Zależność współczynnika dyfuzji translacyjnej od temperatury i stężenia dla albuminy surowicy ludzkiej w roztworach wodnych przy różnych wartościach PH
 
 
Więcej
Ukryj
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2013;67
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top