Mechaniczne powikłania ostrego zawału serca z uwzględnieniem czynników ryzyka, leczenia i przeżywalności chorych w 10-letniej obserwacji klinicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Cardiology, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Students’ Scientific Club, Department of Cardiology, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
3
2nd Department of Cardiology and Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Independent Public Clinical Hospital No. 7, Leszek Giec Upper-Silesian Medical Centre, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Józefa Dąbek   

Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Ziołowa 47, 40-635 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2019;73:119-129
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Choroby układu krążenia, w tym choroba wieńcowa i jej powikłania, stanowią najczęstszą przyczynę zgonów. Zawał mięśnia sercowego spowodowany jest zwykle pęknięciem blaszki miażdżycowej i zamknięciem tętnicy wieńcowej skrzepliną.

Materiał i metody:
Badaniem objęto 52 chorych (100%) z mechanicznymi powikłaniami ostrego zawału serca, hospitalizowanych w II Oddziale Kardiologii oraz Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach w latach 2006–2016, w tym 23 kobiety (44,2%) i 29 mężczyzn (55,8%) w wieku 54‒84 lat (średnia wieku 69,8 roku).

Wyniki:
Najczęstszym powikłaniem było pęknięcie przegrody międzykomorowej (n = 36; 69,2%), natomiast do najrzadszych należały pęknięcie mięśnia brodawkowatego (n = 4; 7,7%) i pęknięcie ścięgien (n = 4; 7,7%). Nadciśnienie i hipercholesterolemia były najczęstszymi czynnikami ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca w badanej grupie. Zwiększoną śmiertelność zaobserwowano u pacjentów leczonych farmakologicznie (87,5%), podczas gdy śmiertelność pacjentów leczonych operacyjnie wynosiła 61,4%. U większości pacjentów występował jeden czynnik ryzyka choroby wieńcowej (n = 28; 53,8%).

Wnioski:
1. Najczęstszymi powikłaniami były pęknięcie przegrody międzykomorowej i pęknięcie ściany serca. 2. U pacjentów występowało wiele czynników ryzyka dla choroby niedokrwiennej serca, spośród których najczęstszymi były nadciśnienie i hipercholesterolemia. 3. Śmiertelność w badanej grupie chorych z mechanicznymi powikłaniami ostrego zawału serca znacznie przewyższała przeżywalność i była większa w grupie leczonych zachowawczo.

 
REFERENCJE (31)
1.
Hamm C.W., Heeschen C., Falk E., Fox K.A. Ostre zespoły wieńcowe: patofizjologia, rozpoznanie i ocena ryzyka. W: Choroby serca i naczyń. T. 1. Red. A.J. Camm, T.F. Luscher, P.W. Serruys. Wyd. I polskie. Wyd. Medyczne Termedia. Poznań 2006, s. 349–383.
 
2.
Prabhu S.D., Frangogiannis N.G. The Biological Basis for Cardiac Repair After Myocardial Infarction: From Inflammation to Fibrosis. Circ. Res. 2016; 119(1): 91–112, doi 10.1161/CIRCRESAHA.116.303577.
 
3.
Talman V., Ruskoaho H. Cardiac fibrosis in myocardial infarction—from repair and remodeling to regeneration. Cell Tissue Res. 2016; 365(3): 563–581, doi: 10.1007/s00441-016-2431-9.
 
4.
Lindsey M.L., Hall M.E., Harmancey R., Ma Y. Adapting extracellular matrix proteomics for clinical studies on cardiac remodeling post-myocardial infarction. Clin. Proteomics 2016; 13: 19, doi 10.1186/s12014-016-9120-2.
 
5.
Cinq-Mars A., Voisine P., Dagenais F., Charbonneau E., Jacques F., Kalavrouziotis D., Perron J., Mohammadi S., Dubois M., Le Ven F., Poirier P. et al. Risk factors of mortality after surgical correction of ventricular septal defect following myocardial infarction: Retrospective analysis and review of the literature. Int. J. Cardiol. 2016; 206: 27–36, doi: 10.1016/j.ijcard.2015.12.011.
 
