Ocena efektu angioplastyki wieńcowej w obrębie pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej z użyciem cewnika balonowego nacinającego w porównaniu z techniką z użyciem cewnika balonowego niepodatnego – wyniki wstępne
 
Więcej
Ukryj
1
II Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / 2nd Department of Cardiology, Leszek Giec Upper-Silesian Medical Centre, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Department of Cardiology, Faculty of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
3
Zakład Kardiologii Inwazyjnej, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Department of Invasive Cardiology, Leszek Giec Upper-Silesian Medical Centre, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Przemysław Żurek   

II Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2022;76:127-133
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
W pracy omówiono techniki modyfikacji blaszki miażdżycowej w pniu lewej tętnicy wieńcowej wraz z przedstawieniem wyników własnych zabiegów z użyciem cewnika nacinającego (AngioSculpt) oraz cewnika niepodatnego (non-compliant balloon – NC balloon).

Materiał i metody:
Do badania włączono 23 pacjentów spełniających kryteria włączenia przy braku kryteriów wyłączających z badania. U 13 pacjentów przeprowadzono angioplastykę (percutaneous coronary intervention – PCI) z użyciem cewnika nacinającego, u 10 pacjentów z użyciem cewnika balonowego niepodatnego.

Wyniki:
Grupy nie różniły się pod względem danych demograficznych ani chorób współistniejących. W grupie badanej uzyskano większą średnicę pnia lewej tętnicy wieńcowej (left main – LM) w ocenie za pomocą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (intravascular ultrasound – IVUS). W grupie kontrolnej częściej stosowano technikę dwustentową; jednak ze względu na małą liczbę uczestników nie osiągnięto istotności statystycznej. W grupie kontrolnej użycie większej ilości kontrastu wiązało się z częstszym stosowaniem techniki dwustentowej. Pomimo jednego zawału mięśnia sercowego (myocardial infarction – MI), związanego z zabiegiem w grupie kontrolnej, śmiertelność 2-letnia między grupami była podobna. Regresja logistyczna nie wykazała istotnego związku żadnej z badanych zmiennych z 2-letnią śmiertelnością.

Wnioski:
Wstępne wyniki naszego badania sugerują, że nie ma różnicy we wczesnych wynikach 30-dniowych oraz 2-letniej śmiertelności w randomizowanej grupie pacjentów poddawanych angioplastyce wieńcowej pnia lewej tętnicy wieńcowej z użyciem cewnika balonowego nacinającego i cewnika balonowego niepodatnego. Wybór optymalnej strategii leczenia zwężenia LM jest nadal przedmiotem badań, a doświadczenie operatora ma fundamentalne znaczenie.

 
REFERENCJE (26)
1.
Stone G.W., Sabik J.F., Serruys P.W., Simonton C.A., Généreux P., Puskas J. et al. Everolimus-eluting stents or bypass surgery for left main coronary artery disease. N. Engl. J. Med. 2016; 375(23): 2223–2235, doi: 10.1056/NEJMoa1610227.
 
2.
Park S.J., Kim Y.H., Park D.W., Yun S.C., Ahn J.M., Song H.G. et al. Randomized trial of stents versus bypass surgery for left main coronary artery disease. N. Engl. J. Med. 2011; 364(18): 1718–1727, doi: 10.1056/NEJMoa1100452.
 
3.
Ahn J.M., Roh J.H., Kim Y.H., Park D.W., Yun S.C., Lee P.H. et al. Randomized trial of stents versus bypass surgery for left main coronary artery disease: 5-year outcomes of the PRECOMBAT Study. J. Am. Coll. Cardiol. 2015; 65(20): 2198–2206, doi: 10.1016/j.jacc.2015.03.033.
 
