Trzepotanie przedsionków z wolna akcją serca - ablacja i stymulator- czy to optymalne leczenie?
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Pathophysiology, Wroclaw Medical University
 
2
Department of Internal Medicine and Hypertension, Wroclaw Medical University
 
3
Department of Cardiology, Wroclaw
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Poręba   

Department of Pathophysiology Marcinkowskiego 1, 50-368 Wroclaw, Poland, Fax +48 784 00 61
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:82-85
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiamy przypadek 68-letniego mężczyzny po przebytym zawale mięśnia serca, po operacji pomostowania tętnic wieńcowych, u którego rozpoznano trzepotanie przedsionków z wolną akcja serca manifestujące się jako stany przedomdleniowe z okresowym uczuciem kołatania serca. Chorego poddano skutecznemu zabiegowi ablacji trzepotania przedsionków, a następnie implantowano stymulator DDDR. W artykule omówiono potrzebę sformułowania określonych wytycznych postępowania w przypadku obecności trzepotania przedsionków z wolna akcją komór.
ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (6)
1.
Phibbs B.P. Advanced ECG: Boards and Beyond. Second edition. Elsevier, Philadelphia 2006: 100-110.
 
2.
Olshaker J.S. Atrial fl utter. J. Emerg. Med. 1988; 6: 55-59.
 
3.
Berliner G.B., Marusenko I.M., Tatarko NI. A rare case of pronounced disorders of atrioventricular conduction combined with a permanent form of atrial fl utter. Klin Med (Mosk). 1998;76:60-61.
 
4.
Duytschaever M., Dierickx C., Tavernier R. Variable atrioventricular block during atrial fl utter: what is the mechanism? J. Cardiovasc. Electrophysiol. 2002; 13: 950-951.
 
5.
Oreto G., Satullo G., Ferrara M.C., Donato A., Luzza F., Calabrň M.P. et al. A-V conduction in atrial fl utter. Electrocardiographic study. G. Ital. Cardiol. 1989; 19: 1105-1114.
 
6.
Vardas P.E., Auricchio A., Blanc J.J., Daubert J.C., Drexler H., Ector H. et al. European Society of Cardiology; European Heart Rhythm Association. Guidelines for cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. The Task Force for Cardiac Pacing and Cardiac Resynchronization Therapy of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association. Europace 2007; 9: 959-998.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top