Dexamethasone therapy of chronic lung disease in pre-term infant
 
Więcej
Ukryj
1
Koło Kardiologiczne STN przy I Klinice Kardiologii SUM Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 
 
Autor do korespondencji
Beata Bialkowska   

Koło Kardiologiczne STN przy I Klinice Kardiologii SUM Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu; 44-100 Gliwice, ul. Długa 44; tel 513 216 517
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:86-90
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zaprezentowano przypadek wcześniaka płci męskiej (Hbd 27) z niską masą urodzeniową (868 g), u którego wystąpiły objawy zespołu zaburzeń oddechowych. Stosowano przedłużoną wentylację mechaniczną ( również z zastosowaniem High Frequency Oscillation Ventilation z FiO2100%, ciągłą dożylną infuzją dopaminy), w 30 dniu życia jego stan zaczął się dramatycznie pogarszać i pojawiło się podejrzenie przewlekłej choroby płuc. W 32 dniu życia rozpoczęto stosowanie Dexametazonu. Już po rozpoczęciu leczenia zaobserwowano bardzo istotną poprawę w stanie zdrowia dziecka, co umożliwiło jego ekstubację w 7-mym dniu terapii i zastosowanie CPAP z FiO2 =34% uzyskując SaO2=100%. Dexametazon stopniowo odstawiono a jego całkowita dawka wyniosła 4,52 mg/kg. W pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczący zastosowania sterydoterapii u wcześniaków z przewlekłą chorobą płuc.
ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (5)
1.
Yoder BA, Harrison M, Clark RH. Time-related changes in steroid use and bronchopulmonary dysplasia in preterm infants. Pediatrics 2009; 124: 673-679.
 
2.
Eichenwald EC, Stark AR. Are postnatal steroids ever justifi ed to treat severe bronchopulmonary dysplasia? Arch. Dis Child. 2007; 92: 1359-2998.
 
3.
Halliday HL, Ehrenkranz RA, Doyle LW. Late (>7 days) postnatal corticosteroids for chronic lung disease in preterm infants. Cochrane database of systematic reviews (Online), Jan 2009; (CD001145).
 
4.
Davis PG, Morley CJ, McPhee A, Carlin JB and the DART Study Investigators. Low -dose dexamethasone facilitates extubation among chronically ventilatordependent infants:a multicenter, international, randomized, controlled trial. Pediatrics,2006;17:75-83.
 
5.
Doyle LW, Halliday HL, Ehrenkranz RA, Davis PG, Sinclair JC. Impact of postnatal systemic corticosteroids on mortality and cerebral palsy in preterm infants : effect modifi cation by risk for chronic lung disease. Pediatrics 2005; 115: 655-661.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top