Ostre zespoły sercowo-naczyniowe w przebiegu przełomu nadciśnieniowego – postępowanie
 
Więcej
Ukryj
1
II Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Kamil Kosmulski   

II Oddział Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2019;73:107-113
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Nadciśnienie tętnicze należy do najbardziej rozpowszechnionych chorób. Cierpi na nie około miliarda ludzi na świecie, z czego u 1–2% na pewnym etapie choroby rozwinie się przełom nadciśnieniowy. Przełom nadciśnieniowy (kryza nadciśnienowa) to sytuacja, w której wartość ciśnienia skurczowego (systolic blood pressure – SBP) wynosi co najmniej 180 mmHg i/lub rozkurczowego (diastolic blood pressure – DBP) 120 mmHg. Wyróżnia się dwie podstawowe kategorie kliniczne: stany pilne oraz stany naglące, którym towarzyszy postępujące uszkodzenie narządów wewnętrznych. W artykule omówiono aktualne zalecenia dotyczące najczęściej występujących stanów sercowo-naczyniowych w przebiegu kryzy nadciśnieniowej, tj. kardiogennego obrzęku płuc, udaru niedokrwiennego mózgu, ostrego zespołu wieńcowego, encefalopatii nadciśnieniowej, rozwarstwienia aorty oraz zatrucia substancjami psychoaktywnymi. Głównym celem w leczeniu ostrych stanów sercowo-naczyniowych w przebiegu kryzy nadciśnieniowej jest redukcja ciśnienia tętniczego w ciągu minut do godzin lekami stosowanymi dożylnie. Zdecydowanie bardziej agresywne obniżenie ciśnienia tętniczego jest akceptowane w przypadku ostrego rozwarstwienia aorty. Zbyt szybka redukcja ciśnienia może jednak prowadzić do uszkodzenia ważnych życiowo narządów, dlatego niezwykle ważne jest prowadzenie leczenia hipotensyjnego w kontrolowany sposób.
 
REFERENCJE (17)
1.
Salkic S., Batic-Mujanovic O., Ljuca F., Brkic S. Clinical Presentation of Hypertensive Crises in Emergency Medical Services. Mater. Sociomed. 2014; 26(1): 12–16, doi: 10.5455/msm.2014.26.12-16.
 
2.
Varounis C., Katsi V., Nihoyannopoulos P., Lekakis J., Tousoulis D. Cardiovascular Hypertensive Crisis: Recent Evidence and Review of the Literature. Front. Cardiovasc. Med. 2017; 3: 51, doi: 10.3389/fcvm.2016.00051.
 
3.
Salkic S., Brkic S., Batic-Mujanovic O., Ljuca F., Karabasic A., Mustafic S. Emergency Room Treatment of Hypertensive Crises. Med. Arch. 2015; 69(5): 302–306, doi: 10.5455/medarh.2015.69.302-306.
 
4.
Monnet X., Marik P.E. What’s new with hypertensive crises? Intensive Care Med. 2015; 41(1): 127–130, doi: 10.1007/s00134-014-3546-7.
 
5.
Papadopoulos D.P., Sanidas E.A., Viniou N.A., Gennimata V., Chantziara V., Barbetseas I., Makris T.K. Cardiovascular Hypertensive Emergencies. Curr. Hypertens. Rep. 2015; 17(2): 5, doi: 10.1007/s11906-014-0515-z.
 
6.
Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca w 2016 roku. Kardiol. Pol. 2016; 74(10): 1037–1147, doi: 5603/KP.2016.0141.
 
7.
Miller J.B., Kinni H., Amer A., Levy P.D. Therapies to reduce blood pressure acutely. Curr. Hypertens. Rep. 2016; 18(6): 43, doi: 10.1007/s11906-016-0651-8.
 
8.
Lagi A., Cencetti S. Hypertensive emergencies: a new clinical approach. Clin. Hypertens. 2015; 21: 20, doi: 10.1186/s40885-015-0027-4.
 
9.
Padilla Ramos A., Varon J. Current and Newer Agents for Hypertensive Emergencies. Curr. Hypertens. Rep. 2014; 16(7): 450, doi: 10.1007/s11906-014-0450-z.
 
10.
Okumura K., Ohya Y., Maehara A., Wakugami K., Iseki K., Takishita S. Effects of blood pressure levels on case fatality after acute stroke. J. Hypertens. 2005; 23(6): 1217–1223.
 
11.
Powers W.J., Derdeyn C.P., Biller J., Coffey C.S., Hoh B.L., Jauch E.C., Johnston K.C., Johnston S.C., Khalessi A.A., Kidwell C.S., Meschia J.F., Ovbiagele B., Yavagal D.R. 2015 American Heart Association/American Stroke Association Focused Update of the 2013 Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke Regarding Endovascular Treatment: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2015; 46(10): 3020–3035, doi: 10.1161/STR.0000000000000074.
 
12.
Thompson R.J., Sharp B., Pothof J., Hamedani A. Posterior reversible encephalopathy syndrome in the emergency department: case series and literature review. West J. Emerg. Med. 2015; 16(1): 5–10, doi: 10.5811/westjem. 2014.12.24126.
 
13.
Nienaber C.A., Powell J.T. Management of acute aortic syndromes. Eur. Heart J. 2012; 33(1): 26–35, doi: 10.1093/eurheartj/ehr186.
 
14.
Sierosławski J. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną – raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2011 r. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach (ESPAD). Warszawa 2011.
 
15.
Goyal H., Awad H.H., Ghali J.K. Role of cannabis in cardiovascular disorders. J. Thorac. Dis. 2017; 9(7): 2079–2092, doi: 10.21037/jtd.2017.06.104.
 
16.
Cruickshank C.C., Dyer K.R. A review of the clinical pharmacology of methamphetamine. Addiction 2009; 104(7): 1085–1099, doi: 10.1111/j.1360-0443.2009.02564.x.
 
17.
Jachymek M., Winowska J., Macioszek W., Tomasiuk M., Szneider J., Przybycień K., Zdzisława Kornacewicz-Jach Z. Kardiotoksyczność narkotyków. Med. Prakt. 2015; 9: 58–64.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top