4.
Buszman P.E., Buszman P.P., Banasiewicz-Szkróbka I., Milewski K.P., Żurakowski A., Orlik B. et al. Left main stenting in comparison with surgical revascularization: 10-year outcomes of the (Left Main Coronary Artery Stenting) LE MANS Trial. JACC Cardiovasc. Interv. 2016; 9(4): 318–327, doi: 10.1016/j.jcin.2015.10.044.
 
5.
Head S.J., Davierwala P.M., Serruys P.W., Redwood S.R., Colombo A., Mack M.J. et al. Coronary artery bypass grafting vs. percutaneous coronary intervention for patients with three-vessel disease: final five-year follow-up of the SYNTAX trial. Eur. Heart J. 2014; 35(40): 2821–2830, doi: 10.1093/eur-heartj/ehu213.
 
6.
Holm N.R., Mäkikallio T., Lindsay M.M., Spence M.S., Erglis A., Menown I.B.A. et al. Percutaneous coronary angioplasty versus coronary artery bypass grafting in the treatment of unprotected left main stenosis: updated 5-year outcomes from the randomized, non-inferiority NOBLE trial. Lancet 2020; 395(10219): 191–199, doi: 10.1016/S0140-6736(19)32972-1.
 
7.
Neumann F.J., Sousa-Uva M., Ahlsson A., Alfonso F., Banning A.P., Benedetto U. et al. 2018 ESC/EACTS guidelines on myocardial revascularization. Eur. Heart J. 2019; 40(2): 87–165, doi: 10.1093/eurheartj/ehy394.
 
8.
Liu W., Zhang Y., Yu C.M., Ji Q.W., Cai M., Zhao Y.X., Zhou Y.J. Current understanding of coronary artery calcification. J. Geriatr. Cardiol. 2015; 12(6): 668–675, doi: 10.11909/j.issn.1671-5411.2015.06.012.
 
9.
Mintz G.S., Popma J.J., Pichard A.D., Kent K.M., Satler L.F., Chuang Y.C. et al. Patterns of calcification in coronary artery disease: A statistical analysis of intravascular ultrasound and coronary angiography in 1155 lesions. Circulation 1995; 91(7): 1959–1965, doi: 10.1161/01.cir.91.7.1959.
 
10.
Guedeney P., Claessen B.E., Mehran R., Mintz G.S., Liu M., Sorrentino S. et al. Coronary calcification and long-term outcomes according to drug-eluting stent generation. JACC: Cardiovasc Interv. 2020; 13(12): 1417–1428, doi: 10.1016/j.jcin.2020.03.053.
 
11.
Généreux P., Madhavan M.V., Mintz G.S., Maehara A., Palmerini T. Lasalle L. et al. Ischemic outcomes after coronary intervention of calcified vessels in acute coronary syndromes. Pooled analysis from the HORIZONS-AMI (Harmonizing Outcomes With Revascularization and Stents in Acute Myocardial Infarction) and ACUITY (Acute Catheterization and Urgent Intervention Triage Strategy) TRIALS. J. Am. Coll. Cardiol. 2014; 63(18): 1845–1854, doi: 10.1016/j.jacc.2014.01.034.
 
12.
Schmidt T., Hansen S., Meincke F., Frerker C., Kuck K.H., Bergmann M.W. Safety and efficacy of lesion preparation with the AngioSculpt Scoring Balloon in left main interventions: the ALSTER Left Main registry. EuroIntervention 2016; 11(12): 1346–1354, doi: 10.4244/EIJY15M05_04.
 
13.
Noguchi M., Obunai K., Fukui Y., Okumura H., Watanabe H. Usefulness of cutting balloon angioplasty prior to stenting with intravascular ultrasound imaging guidance for spontaneous multi-vessel coronary artery dissection including the left main coronary artery. Intern Med. 2018; 57(13): 1867–1871, doi: 10.2169/internalmedicine.0177-17.
 
14.
Muramatsu T., Tsukahara R., Ho M., Ito Y., Hirano K., Ishimori H. et al. Efficacy of cutting balloon angioplasty for in-stent restenosis: an intravascular ultrasound evaluation. J. Invasive Cardiol. 2001; 13(6): 439–444.
 
