Świadomość studentów medycyny na temat żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas długotrwałych lotów samolotem – co tak naprawdę wiedzą o jej prewencji i leczeniu?
 
Więcej
Ukryj
1
Doctoral School, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Department of General and Vascular Surgery, Angiology and Phlebology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
3
Students’ Scientific Surgical Association, Department of General and Vascular Surgery, Angiology and Phlebology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Krzysztof Wołkowski   

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2022;76:14-20
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Ogólnoświatowy ruch samolotowy osiąga rocznie liczbę 2,3 miliarda pasażerów. Powikłaniem długich lotów samolotem jest żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (venous thromboembolism – VTE). Obejmuje ona zakrzepicę żył głębokich (deep vein thrombosis – DVT) i zatorowość płucną (pulmonary embolism – PE). Pomimo stosunkowo dużej częstości występowania tej choroby dostęp do informacji na temat czynników ryzyka oraz prewencji VTE jest ograniczony, co może wynikać ze zbyt małej liczby ogólnodostępnych artykułów dotyczących problemu, jak również z niedostatecznej uwagi poświęcanej tej jednostce chorobowej przez wykładowców i lekarzy. W pracy podjęto próbę oceny świadomości i wiedzy studentów medycyny na temat powikłań zakrzepowych związanych z długotrwałymi lotami samolotem.

Materiał i metody:
Badanie przeprowadzono między 10 listopada 2017 r. a 28 lutego 2018 r. w grupie 100 studentów medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Do badania wykorzystano kwestionariusz ankiety, który zawierał 12 pytań dotyczących wiedzy na temat występowania i patogenezy VTE związanej z długotrwałymi lotami samolotem. Uczestnicy badania opierali swoje odpowiedzi na wiedzy zdobytej podczas nauki na uniwersytecie.

Wyniki:
Prawidłowo częstość występowania VTE związanej z lotami samolotem wskazało 43% ankietowanych. Żaden ze studentów nie wskazał poprawnie czynników ryzyka VTE. Spośród badanych 40% znało patogenezę VTE w wyniku długotrwałych lotów. Zadowalający jest fakt, że 100% ankietowanych wiedziało, że odpowiedni ubiór może redukować ryzyko VTE podczas lotów samolotem.

Wnioski:
Ankieta wykazała niski poziom wiedzy, jak również świadomości studentów związanej z zagrożeniem VTE podczas lotów samolotem. Wyniki badania powinny zostać uwzględnione podczas planowania na studiach medycznych zajęć dotyczących problematyki VTE.

 
REFERENCJE (25)
1.
Niżankowski R. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. W: Interna Szczeklika. Red. P. Gajewski. Wyd. Medycyna Praktyczna. Kraków 2016, s. 520–548.
 
2.
Braithwaite I., Healy B., Cameron L., Weatherall M., Beasley R. Lower limb immobilisation and venous thromboembolism risk: combined case-control studies. Postgrad. Med. J. 2017; 93: 354–359, doi: 10.1136/postgradmedj-2016-134365.
 
3.
Aryal K.R., Al-Khaffaf H. Venous thromboembolic complications following air travel: what's the quantitative risk? A literature review. Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2006; 31(2): 187–199, doi: 10.1016/j.ejvs.2005.08.025.
 
4.
Pesavento R., Lusiani L., Visonà A., Bonanome A., Zanco P., Perissinotto C. et al. Prevalence of clinically silent pulmonary embolism in deep venous thrombosis of the legs [Article in Italian]. Minerva Cardioangiol. 1997; 45(7–8): 369–375.
 
5.
Belcaro G., Geroulakos G., Nicolaides A.N., Myers K.A., Winford M. Venous thromboembolism from air travel: The LONFLIT study. Angiology 2001; 52(6): 369–374, doi: 10.1177/000331970105200601.
 
6.
Tomkowski W.Z., Dybowska M., Kuca P., Andziak P, Jawień A., Ziaja D. et al. Effect of a public awareness campaign on the incidence of symptomatic objectively confirmed deep vein thrombosis: a controlled study. J. Thromb. Haemost. 2012; 10(11): 2287–2290, doi: 10.1111/j.1538-7836.2012.04915.x.
 