6.
Zhang Z.P., Su X., Liu C.W. Song D., Peng J., Wu M.X., Yang Y.C., Liu B., Xu C.Y., Wang F. Use of intra-aortic balloon pump support for oozing-type cardiac rupture after acute myocardial infarction. Am. J. Emerg. Med. 2016; 34(1): 120.e1–120.e3, doi: 10.1016/j.ajem.2015.05.054.
 
7.
Reddy Y.W., Al-Hijji M., Best P.J., Sinak L.J., Suri R.M., Ijioma N.N., Aberle S.J., Goyal D.G., Singh M. Diagnosis of Free-Wall Rupture by Left Ventricular Angiogram After Inferior ST-Segment–Elevation Myocardial Infarction. Circulation 2015; 132(5): e31–33, 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.015951.
 
8.
Noorani A., Burt C., Nashef S.A. Post-infarction biventricular free wall rupture with extracardiac shunt presenting as ventricular septal rupture. Interact. Cardiovasc. Thorac. Surg. 2013; 17(2): 419–420, doi: 10.1093/icvts/ivt215.
 
9.
Gao X.M., White D.A., Dart A.M., Du X.J. Post-infarct cardiac rupture: recent insights on pathogenesis and therapeutic interventions. Pharmacol. Ther. 2012; 134(2): 156–179, doi: 10.1016/j.pharmthera.2011.12.010.
 
10.
Ari H., Melek M., Ari S., Doğanay K., Coşar Öztaş S. Percutaneous closure of post-myocardial infarction ventricular septal rupture in patients with ventricular septal rupture and apical thrombus: first case in literature. Int. J. Cardiol. 2015; 182: 487–490, doi: 10.1016/j.ijcard.2014.12.164.
 
11.
Trivedi K.R., Aldebert P., Riberi A., Mancini J., Levy G., Macia J.C., Quilicci J., Habib G., Fraisse A. Sequential management of post-myocardial infarction ventricular septal defects. Arch. Cardiovasc. Dis. 2015; 108(5): 321–330, doi: 10.1016/j.acvd.2015.01.005.
 
12.
Mangovski L., Kozlik-Feldmann R., Perić M., Jovović L., Farkić M., Dekić D. Challenges in treatment of postinfarction ventricular septal defect and heart failure. Vojnosanit. Pregl. 2015; 72(1): 68–71.
 
13.
Dal-Bianco J.P., Aikawa E., Bischoff J., Guerrero J.L., Hjortnaes J., Beaudoin J., Szymanski C., Bartko P.E., Seybolt M.M., Handschumacher M.D., Sullivan S. Myocardial Infarction Alters Adaptation of the Tethered Mitral Valve. J. Am. Coll. Cardiol. 2016; 67(3): 275–287, doi: 10.1016/j.jacc.2015.10.092.
 
14.
Cherian P.S., Clarke A.J., Burstow D.J. Unusual Case of Acute Posteromedial Papillary Muscle Rupture After Acute Anterior Myocardial Infarction. Heart Lung Circ. 2014; 23(1): e16–19, doi: 10.1016/j.hlc.2013.07.005.
 
15.
Agarwal C., Goel S., Jacobi A., Love B., Sanz J. CT imaging of post-myocardial infarction ventricular septal defect with a contained rupture/pseudoaneurysm. Indian Heart J. 2015; 67 Suppl. 3: S107–109, doi: 10.1016/j.ihj.2015.07.035.
 
16.
Noguchi K., Yamaguchi A., Naito K., Yuri K., Adachi H. Short-term and long-term outcomes of postinfarction ventricular septal perforation. Gen. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2012; 60(5): 261–267, doi: 10.1007/s11748-011-0882-1.
 
17.
Ashfaq A., Sharif H. Mechanical complications following acute myocardial infarction. J. Pak. Med. Assoc. 2012; 62(8): 861–865.
 
18.
Tang L., Fang Z., Hu X., Tang J., Shen X., Lu X., Zhao Y., Li J., Zhou S. Non-surgical repair of ventricular septal rupture after acute myocardial infarction. Int. J. Cardiol. 2015; 185: 328–332, doi: 10.1016/j.ijcard.2015.03.144.
 
