Jakie czynniki wpływają na elektrofizjologiczne parametry przewodzenia u pacjentów poddanych operacyjnemu leczeniu zespołu cieśni nadgarstka?
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Neurology, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Department of Trauma and Orthopedic Surgery, Silesian Hospital in Cieszyn, Poland
 
3
Department of Informatics and Medical Equipment, Faculty of Biomedical Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
 
4
Student Scientific Association at the Department of Neurology, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Wierzbicki   

Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. 3 Maja 13, 41-800 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2023;77:182-189
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Zespół cieśni nadgarstka (ZCN) jest neuropatią kończyny górnej, pojawiającą się w wyniku ucisku nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka. Celem badania była ocena parametrów elektrofizjologicznych nerwu pośrodkowego przed leczeniem i 6 miesięcy po leczeniu operacyjnym ZCN u pacjentów obciążonych nikotynizmem oraz chorobami współistniejącymi.

Materiał i metody:
Do prospektywnego badania włączono 84 pacjentów z rozpoznanym klinicznie i elektrofizjologicznie ZCN kwalifikowanych do leczenia operacyjnego. U każdego pacjenta przed leczeniem oraz 6 miesięcy po leczeniu operacyjnym ZCN przeprowadzono badanie elektrofizjologiczne.

Wyniki:
Uzyskane wyniki dowodzą, że nikotynizm i cukrzyca istotnie pogarszają parametry elektrofizjologiczne u pacjentów poddanych leczeniu operacyjnemu ZCN.

Wnioski:
Nikotynizm i cukrzyca są niekorzystnymi rokowniczo czynnikami u osób operowanych z powodu ZCN.

 
REFERENCJE (37)
1.
Makowiec-Dąbrowska T., Sińczuk-Walczak H., Jóźwiak Z.W., Krawczyk-Adamus P. Work performance as a risk factor for carpal tunnel syndrome. [Article in Polish]. Med. Pr. 2007; 58(4): 361–372.
 
2.
Gelberman R.H., Szabo R.M., Williamson R.V., Hargens A.R., Yaru N.C., Minteer-Convery M.A. Tissue pressure threshold for peripheral nerve viability. Clin. Orthop. Relat. Res. 1983; 178: 285–291.
 
3.
Atroshi I., Gummesson C., Johnsson R., Ornstein E., Ranstam J., Rosén I. Prevalence of carpal tunnel syndrome in a general population. JAMA 1999; 282(2): 153−158, doi: 10.1001/jama.282.2.153.
 
4.
Ciechanowska K., Łukowicz M. Carpal Tunnel Syndrome – etiology and diagnostics. J. Educ. Health Sport 2017; 7(4): 622−638.
 
5.
Biernawska J., Niemczyk A., Pierzchała K. Contribution of occupational and non-occupational factors in the pathogenesis of carpal tunnel syndrome. [Article in Polish]. Med. Pr. 2005; 56(2): 131−137.
 
6.
Georgiew F., Otfinowska E., Adamczyk T. Diagnostic tests used in diagnosis of carpal tunnel syndrome. Med. Rehabil. 2008; 12(3): 7–17.
 
7.
Georgiew F. Provocative tests used in the diagnosis of carpal tunnel syndrome. Med. Rehabil. 2007; 11(4): 15−25.
 
8.
Żyluk A., Puchalski P., Nawrot P. Przydatność badania USG w diagnostyce zespołu kanału nadgarstka – przegląd piśmiennictwa. Chir. Narzadow Ruchu Ortop. Pol. 2010; 75(6): 385−391.
 
9.
Domanasiewicz A., Koszewicz M., Jabłecki J. Comparison of the diagnostic value of ultrasonography and neurography in carpal tunnel syndrome. Neurol. Neurochir. Pol. 2009; 43(5): 433−438.
 
10.
Kinalski R. Urządzenia i testy instrumentalne. In: Neurofizjologia kliniczna dla neurorehabilitacji: podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów fizjoterapii. MedPharm. Wrocław 2008, pp. 194–201.
 
11.
Vogel P. Neurofizjologia kliniczna. Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2010.
 
12.
Osiak K., Mazurek A., Pękala P., Koziej M., Walocha J.A., Pasternak A. Electrodiagnostic studies in the surgical treatment of carpal tunnel syndrome – A systematic review. J. Clin. Med. 2021; 10(12): 2691, doi: 10.3390/jcm10122691.
 
13.
Uchiyama S., Itsubo T., Nakamura K., Kato H., Yasutomi T., Momose T. Current concepts of carpal tunnel syndrome: pathophysiology, treatment, and evaluation. J. Orthop. Sci. 2010; 15(1): 1–13, doi: 10.1007/s00776-009-1416-x.
 
14.
Zamborsky R., Kokavec M., Simko L., Bohac M. Carpal tunnel syndrome: symptoms, causes and treatment options. Literature reviev. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2017; 19(1): 1−8, doi: 10.5604/15093492.1232629.
 
15.
Tecchio F., Padua L., Aprile I., Rossini P.M. Carpal tunnel syndrome modifies sensory hand cortical somatotopy: a MEG study. Hum. Brain Mapp. 2002; 17(1): 28–36, doi: 10.1002/hbm.10049.
 
16.
Padua L., Padua R., Lo Monaco M., Aprile I., Tonali P. Multiperspective assessment of carpal tunnel syndrome: a multicenter study. Neurology 1999; 53(8): 1654–1659, doi: 10.1212/wnl.53.8.1654.
 
