 2016, pp. 235–244.
 
41.
De Benedittis G. Understanding the multidimensional mechanisms of hypnotic analgesia. Contemp. Hypn. 2003; 20: 59–80.
 
42.
Kiernan B.D., Dane J.R., Phillips L.H., Price D.D. Hypnotic analgesia reduces R-III nociceptive reflex: further evidence concerning the multifactorial nature of hypnotic analgesia. Pain 1995; 60(1): 39–47, doi: 10.1016/0304-3959(94)00134-Z.
 
43.
Apkarian A.V., Bushnell M.C., Treede R.D., Zubieta J.K. Human brain mechanisms of pain perception and regulation in health and disease. Eur. J. Pain 2005; 9(4): 463–484, doi: 10.1016/j.ejpain.2004.11.001.
 
44.
Jensen M.P. The neurophysiology of pain perception and hypnotic analgesia: implications for clinical practice. Am. J. Clin. Hypn. 2008; 51(2): 123–148, doi: 10.1080/00029157.2008.10401654.
 
45.
Crawford H.J. Brain dynamics and hypnosis: attentional and disattentional processes. Int. J. Clin. Exp. Hypn. 1994; 42(3): 204–232, doi: 10.1080/00207149408409352.
 
46.
Crawford H.J., Gruzelier J.H. A midstream view of the neuropsychophysiology of hypnosis: recent research and future directions. In: Contemporary hypnosis research. E. Fromm, M.R. Nash (eds.). Guilford Press. New York 1992, pp. 227–266.
 
47.
Jensen M.P. Hypnosis for chronic pain management: therapist guide. Oxford University Press. New York 2011.
 
48.
De Benedittis G. Bispectral analysis: an objective method for assessing and monitoring hypnotic depth. Preliminary results. In: 17th International Congress of Hypnosis and Hypnotherapy, 21–26.08.2006, Acapulco.
 
49.
De Benedittis G. E possibile misurare e monitorare la profondità della trance? Uno studio controllato con analisi bispettrale. In: Dall’ ipnosi ericksoniana alle neuroscienze. L’ipnosi tra scienza, cultura e tecnica terapeutica. G. De Benedittis, E. Del Castello, C. Valerio (eds.). Franco Angeli. Milano 2008, pp. 17–25.
 
50.
Strelau J., Zawadzki B. The Formal Characteristics of Behavior-Temperament Inventory (FCB-TI): theoretical assumptions and scale construction. Eur. J. Pers. 1993; 7(5): 313–336.
 
51.
Strelau J., Zawadzki B. The Formal Characteristics of Behaviour-Temperament Inventory (FCB-TI): validity studies. Eur. J. Pers. 1995; 9: 207–229.
 
52.
Barber T.X., Wilson S.C. The Barber Suggestibility Scale and Creative Imagination Scale: experimental and clinical applications. Am. J. Clin. Hypn. 1978; 21(2–3): 84–108, doi: 10.1080/00029157.1978.10403966.
 
53.
Wilson S.C., Barber T.X. The Creative Imagination Scale as a measure of hypnotic responsiveness: applications to experimental and clinical hypnosis. Am. J. Clin. Hypn. 1978; 20(4): 235–249, doi: 10.1080/00029157.1978.10403940.
 
54.
Siuta J. Badania porównawcze nad Skalą Wyobraźni Twórczej S.C. Wilson i T.X. Barbera. Przegl. Psychol. 1981; 24(1): 43–58.
 
55.
Eliasz A. Temperament a system regulacji stymulacji. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1981.
 
56.
Eysenck H.J. The biological basis of personality. Charles C. Thomas Publisher. Springfield, Il 1967.
 
57.
Palmer R.D. Visual acuity and stimulus-seeking behavior. Psychosom. Med. 1970; 32(3): 277–284, doi: 10.1097/00006842-197005000-00006.
 
58.
Zawadzki B., Strelau J. Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT). Instytut Transportu Samochodowego. Warszawa 1994.
 
59.
Strelau J. Badania nad temperamentem: teoria, diagnoza, zastosowania. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN. Wrocław 1992.
 
60.
Cattell R.B. Abilities: their structure, growth, and action. Houghton Mifflin. Boston, Massachusetts 1971.
 
61.
David D., Montgomery G., Holdevici I. Romanian norms for the Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility, Form A. Int. J. Clin. Exp. Hypn. 2003; 51(1): 66–76, doi: 10.1076/iceh.51.1.66.14066.
 
62.
Bongartz W. German norms for the Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility, Form A. Int. J. Clin. Exp. Hypn. 1985; 33(2): 131–139, doi: 10.1080/00207148508406643.
 
63.
Kallio S.P., Ihamuotila M.J. Finnish norms for the Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility, Form A. Int. J. Clin. Exp. Hypn. 1999; 47(3): 227–235, doi: 10.1080/00207149908410034.
 
64.
Weitzenhoffer A.M., Weitzenhoffer G.B. Sex, transference, and susceptibility to hypnosis. Am. J. Clin. Hypn. 1958; 1(1): 15–24.
 
65.
Scacchia P., De Pascalis V. Effects of Prehypnotic Instructions on Hypnotizability and Relationships Between Hypnotizability, Absorption, and Empathy. Am. J. Clin. Hypn. 2020; 62(3): 231–266, doi: 10.1080/00029157.2019.1586639.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top