19.
Yalcinkaya A., Lafci G., Diken A., Aksoy E., Cicek O.F., Lafci A., Korkmaz K., Cagli K. Early Mortality and Long-term Survival after Repair of Post-infarction Ventricular Septal Rupture: An Institutional Report of Experience. Heart Lung Circ. 2016; 25(4): 384–391, doi: 10.1016/j.hlc.2015.08.016.
 
20.
Huang S.M., Huang S.C., Wang C.H., Wu I.H., Chi N.H., Yu H.Y., Hsu R.B., Chang C.I., Wang S.S., Chen Y.S. Risk factors and outcome analysis after surgical management of ventricular septal rupture complicating acute myocardial infarction: a retrospective analysis. J. Cardiothorac. Surg. 2015; 10: 66, doi: 10.1186/s13019-015-0265-2.
 
21.
Serpytis P., Karvelyte N., Serpytis R., Kalinauskas G., Rucinskas K., Samalavicius R., Ivaska J., Glaveckaite S., Berukstis E., Tubaro M., Alpert J.S., Laucevičius A. Post-Infarction Ventricular Septal Defect: Risk Factors and Early Outcomes. Hellenic J. Cardiol. 2015; 56(1): 66–71.
 
22.
Ivanov I., Lovrenski A., Dejanović J., Petrović M., Jung R., Raffay V. Double heart rupture after acute myocardial infarction: a case report. Vojnosanit. Pregl. 2014; 71(12): 1151–1154.
 
23.
Wożakowska-Kapłon B., Dąbkowski P., Pietrzyk E., Sadowski J. Ventricular septum and free wall rupture in a 56-year-old male with myocardial infarction. A case report with follow-up of 7 years. Kardiol. Pol. 2009; 67(6): 651–655.
 
24.
Nozoe M., Sakamoto T., Taguchi E., Miyamoto S., Fukunaga T., Nakao K. Clinical manifestation of early phase left ventricular rupture complicating acute myocardial infarction in the primary PCI era. J. Cardiol. 2014; 63(1): 14–18, doi: 10.1016/j.jjcc.2013.06.012.
 
25.
Pang P.Y., Sin Y.K., Lim C.H., Tan T.E., Lim S.L., Chao V.T., Su J.W., Chua Y.L. Outcome and survival analysis of surgical repair of post-infarction ventricular septal rupture. J. Cardiothorac. Surg. 2013; 8: 44, doi: 10.1186/1749-8090-8-44.
 
26.
Reeder G.S. Identification and Treatment of Complications of Myocardial Infarction. Mayo Clin. Proc. 1995; 70(9): 880–884.
 
27.
Heiberg J., Hjortdal V.E., Nielsen-Kudsk J.E. Long‐Term Outcome after Transcatheter Closure of Postinfarction Ventricular Septal Rupture. J. Interv. Cardiol. 2014; 27(5): 509–515, doi: 10.1111/joic.12146.
 
28.
Sathananthan J., Ruygrok P. Evolution in the Management of Postinfarct Ventricular Septal Defects From Surgical to Percutaneous Approach: A Single-Center Experience. J. Invasive Cardiol. 2013; 25(7): 339–343.
 
29.
Radosavljević-Radovanović M., Radovanović N., Arandjelović A., Mitrović P., Ušćumlić A., Stanković G. Urgent Hybrid Approach in Treatment of the Acute Myocardial Infarction Complicated by the Ventricular Septal Rupture. Srp. Arh. Celok. Lek. 2014; 142(3–4): 226–228.
 
30.
Shreetal R.N., Sajeer K., Sandeep R., Rajesh G.N., Haridasan V., Sadanadan R., Kuriakose K.M., Narayanan Krishnan M. Double ventricular rupture after acute myocardial infarction: A rare case report. Indian Heart J. 2015; 67 Suppl. 3: S21–23, doi: 10.1016/j.ihj.2015.06.020.
 
31.
Leitman M., Tsatskin L., Hendler A., Blatt A., Peleg E., Vered Z. Cardiac Rupture: New Features of the Old Disease. Cardiology 2016; 133(4): 257–261, doi: 10.1159/000442815.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top