Błonica skóry u dorosłego pacjenta w Polsce – opis przypadku i przegląd literatury
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Surgical Nursing and Propaedeutics of Surgery, Faculty of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Department of Oncological Surgery, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Jakub Fick   

Department of Surgical Nursing and Propaedeutics of Surgery, Faculty of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland, ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2023;77:146-150
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Corynebacterium diphtheriae (C. diphtheriae) jest pierwotnym patogenem wywołującym błonicę, która zasadniczo występuje w dwóch postaciach: nosowo-gardłowej i skórnej. W związku z powszechnymi szczepieniami przeciwko błonicy, krztuścowi i tężcowi (diphtheria, pertussis and tetanus – DPT) częstość występowania błonicy na świecie znacząco zmalała, na niektórych obszarach zanikając niemal całkowicie. W dzisiejszych czasach ponownie obserwujemy przypadki błonicy, zwłaszcza postaci skórnej, nawet w krajach z wysokim wskaźnikiem wyszczepienia, w związku z nasilającą się migracją z krajów o niższym odsetku zaszczepionych obywateli. Prezentujemy studium przypadku ukraińskiego imigranta ze zdiagnozowaną błonicą skóry, by zwiększyć świadomość środowiska medycznego o tej powracającej chorobie, jej postaci skórnej oraz związanych z tym nowych wyzwaniach. To pierwszy zaraportowany przypadek zakażenia C. diphtheriae w Polsce od 2005 r. Przeanalizowano najnowsze artykuły dostępne w bazach PubMed i Google Scholar, używając jako kryterium następujących słów kluczowych: „błonica przypadek”, „błonica opis przypadku”, „błonica skóry”. Wybrano artykuły o najwyższej korelacji z ponad 1700 wyników wyszukiwania. Opis przypadku i analiza publikacji naukowych na temat błonicy skóry pokazują znaczenie tej postaci choroby w nowej, poszczepiennej erze. Twierdzimy, że szczepienia, stosowanie ochrony osobistej podczas kontaktu z pacjentem oraz świadomość środowiska medycznego dotycząca możliwych zagrożeń stają się jeszcze bardziej istotne.
 
REFERENCJE (15)
1.
Sharma N.C., Efstratiou A., Mokrousov I., Mutreja A., Das B., Ramamurthy T. Diphtheria. Nat. Rev. Dis. Primers 2019; 5(1): 81, doi: 10.1038/s41572-019-0131-y.
 
2.
Zasada A.A., Zaleska M., Podlasin R.B., Seferynska I. The first case of septicemia due to nontoxigenic Corynebacterium diphtheriae in Poland: case report. Ann. Clin. Microbiol. Antimicrob. 2005; 4(1): 8, doi: 10.1186/1476-0711-4-8.
 
3.
Sadkowska-Todys M., Zieliński A., Czarkowski M.P. Infectious diseases in Poland in 2017. Przegl. Epidemiol. 2019; 73(2): 135–150, doi: 10.32394/pe.73.14.
 
4.
Bergamini M., Fabrizi P., Pagani S., Grilli A., Severini R., Contini C. Evidence of increased carriage of Corynebacterium spp. in healthy individuals with low antibody titres against diphtheria toxoid. Epidemiol. Infect. 2000; 125(1): 105–112, doi: 10.1017/s0950268899004331.
 
5.
Kates O., Starr K., Bourassa L. The brief case: Nontoxigenic Corynebacterium diphtheriae in a nonhealing wound. J. Clin. Microbiol. 2020; 58(12): e00506-20, doi: 10.1128/JCM.00506-20.
 
6.
Lowe C.F., Bernard K.A., Romney M.G. Cutaneous diphtheria in the urban poor population of Vancouver, British Columbia, Canada: a 10-year review. J. Clin. Microbiol. 2011; 49(7): 2664–2666, doi: 10.1128/JCM.00362-11.
 
7.
Shanmugam L., Priyadarshi K., Kumaresan M., Sivaradjy M., Upadhyay P., Elamurugan T.P. et al. A rare case report of non-toxigenic Corynebacterium diphtheriae bloodstream infection in an uncontrolled diabetic with peripheral vascular disease. Cureus 2021; 13(5): e14947, doi: 10.7759/cureus.14947.
 
8.
Gower C.M., Scobie A., Fry N.K., Litt D.J., Cameron J.C., Chand M.A. et al. The changing epidemiology of diphtheria in the United Kingdom, 2009 to 2017. Euro Surveill. 2020; 25(11): 1900462, doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.11.1900462.
 
9.
Loganathan T., Mohamed P.Y. Adult diphtheria in Malaysia: A case report. Med. J. Malaysia 2018; 73(5): 340–341.
 
10.
Surveillance standards for vaccine-preventable diseases [pdf]. 2nd ed. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO, [online] https://apps.who.int/iris/bits... [accessed on 23 August 2023].
 
11.
Pachirat O., Kaewkes D., Pussadhamma B., Watt G. Corynebacterium diphtheriae native aortic valve endocarditis in a patient with prosthetic mitral valve: A rare presentation. Cardiol. Res. 2018; 9(5): 314–317, doi: 10.14740/cr741w.
 
12.
Harnisch J.P., Tronca E., Nolan C.M., Turck M., Holmes K.K. Diphtheria among alcoholic urban adults: A decade of experience in Seattle. Ann. Intern. Med. 1989; 111(1): 71–82, doi: 10.7326/0003-4819-111-1-71.
 
13.
Orouji A., Kiewert A., Filser T., Goerdt S., Peitsch W.K. Cutaneous diphtheria in a German man with travel history. Acta Derm. Venereol. 2012; 92(2): 179–180, doi: 10.2340/00015555-1216.
 
14.
Kandi V., Vaish R. Diphtheria or streptococcal pharyngitis: A case report highlighting the diagnostic dilemma in the post-vaccination era. Cureus 2019; 11(11): e6190, doi: 10.7759/cureus.6190.
 
15.
Pikul K.V., Syzova L.M., Ilchenko V.I., Zvyagolska I.M. Diphtheria: Current public health challenge in Ukraine and worldwide (literature review). Wiad. Lek. 2021; 74(1): 137–143, doi: 10.36740/WLek202101127.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top