15.
Cosgrove C.S., Wilson S.J., Bogle R., Hanratty C.G., Williams R., Walsh S.J. et al. Intravascular lithotripsy for lesion preparation in patients with calcific distal left main disease. EuroIntervention 2020; 16(1): 76–79, doi: 10.4244/EIJ-D-19-01052.
 
16.
Hachinohe D., Kashima Y., Hirata K., Kanno D., Kobayashi K., Kaneko U. et al. Treatment for in-stent restenosis requiring rotational atherectomy. J. Interv. Cardiol. 2018; 31(6): 747–754, doi: 10.1111/joic.12558.
 
17.
Chiang M.H., Yi H.T., Tsao C.R., Chang W.C., Su C.S., Liu T.J. et al. Rotablation in the treatment of high-risk patients with heavily calcified left-main coronary lesions. J. Geriatr. Cardiol. 2013; 10(3): 217–225, doi: 10.3969/j.issn.1671-5411.2013.03.009.
 
18.
Gupta H., Kaur N., Sharma Y., Barwad P. ROTAVI: simultaneous left main rotablation and transcutaneous aortic valve implantation in calcified coronaries and severe aortic stenosis – a case report. Eur. Heart J. Case Rep. 2020; 4(5): 1–5, doi: 10.1093/ehjcr/ytaa196.
 
19.
Protty M.B., Gallagher S., Farooq V., Sharp A.S.P., Egred M., O’Kane P., Kinnaird T. Combined use of rotational and excimer lASER coronary atherectomy (RASER) during complex coronary angioplasty: an analysis of cases (2006–2016) from the British Cardiovascular Intervention Society database. Catheter. Cardiovasc. Interv. 2021; 97(7): E911–E918, doi: 10.1002/ccd.29377.
 
20.
Neupane S., Basir M., Tan C., Sultan A., Tabaku M., Alqarqaz M. et al. Feasibility and safety of orbital atherectomy for the treatment of in-stent restenosis secondary to stent under-expansion. Catheter. Cardiovasc. Interv. 2021; 97(1): 2–7, doi: 10.1002/ccd.28675.
 
21.
Lee M.S., Shlofmitz E., Park K.W., Goldberg A., Jeremias A., Shlofmitz R. Orbital atherectomy of severely calcified unprotected left main coronary artery disease: one-year outcomes. J. Invasive Cardiol. 2018; 30(7): 270–274.
 
22.
Hada M., Sugiyama T., Kanaji Y., Kakuta T. Primary percutaneous coronary intervention for a left main bifurcation lesion without stenting using excimer laser with optical coherence tomography guidance: a case report. Eur. Heart J. Case Rep. 2020; 4(1): 1–6, doi: 10.1093/ehjcr/ytaa003.
 
23.
Urbaniak G.C., & Plous S. (2013). Research Randomizer (Version 4.0) [Computer software] http://www.randomizer.org.
 
24.
Currie G., Delles C. Precision medicine and personalized medicine in cardiovascular disease. Adv. Exp. Med. Biol. 2018; 1065: 589–605, doi: 10.1007/978-3-319-77932-4_36.
 
25.
Burzotta F., Lassen J.F., Lefèvre T., Banning A.P., Chatzizisis Y.S., Johnson T.W. et al. Percutaneous coronary intervention for bifurcation coronary lesions: the 15th consensus document from the European Bifurcation Club. EuroIntervention 2021; 16(16): 1307–1317, doi: 10.4244/EIJ-D-20-00169.
 
26.
EBC MAIN trial results – what is new and what will change in left main stenting? One-year clinical outcomes of planned single-stent versus upfront two-stent strategy for true bifurcation distal left main disease. PCRonline.com, 18 May 2021, https://www.pcronline.com/News... [accessed on 22 November 2022].
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top