Neuromodulacja bipolarna nerwu pośrodkowego za pomocą pulsacyjnego prądu o częstotliwości radiowej w leczeniu zespołu cieśni nadgarstka – doniesienie wstępne
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Orthopaedics, Sokołowski Memorial Hospital, Wałbrzych, Poland
 
2
Department of Epidemiology, Faculty of Health Sciences in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
3
Department of Biostatistics, Faculty of Health Sciences in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
4
Department of Neurosurgery, Sokołowski Memorial Hospital, Wałbrzych, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Lesław Słowiński   

Zakład Epidemiologii, Katedra Epidemiologii i Biostatystyki, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2021;75:107-110
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wyniki chirurgicznego odbarczenia nerwu pośrodkowego u części chorych z zespołem cieśni nadgarstka są niezadowalające. Celem pracy jest ocena wczesnych wyników leczenia zespołu cieśni nadgarstka (carpal tunnel syndrome – CTS) za pomocą bipolarnej neuromodulacji nerwu pośrodkowego (median nerve – MN) z użyciem prądu o częstotliwości radiowej w trybie pulsacyjnym (pulsed radiofrequency – PRF).

Materiał i metody:
Leczeniu poddano 15 dorosłych pacjentów z CTS (10 kobiet i 5 mężczyzn, średni wiek 58,5 roku). Zastosowano technikę bipolarnej neuromodulacji z użyciem prądu PRF. Prawidłowość położenia elektrod potwierdzano neurofizjologicznie. Protokół badania składał się z kwestionariusza objawów zespołu cieśni nadgarstka (Boston Carpal Tunnel Questionnaire – BCTQ), skali numerycznej NRS (Numerical Rating Scale) dla oceny bólu oraz oceny siły mięśniowej przed neuromodulacją oraz 4 i 12 tygodni po leczeniu. Ponadto oceniano szybkość przewodnictwa czuciowego w nerwie pośrodkowym (sensory nerve conduction velocity – SNCV) przed i 12 tygodni po interwencji.

Wyniki:
Stwierdzono znamienną poprawę w zakresie podskal BCTQ dotyczących ciężkości objawów (33,53 ± 8,25 przed zabiegiem vs. 18,33 ± 11,06 i 25,67 ± 12,39 po upływie 4 i 12 tygodni od zabiegu) oraz stanu czynnościowego (21,0 ± 5,79 vs. 12,07 ± 7,20 i 17,73 ± 9,09), a także poprawę siły mięśniowej (3,39 ± 1,68 vs. 5,86 ± 1,98 i 4,93 ± 2,22). Ponadto stwierdzono redukcję bólu i poprawę SNCV, jednak parametry te nie osiągnęły znamienności statystycznej.

Wnioski:
Neuromodulacja nerwu pośrodkowego za pomocą prądu PRF przeprowadzona techniką bipolarną jest obiecującą metodą leczenia pacjentów z CTS i może być alternatywą dla chirurgicznego uwolnienia nerwu pośrodkowego. Dla oceny trwałości poprawy klinicznej po zastosowanym leczeniu konieczny będzie dłuższy okres obserwacji.

 
REFERENCJE (15)
1.
Dec P., Zyluk A. Bilateral carpal tunnel syndrome – A review. Neurol. Neurochir. Pol. 2018; 52(1): 79–83, doi: 10.1016/j.pjnns.2017.09.009.
 
2.
Kaplan J., Roth C., Melillo A., Koko E., Fuller D., Perry A. Analysis of surgical options for patients with bilateral carpal tunnel syndrome. J. Orthop. 2020; 22: 86–89, doi: 10.1016/j.jor.2020.03.060.
 
3.
Patijn J., Vallejo R., Janssen M., Huygen F., Lataster A., van Kleef M. et al. Carpal tunnel syndrome. Pain Pract. 2011; 11(3): 297–301, doi: 10.1111/j.1533-2500.2011.00457.x.
 
4.
Aroori S., Spence R.A. Carpal tunnel syndrome. Ulster Med. J. 2008; 77(1): 6–17.
 
5.
Belze O., Remerand F., Laulan J., Augustin B., Rion M., Laffon M. et al. Chronic pain after carpal tunnel surgery: epidemiology and associated factors. Ann. Fr. Anesth. Reanim. 2012; 31(12): e269–274, doi: 10.1016/j.annfar.2012.08.009.
 
6.
Haider N., Mekasha D., Chiravuri S., Wasserman R. Pulsed radiofrequency of the median nerve under ultrasound guidance. Pain Physician 2007; 10(6): 765–770.
 
7.
Chen L.C., Ho C.W., Sun C.H., Lee J.T., Li T.Y., Shih F.M. et al. Ultrasound-guided pulsed radiofrequency for carpal tunnel syndrome: a single-blinded randomized controlled study. PLoS One 2015; 10(6): e0129918, doi: 10.1371/journal.pone.0129918.
 
8.
Berger M.L., Dreyer N., Anderson F., Towse A., Sedrakyan A., Normand S.L. Prospective observational studies to assess comparative effectiveness: the ISPOR good research practices task force report. Value Health 2012; 15(2): 217–230, doi: 10.1016/j.jval.2011.12.010.
 
9.
Padua L., LoMonaco M., Gregori B., Valente E.M., Padua R., Tonali P. Neurophysiological classification and sensitivity in 500 carpal tunnel syndrome hands. Acta Neurol. Scand. 1997; 96(4): 211–217, doi: 10.1111/j.1600-0404.1997.tb00271.x.
 
10.
Sluijter M.E., Cosman E.R., Rittman W.J., van Kleef M. The effects of pulsed radiofrequency fields applied to the dorsal root ganglion – a preliminary report. Pain Clin. 1998; 11: 109–117.
 
11.
Facchini G., Spinnato P., Guglielmi G., Albisinni U., Bazzocchi A. A comprehensive review of pulsed radiofrequency in the treatment of pain associated with different spinal conditions. Br. J. Radiol. 2017; 90(1073): 20150406, doi: 10.1259/bjr.20150406.
 
12.
Sluijter M.E., Imani F. Evolution and mode of action of pulsed radiofrequency. Anesth. Pain Med. 2013; 2(4): 139–141, doi: 10.5812/aapm.10213.
 
13.
Vanneste T., Van Lantschoot A., Van Boxem K., Van Zundert J. Pulsed radiofrequency in chronic pain. Curr. Opin. Anaesthesiol. 2017; 30(5): 577–582, doi: 10.1097/ACO.0000000000000502.
 
14.
Chang M.C., Cho Y.W., Ahn S.H. Comparison between bipolar pulsed radiofrequency and monopolar pulsed radiofrequency in chronic lumbosacral radicular pain: A randomized controlled trial. Medicine (Baltimore) 2017; 96(9): e6236, doi: 10.1097/MD.0000000000006236.
 
15.
Manual of RF techniques – a practical manual of radiofrequency procedures in chronic pain management. 3rd ed. Gauci C.A. [ed.]. CoMedical. Ridderkerk 2011.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top