17.
Huisstede B.M., Fridén J., Coert J.H., Hoogvliet P. Carpal tunnel syndrome: hand surgeons, hand therapists, and physical medicine and rehabilitation physicians agree on a multidisciplinary treatment guideline − results from the European HANDGUIDE Study. Arch. Phys. Med. Rehabil. 2014; 95(12): 2253–2263, doi: 10.1016/j.apmr.2014.06.022.
 
18.
Padua L., Coraci D., Erra C., Pazzaglia C., Paolasso I., Loreti C. et al. Carpal tunnel syndrome: clinical features, diagnosis, and management. Lancet Neurol. 2016; 15(12): 1273−1284, doi: 10.1016/S1474-4422(16)30231-9.
 
19.
Yamagishi S., Nakamura K., Imaizumi T. Advanced glycation end products (AGEs) and diabetic vascular complications. Curr. Diabetes Rev. 2005; 1(1): 93−106, doi: 10.2174/1573399052952631.
 
20.
Wang L. Guiding treatment for carpal tunnel syndrome. Phys. Med. Rehabil. Clin. N. Am. 2018; 29(4): 751−760, doi: 10.1016/j.pmr.2018.06.009.
 
21.
Jerosch-Herold C., Shepstone L., Houghton J., Wilson E.C.F., Blake J. Prognostic factors for response to treatment by corticosteroid injection or surgery in carpal tunnel syndrome (palms study): A prospective multicenter cohort study. Muscle Nerve 2019; 60(1): 32−40, doi: 10.1002/mus.26459.
 
22.
Shiri R. Hypothyroidism and carpal tunnel syndrome: a meta-analysis. Muscle Nerve 2014; 50(6): 879–883, doi: 10.1002/mus.24453.
 
23.
Padua L., Di Pasquale A., Pazzaglia C., Liotta G.A., Librante A., Mondelli M. Systematic review of pregnancy-related carpal tunnel syndrome. Muscle Nerve 2010; 42(5): 697–702, doi: 10.1002/mus.21910.
 
24.
Pourmemari M.H., Shiri R. Diabetes as a risk factor for carpal tunnel syndrome: a systematic review and meta-analysis. Diabet. Med. 2016; 33(1): 10–16, doi: 10.1111/dme.12855.
 
25.
Shiri R., Pourmemari M.H., Falah-Hassani K., Viikari-Juntura E. The effect of excess body mass on the risk of carpal tunnel syndrome: a meta-analysis of 58 studies. Obes. Rev. 2015; 16(12): 1094–1104, doi: 10.1111/obr.12324.
 
26.
Shiri R., Falah-Hassani K. Computer use and carpal tunnel syndrome: A meta-analysis. J. Neurol. Sci. 2015; 349(1–2): 15–19, doi: 10.1016/j.jns.2014.12.037.
 
27.
Uszkodzenia nerwów obwodowych: rozpoznawanie i leczenie. M. Mumenthaler, H. Schliack [ed.]. Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa 1998.
 
28.
Shiri R., Heliövaara M., Moilanen L., Viikari J., Liira H., Viikari-Juntura E. Associations of cardiovascular risk factors, carotid intima-media thickness and manifest atherosclerotic vascular disease with carpal tunnel syndrome. BMC Musculoskelet. Disord. 2011; 12: 80, doi: 10.1186/1471-2474-12-80.
 
29.
Eliasson B. Cigarette smoking and diabetes. Prog. Cardiovasc. Dis. 2003; 45(5): 405−413, doi: 10.1053/pcad.2003.00103.
 
30.
Tesfaye S., Chaturvedi N., Eaton S.E., Ward J.D., Manes C., Ionescu-Tirgoviste C. et al. Vascular risk factors and diabetic neuropathy. N. Engl. J. Med. 2005; 352(4): 341–350, doi: 10.1056/NEJMoa032782.
 
31.
Mitchell B.D., Hawthorne V.M., Vinik A.I. Cigarette smoking and neuropathy in diabetic patients. Diabetes Care 1990; 13(4): 434−437, doi: 10.2337/diacare.13.4.434.
 
32.
Uruska A., Araszkiewicz A., Uruski P., Zozulinska-Ziolkiewicz D. Higher risk of microvascular complications in smokers with type 1 diabetes despite intensive insulin therapy. Microvasc. Res. 2014; 92: 79−84, doi: 10.1016/j.mvr.2014.01.002.
 
33.
Sharma D., Jaggi A.S., Bali A. Clinical evidence and mechanisms of growth factors in idiopathic and diabetes-induced carpal tunnel syndrome. Eur. J. Pharmacol. 2018; 837: 156−163, doi: 10.1016/j.ejphar.2018.08.017.
 
34.
De Kleermaeker F.G.C.M., Meulstee J., Bartels R.H.M.A., Verhagen W.I.M. Long-term outcome after carpal tunnel release and identification of prognostic factors. Acta Neurochir. (Wien) 2019; 161(4): 663−671, doi: 10.1007/s00701-019-03839-y.
 
35.
Greene D.A., Lattimer S.A., Sima A.A. Sorbitol, phosphoinositides and sodium-potassium-ATPase in the pathogenesis of diabetic complications. N. Engl. J. Med. 1987; 316(10): 599–606, doi: 10.1056/NEJM198703053161007.
 
36.
Szczyrba S., Kozera G., Bieniaszewski L., Nyka W.M. Diabetic neuropathy – pathogenesis, diagnostic methods, prevention and treatment. [Article in Polish]. Forum Med. Rodz. 2010; 4(5): 339–355.
 
37.
Henderson E.A. Role of diabetic microvascular disease in the development of foot wounds. J. Wound Care 2007; 16(6): 275−278, doi: 10.12968/jowc.2007.16.6.27067.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top