Nietypowa postać mikroskopowego zapalenia jelita grubego u 56-letniego pacjenta z przewlekłą, wodnistą biegunką
 
Więcej
Ukryj
1
General Internal Department and Endoscopy Unit, SPZZOZ in Staszów
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Kiełtucki   

Oddział Chorób Wewnętrznych i Pracownia Endoskopii, SPZZOZ w Staszowie, ul. 11 listopada 78, 28-200 Staszów
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2019;73:114-118
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Mikroskopowe zapalenie jelita grubego to częsta przyczyna przewlekłej biegunki niewiadomego pochodzenia. Choroba charakteryzuje się obecnością objawów klinicznych, makroskopowo prawidłowym wyglądem błony śluzowej jelita grubego w kolonoskopii i obecnością typowych zmian w badaniu histopatologicznym. Celem pracy jest przedstawienie nietypowego obrazu histologicznego mikroskopowego zapalenia jelita grubego. Autorzy prezentują przypadek 56-letniego mężczyzny z uporczywą, wodnistą biegunką, z pochopnie rozpoznaną niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki. Po wykluczeniu infekcyjnego tła biegunki wykonano kolonoskopię, ukazując makroskopowo niemal prawidłowy obraz jelita grubego. Otrzymano niespójne wyniki badań histopatologicznych. W badaniu mikroskopowym wycinków z okrężnicy potwierdzono rozpoznanie kolagenowego mikroskopowego zapalenia jelita grubego (w preparacie grubość kolagenu podnabłonkowego wynosiła > 10 µm, liczba limfocytów śródnabłonkowych < 20 w przeliczeniu na 100 komórek nabłonka). Tymczasem podczas kontrolnej kolonoskopii w wycinkach z jelita grubego ujawniono cechy zapalenia limfocytowego, w badanych próbkach nie wykazano obecności złogów podnabłonkowego kolagenu. Autorzy analizują czynniki ryzyka zachorowania, odpowiedź na zastosowane leczenie, przebieg kliniczny choroby oraz rozbieżne wyniki badań histopatologicznych.
 
REFERENCJE (14)
1.
Carpenter H.A., Tremaine W.J., Batts K.P., Czaja A.J. Sequential histologic evaluations in collagenous colitis. Correlations with disease behavior and sampling strategy. Dig. Dis. Sci. 1992; 37(12): 1903–1909.
 
2.
Andrews C.N., Beck P.L., Wilsack L., Urbanski S.J., Storr M. Evaluation of endoscopist and pathologist factors affecting the incidence of microscopic colitis. Can. J. Gastroenterol. 2012; 26(8): 515–520.
 
3.
Goff J.S., Barnett J.L., Pelke T., Appelman H.D. Collagenous colitis: histopathology and clinical course. Am. J. Gastroenterol. 1997; 92(1): 57–60.
 
4.
Guagnozzi D., Landolfi S., Vicario M. Towards a new paradigm of microscopic colitis: incomplete and variant forms. World J. Gastroenterol. 2016; 22(38): 8459–8471.
 
5.
Nguyen G.C., Smalley W.E., Vege S.S., Carrasco-Labra A. American Gastroenterological Association Institute Guideline on the Medical Management of Microscopic Colitis. Gastroenterology 2016; 150(1): 242–246, doi: 10.1053/j.gastro.2015.11.008.
 
6.
Pardi D.S., Kelly C.P. Microscopic colitis. Gastroenterology 2011; 140(4): 1155–1165, doi: 10.1053/j.gastro.2011.02.003.
 
7.
Münch A., Langner C. Microscopic colitis: Clinical and Pathologic Perspectives. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2015; 13(2): 228–236, doi: 10.1016/j. cgh.2013.12.026.
 
8.
Gentile N., Yen E.F. Prevalence, Pathogenesis, Diagnosis, and Management of Microscopic Colitis. Gut Liver 2018; 12(3): 227–235, doi: 10.5009/gnl17061.
 
9.
Münch A., Aust D., Bohr J., Bonderup O., Fernández Bañares F., Hjortswang H., Madisch A., Munck L.K., Ström M., Tysk C., Miehlke S. Microscopic colitis: Current status, present and future challenges: statements of the European Microscopic Colitis Group. J. Crohns Colitis 2012; 6(9): 932–945.
 
10.
Mellander M.R. Microscopic colitis. Thesis for doctoral degree. Department of Medicine, Solna, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. 2017, p. 6–31.
 
11.
Cotter T.G., Kamboj A.K., Hicks S.B., Tremaine W.J., Loftus E.V., Pardi D.S. Immune modulator therapy for microscopic colitis in a case series of 73 patients. Aliment. Pharmacol. Ther. 2017; 46(2): 169–174, doi: 10.1111/ apt.14133.
 
12.
Storr M.A. Microscopic Colitis: Epidemiology, Pathophysiology, Diagnosis and Current Management – An Update 2013. ISRN Gastroenterol. 2013; 2013: 352718, doi: 10.1155/2013/352718.
 
13.
Marques S., Carmo J., Bispo M. An Unusual Cause of Chronic Diarrhea. Gastroenterology 2016; 150(2): 326–327, doi: 10.1053/j.gastro.2015.11.044.
 
14.
Menon R., Ng C. Sertraline-induced microscopic colitis. Psychosomatics 2015; 56(3): 316–317, doi: 10.1016/j.psym.2014.03.008.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top