7.
Raskob G.E., Angchaisuksiri P., Blanco A.N., Buller H., Gallus A., Hunt B.J. et al. Health and wellbeing. British Airways [online]. Available at: Thrombosis: a major contributor to global disease burden. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2014; 34(11): 2363–2371, doi: 10.1161/ATVBAHA.114.304488.
 
8.
Wendelboe A.M., McCumber M., Hylek E.M., Buller H., Weitz J.I., Raskob G. Global public awareness of venous thromboembolism. J. Thromb. Haemost 2015; 13(8): 1365–1371, doi: 10.1111/jth.13031.
 
9.
Iqbal O., Eklof B., Tobu M., Fareed J. Air travel-associated venous thromboembolism. Med. Princ. Pract. 2003; 12(2): 73–80, doi: 10.1159/000069121.
 
10.
Urbanek T., Wołkowski M., Zembura M., Witkowska J., Wojciechowska E., Kuczmik W. Venous thromboembolism awareness among medical students – intervention needed. Phlebol. Rev. 2018; 26(2): 29–35, doi: 10.5114/pr.2018.81009.
 
11.
Dusse L.M.S., Silva M.V.F., Freitas L.G., Marcolino M.S., Carvalho M.D.G. Economy class syndrome: what is it and who are the individuals at risk? Rev. Bras. Hematol. Hemoter. 2017; 39(4): 349–353, doi: 10.1016/j.bjhh.2017.05.001.
 
12.
Feltracco P., Barbieri S., Bertamini F., Michieletto E., Ori C. Economy class syndrome: still a recurrent complication of long journeys. Eur. J. Emerg. Med. 2007; 14(2): 100–103, doi: 10.1097/MEJ.0b013e328013f9f8.
 
13.
Mendis S., Yach D., Alwan A. Air travel and venous thromboembolism. Bull. World Health Organ. 2002; 80(5): 403–406.
 
14.
Homans J. Thrombosis of the deep leg veins due to prolonged sitting. N. Engl. J. Med. 1954; 250(4): 148–149, doi: 10.1056/NEJM195401282500404.
 
15.
Marshall M. Air travel thrombosis [Article in German]. MMW Munch. Med. Wochenschr. 1982; 124(17): 83.
 
16.
Thomas J.E., Abson C.P., Cairns N.J. Pulmonary embolism. A hazard of air travel. Cent. Afr. J. Med. 1981; 27(5): 85–87.
 
17.
Clarke M., Hopewell S., Juszczak E., Eisinga A., Kjeldstrøm M. Compression stockings for preventing deep vein thrombosis in airline passengers. Cochrane Database Syst. Rev. 2006; 19(2): CD004002, doi: 10.1002/14651858.CD004002.pub2.
 
18.
World Health Organization. WHO Research Info Global Hazards of Travel (WRIGHT) Project: Final report of phase I [pdf]. World Health Organization 2007. Available at: http://www.who.int/cardiovascu..., [accessed: 08.03.2022].
 
19.
Chandra D., Parisini E., Mozaffarian D. Meta-analysis: travel and risk for venous thromboembolism. Ann. Intern. Med. 2009; 151(3): 180–190, doi: 10.7326/0003-4819-151-3-200908040-00129.
 
20.
Cazaubon M. Deep vein thrombosis and air travel: risk management in 2015. Phlebolyphmology 2015; 22(1): 25–32.
 
21.
Scurr J.R.H., Ahmad N., Thavarajan D., Fisher R.K. Traveller’s thrombosis: airlines still not giving passengers the WRIGHT advice! Phlebology 2010; 25(5): 257–260, doi: 10.1258/phleb.2009.009070.
 
22.
Health and wellbeing. British Airways [online]. Available at: https://www.britishairways.com... [accessed: 08.03.2022].
 
23.
Lot [online]. Available at: https://www.lot.com/pl/pl/ [accessed: 08.03.2022].
 
24.
Hosoi Y., Geroulakos G., Belcaro G., Sutton S. Characteristics of deep vein thrombosis associated with prolonged travel. Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. 2002; 24(3): 235–238, doi: 10.1053/ejvs.2002.1719.
 
25.
American Public Health Association. Deep‐vein thrombosis: advancing awareness to protect patient lives [pdf]. White Paper Public Health Leadership Conference on Deep‐Vein Thrombosis. Washington, D.C.; February 26, 2003. Available at: http://cl-natf-002.masstechnol... [accessed: 08.03.2022].
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top