Zawroty głowy i zaburzenia równowagi jako początkowy objaw zatorowości płucnej
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Otolaryngologii CMKP 03-242 Warszawa ul. Kondratowicza 8
 
2
Klinika Otolaryngologii CMKP 03-242 Warszawa ul. Kondratowicza 8
 
3
Klinika Otolaryngologii CMKP 03-242 Warszawa ul. Kondratowicza 8
 
4
Zakład Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego MSB, 03-242 Warszawa ul. Kondratowicza 8
 
 
Autor do korespondencji
Monika Woźniak   

Klinika Otolaryngologii CMKP 03-242 Warszawa ul. Kondratowicza 8, Mazowiecki Szpital Bródnowski, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa, Polska
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2014;68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zatorowość płucna jest stanem kardiologicznym, stanowiącym bezpośrednie zagrożenie życia, często trudnym diagnostycznie, o nieprzewidywalnym przebiegu. Charakteryzuje się szerokim panelem objawów od słabo zaznaczonej męczliwości, kaszlu, dyskretnych dolegliwości bólowych w klatce piersiowej w ubogo symptomatycznej postaci choroby, po nasiloną duszność, objawy wstrząsu aż do nagłego zatrzymania krążenia. W pracy przedstawiono dwa przypadki pacjentek przyjętych do Kliniki Laryngologii w trybie nagłym z powodu zawrotów głowy z towarzyszącym oczopląsem jako jedynym objawem zaburzeń ogólnoustrojowych. W trakcie hospitalizacji stwierdzono znacznie przekraczający przyjętą normę poziom D-dimerów, co ukierunkowało dalszy tok postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Autorzy pracy zwrócili też uwagę na bardzo zróżnicowaną etiologię choroby i najczęstsze czynniki ryzyka. Opisali kolejne etapy procesu diagnostycznego od oceny laryngologicznej, otoneurologicznej i audiologicznej po badania internistyczne i obrazowe. Przedstawili zalecane metody postępowania leczniczego. Podkreślili konieczność prowadzenia w celu zapobiegania nawrotom choroby, długotrwałej i skrupulatnej katamnezy.
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top